Behandling med Rituximap

Rituximab er et præparat, som anvendes til behandling af autoimmunsygdom

Rituximab anvendes til behandling af autoimmunsygdom

Hvad er Rituximab?

Rituximab er et kunstigt fremstillet antistof, som ødelægger nogle af de hvide blodceller, der er af betydning for aktivering af immunsystemet og dannelsen af antistoffer.

Hvordan virker Rituximab?

Behandling med kunstigt fremstillet antistof har en kraftig, sygdomsdæmpende effekt ved flere neurologiske sygdomme. Rituximab anvendes til en række neurologiske sygdomme, der skyldes et overaktivt immunsystem med dannelse af autoantistoffer som angriber nervevæv.

Før behandling med Rituximab

Du skal have fået foretaget en scanning af dine lunger, enten røntgen eller anden form for billeddiagnostik af lungerne.

To uger inden behandling skal du have taget blodprøver, bl.a. undersøgelse for om du har smitsom leverbetændelse, HIV, tuberkulose og om du har haft skoldkopper. Hvis du ikke har haft skoldkopper, bør du vaccineres inden behandlingen.

Hvordan tages Rituximab?

Behandling med Rituximab gives intravenøst. Første behandling foregår á to gange med to ugers mellemrum. Første behandling tager længere tid end de øvrige behandlinger. Du får lagt drop i hånd eller arm når du skal have behandlingen. Det tager typisk 4 timer at give medicinen, og du skal blive i afsnittet 1 time efter at du har fået medicinen. Under infusionen kontrollerer sygeplejersken regelmæssigt puls og blodtryk.

Herefter gives en behandling hvert halve år. Der tages løbende stilling til af din behandlende læge, om du har brug for en ny behandling efter 6 måneder.

 

Inden behandling:

Der skal der foreligge blodprøver, som maximalt må være 14 dage gamle. For at mindske bivirkninger ved Rituximab skal du, på dagen for behandling, tage følgende 3

præparater (medicin) om morgenen (hjemmefra) inden du kommer:

  • 1000 mg paracetamol
  • 100 mg methylprednisolon
  • 360 mg Telfast

Du kan få udleveret medicinen på Klink for Nerve- og Muskelsygdomme, Rigshospitalet

Du taler med en læge og en sygeplejerske ved hver behandling. Hvis du på behandlingsdagen har symptomer på en infektion, må behandlingen ikke gives uden en forudgående lægelig vurdering.

Kendte bivirkninger til Rituximab

Ved behandlingen ødelægges nogle af de såkaldte B celler i blodet. Det gør, at der frigives stoffer, som kan udløse feber og allergilignende gener. Der kan forekomme kvalme, opkastning, feber, kulderystelser, diarré, træthed, hovedpine, ledsmerter, kløe, udslæt og hævelse i ansigt, mundhule og svælg. Endvidere forekommer åndenød og forbigående blodtryksfald. For at forebygge dette, får du derfor udleveret medicin, som dæmper bivirkningerne. Bivirkningerne er kraftigst ved første behandling, og aftager gradvist ved de efterfølgende behandlinger.

Hvis du er i behandling for forhøjet blodtryk, skal du holde pause med medicinen i 1 døgn før behandlingen.

Har du hjerteproblemer, fx hjertekrampe eller hjertesvigt, kan dette forværres under behandlingen. Behandlingen øger risikoen for infektioner, der kun ses hos patienter med et svækket immunforsvar, ligesom der er øget risiko for at få helvedesild. Behandlingen kan i sjældne tilfælde påvirke knoglemarven, så dannelsen af andre celler påvirkes. Det kan give risiko for meget alvorlige infektioner eller blødninger.

Forholdsregler ved behandling med Rituximab

Blodprøvetagning:

Tages 14 dage før og 14 dage efter første behandling. Tages igen 14 dage efter 2. behandling. Herefter hver 3. måned (to gange).

Vaccination:

Der er visse vacciner du ikke må få efter du er opstartet Rituximab. Dette gælder fx gul feber. Hvis du er i tvivl, så spørg din behandlende læge ved Klinik for Nerve- og Muskelsygdomme, 8077.

Graviditet:

Du må ikke modtage behandling hvis du er gravid eller planlægger graviditet indenfor 12 måneder efter sidste behandling.

Amning:

Du må ikke amme når du får behandling med Rituximab.

Vigtigt

Du skal søge læge hvis

  • du får alvorlige symptomer på en infektion
  • du har en infektion med høj feber i mere end tre dage
  • du får tendens til blødninger i huden (store blå mærker) eller slimhinderne (fx blødning fra tandkødet)

Lægen vil her vurdere, om der skal tages blodprøver

TELEFONTIDER I KLINIKKEN

Tfl. 3545 8077

Åbent daglig mellem 8.00-15.00

Redaktør