Behandling med Hydrokortison - vejledning

Ved underskud af hormonet kortisol gives der oftest Hydrokortison som tabletter.

Illustration af nyre og binyre, med pile der identificerer de to.

Binyrebarkhormon

Binyrerne er små hormonproducerende kirtler lokaliseret på toppen af nyrerne. Binyrerne producerer kortisol, som er et livsvigtigt hormon. Da dine binyrer ikke producerer tilstrækkeligt kortisol skal du have det tilført i tabletform. Oftest gives Hydrokortison tabletter men det kan også være Dexametason eller Prednisolon.

Bivirkninger

Ingen. Hydrokortison er ikke forbundet med bivirkninger, når du får den mængde, som din krop har brug for. Får du for meget Hydrokortison, kan din vægt stige for meget, og du kan få for meget fedt på overkrop, hals og hoved. Får du for lidt Hydrokortison, kan du blive træt og svimmel, og blodsukker og blodtryk kan falde så meget, at du skal indlægges. Hos børn og unge kan en forkert dosis også påvirke væksten. 

Kortisols kemiske struktur

Stress tilstande

Personer med normalt fungerende binyrer øger produktionen af kortisol ved stresstilstande. Specielt ved sygdom, ulykkestilfælde eller operation stiger kroppens behov for kortisol. Da dine binyrer ikke kan producere nok kortisol, skal du ved særlige stresstilstande (sygdom, ulykkestilfælde eller operation) tilføre kroppen ekstra kortisol. Dette gøres ved at øge dosis af Hydrokortison midlertidigt (se nedenfor). Nogle oplever, at ekstra Hydrokortison kan være nødvendigt i psykisk stressende situationer, f.eks. ved eksamen eller elitesport. Det er dog meget individuelt, og man må eventuelt prøve sig frem. Tal med din behandlende læge om dette.

Typiske symptomer ved mangel på Hydrokortison er mathed, svimmelhed, sløvhed, kvalme, mavesmerter og evt. opkastninger.

Anbefalinger:

Børn:

 • Ved temperatur over 38,5 °C øges Hydrokortison til dobbelt dosis (Ved alder under 2 år øges Hydrokortison til 3-dobbelt dosis)
 • hvis du er sløj og almen dårlig ved sygdom, også selvom du ikke har feber, øges Hydrokortison til dobbelt dosis.
 • Ved temperatur over 40,0 °C øges Hydrokortison til 3-dobbelt dosis, og du skal søge læge

Voksne:

 • Ved temperatur over 38 °C øges Hydrokortison til dobbelt dosis
 • Ved temperatur over 39 °C øges Hydrokortison til 3-dobbelt dosis
 • Ved temperatur over 40 °C øges Hydrokortison til 4-dobbelt dosis

Ved svære tømmermænd øges Hydrokortison til dobbelt dosis.

Alle:

Ved opkastninger skal Hydrokortison øges til 3-dobbelt dosis, og du skal søge læge.

Det kan være nødvendigt, at du bliver indlagt og får Hydrokortison som indsprøjtning. Når sygdommen er overstået, og du atter har det godt, skal du gå tilbage til din vanlige Hydrokortison dosis.

Du bør altid have det rød/hvide internationale medicinkort på dig.

Afdeling for Vækst og Reproduktion har en akuttelefon. Akuttelefonens nummer kan med fordel kodes ind i mobiltelefon men findes også på forsiden af det orange kontaktlægekort.

Voksne, som passer et barn i behandling med Hydrokortison, og pårørende til unge og voksne i behandling med Hydrokortison bør være bekendt med sygdommen og have adgang til medicin, så det kan gives akut.

Giv hellere ekstra Hydrokortison én gang for meget end én gang for lidt!

Solu-Cortef til indsprøjtning

Du eller dine pårørende kan opleve at skulle give Hydrokortison som indsprøjtning i en muskel i akutte situationer. Undervisning og re-undervisning i teknikken aftales med sygeplejersken i klinikken.

Ved akut sygdom eller traume gives straks Solu-Cortef i en muskel (intramuskulært):

 • Under 1 år: 25 mg intramuskulært
 • 1-6 år: 50 mg intramuskulært
 • Over 6 år: 100 mg intramuskulært

Indsprøjtningen

Du skal bruge:

 • To sprøjter: én på 5 ml og én på 1 ml
 • Rød kanyle til at trække medicinen op
 • Grøn kanyle til at stikke med
 • Spritserviet og plaster

Folder med praktisk instruktion i indsprøjtning med Solu-Cortef udleveres ved oplæring. Folderen kan med fordel opbevares sammen med Solu-Cortef.

Kontakt altid læge eller sygehus efter der er givet Solu-Cortef. Medbring gerne det brugte hætteglas, som kan fremvises ved ankomst til akutmodtagelsen.

Logo for Afdeling for Vækst og Reproduktion
Redaktør