Behandling med Rituximab

Rituximab er et kunstigt fremstillet antistof, som ødelægger nogle af de hvide blodceller, der er af betydning for aktivering af immunsystemet og dannelsen af antistoffer

Information til patienter

Baggrund

Rituximab er et kunstigt fremstillet antistof, som ødelægger nogle af de hvide blodceller, der er af betydning for aktivering af immunsystemet og dannelsen af antistoffer. Behandling med den type antistof har en kraftig, sygdomsdæmpende effekt ved flere neurologiske sygdomme.

Hvornår anvendes Rituximab?

Rituximab anvendes til en række neurologiske sygdomme, der skyldes et overaktivt immunsystem med dannelse af autoantistoffer. 

Undersøgelser før behandling

Før behandling tages røntgenbilleder af lungerne samt diverse blodprøver, blandt andet for smitsom leverbetændelse, HIV og tuberkulose. Prøverne skal tages i et kort interval 10-14 dage inden behandlingen.

Behandlingen svækker immunforsvaret. Det er derfor vigtigt, at du gør lægen opmærksom på, om du har kroniske infektioner eller tendens til alvorlige infektioner. Før behandlingen tages røntgenbilleder af lungerne samt blodprøver blandt andet for smitsom leverbetændelse, HIV og tuberkulose.

På blodprøverne kan vi se om du har haft skoldkopper. Hvis du ikke har haft skoldkopper, bør du vaccineres inden behandlingen, og der skal tages stilling til, om du har behov for andre vaccinationer, da effekten af vacciner er nedsat under behandling.

Der er visse vacciner du ikke må få efter du er opstartet Rituximab. Dette gælder fx gul feber. Hvis du er i tvivl, så spørg din behandlende læge i Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme eller Nerve- og Muskelsygdomme, klinik 8077.

Bivirkninger

Ved behandlingen ødelægges nogle af de såkaldte B celler i blodet. Det gør, at der frigives stoffer, som kan udløse feber og allergilignende gener. Der kan forekomme kvalme, opkastning, feber, kulderystelser, diarré, træthed, hovedpine, led-smerter, kløe, udslæt og hævelse i ansigt, mundhule og svælg. Endvidere forekommer åndenød og forbigående blodtryksfald. For at forebygge dette, får du derfor udleveret medicin, som dæmper bivirkningerne. Bivirkningerne er kraftigst ved første behandling, og aftager gradvist ved de efterfølgende behandlinger.

Hvis du er i behandling for forhøjet blodtryk, skal du holde pause med medicinen i 1 døgn før behandlingen.

Har du hjerteproblemer, fx hjertekrampe eller hjertesvigt, kan dette forværres under behandlingen.

Da behandlingen dæmper immunsystemet, er der øget tendens til at få både milde og mere alvorlige infektioner. Der er i enkelte tilfælde set dødsfald på grund af infektioner, særlig hos patienter, der i forvejen er svækkede eller har tendens til lungeinfektioner. Behandlingen øger også risikoen for infektioner, der kun ses hos patienter med et svækket immunforsvar, ligesom der er øget risiko for at få helvedesild.

Behandlingen kan i sjældne tilfælde påvirke knoglemarven, så dannelsen af andre celler påvirkes. Det kan give risiko for meget alvorlige infektioner eller blødninger.

Du skal derfor søge læge hvis:

  • du får alvorlige symptomer på en infektion 
  • du har en infektion med høj feber i mere end tre dage
  • du får tendens til blødninger i huden (store blå mærker) eller slimhinderne (fx blødning fra tandkødet).

Lægen vil her vurdere, om der skal tages blodprøver.

Behandling med Rituximab

Behandling med Rituximab gives først to gange med to ugers mellemrum. Herefter gives en behandling hvert halve år, men din behandlende læge tager sammen med dig stilling til, om du har brug for en ny behandling efter 6 måneder. 

Inden behandling:

Inden hver Rituximab dosis skal der foreligge blodprøver, som max må være 14 dage gamle. 

For at mindske bivirkninger ved Rituximab skal du, på dagen for behandling, tage følgende 3 præparater (medicin) om morgenen (hjemmefra) inden du kommer: 

  • 1000 mg paracetamol 
  • 100 mg methylprednisolon 
  • 360 mg Telfast

Du taler med en læge og en sygeplejerske ved hver behandling. Hvis du på behandlingsdagen har symptomer på en infektion, må behandlingen ikke gives uden en forudgående lægelig vurdering.
Du får lagt drop i hånd eller arm når du skal have behandlingen. Det tager typisk 4 timer at give medicinen, og du skal blive i afsnittet 1 time efter at du har fået medicinen.
Under infusionen kontrollerer sygeplejersken regelmæssigt puls og blodtryk.

Efter behandling:

Hvis du får bivirkninger efter at du er kommet hjem, kan du tage Telfast (180 mg). Hjælper det ikke, eller har du alvorlige bivirkninger, skal du kontakte læge.

Efter behandling med Rituximab:

Du skal regelmæssigt efter behandling med Rituximab have taget blodprøver og til kontrol ved læge. Intervallerne fastsættes af din behandlende neurolog. 
Hvis du får nye symptomer, særligt i form af gradvist indsættende hukommelses- eller koncentrationsproblemer, personlighedsændring, synsnedsættelse, styringsbesvær i arme eller ben, balancebesvær eller lammelser skal du kontakte klinikken, hvor din behandlingsansvarlige læge er tilknyttet, hvor man vil kunne tage stilling til hvornår du bør ses af læge. 

Graviditet og amning

Du må ikke blive gravid i 12 måneder efter seneste behandling og skal derfor anvende sikker prævention.

Du må heller ikke amme under behandling. Der gælder ikke særlige forholdsregler for mænd i behandling med Rituximab.

Ved spørgsmål kan du kontakte den enhed som står for din behandling:

Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 7064, telefon 35 45 70 64 eller

Nerve- og Muskelsygdomme, klinik 8077, telefon 35 45 80 77

Redaktør