Behandling af småcellet lungekræft med topotecan

Topotecan er kemoterapi som hæmmer kræftcellernes vækst. Formålet med behandlingen er at lindre eventuelle symptomer.

Behandling af småcellet lungekræft med topotecan

Du har fået tilbudt behandling med topotecan. I denne pjece kan du læse om, hvordan behandlingen foregår, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen, og hvilke bivirkninger du kan opleve.

Sådan virker behandlingen

Topotecan er kemoterapi som hæmmer kræftcellernes vækst.
Formålet med behandlingen er at lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan den få sygdommen til at svinde i kortere eller længere tid. 
Topotecan gives som kapsler fem dage i træk, hvorefter du holder pause i 16 dage. Behandlingen foregår ambulant, og du vil tale med en læge og få udleveret kapslerne hver 3. uge i vores klinik. Du skal regne med at hvert besøg i klinikken tager et par timer. Du er planlagt til at skulle have 3-6 behandlinger, og undervejs vil du blive fulgt med blodprøver og skanninger. Behandlingen afbrydes dog forinden, hvis du ønsker det, hvis der er for mange bivirkninger eller hvis den ikke har tilstrækkelig effekt på din sygdom.
Når du er færdig med behandlingen, vil du overgå til opfølgningsforløb i klinikken.

Før start af behandling

Husk at få taget blodprøver

Du skal have taget blodprøver før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus senest 2 timer før lægesamtalen. Med blodprøverne undersøger vi, hvordan dit immunforsvar,dine blodprøver og blodprocent er. Vi undersøger også dine salte i blodet, samt hvordan dine nyrer og lever fungerer. Hvis du bor uden for Region Hovedstaden, skal blodprøverne tages dagen før. Hvis der er behov for at udsætte behandlingen, kontakter vi dig per telefon.

Forholdsregler ved topotecan-kapsler

Må medicinen deles eller knuses?

Nej, kapslerne skal synkes hele.

Hvordan skal medicinen tages?

Kapslerne skal synkes med vand.

Mad og drikke

Du må spise og drikke, som du plejer.

Hvornår skal medicinen tages?

Du skal tage medicinen som aftalt med lægen.

Opbevaring af medicinen

Skal opbevares i køleskab. Opbevares utilgængeligt for børn.

Hvis du glemmer at tage en dosis eller kaster op

Du skal ikke tage en ny dosis, men tage næste dosis som planlagt.

Hvis du tager for stor en dosis

Kontakt straks klinikken, hvis du har taget mere medicin, end lægen har foreskrevet.

Bivirkninger af behandlingen

Du kan få en række bivirkninger ved behandlingen. Listen med bivirkninger kan virke voldsom, men det er de færreste, der får alle bivirkningerne. Og det er ikke alle, der er lige alvorlige.

Det er vigtigt, at du fortæller os om dine bivirkninger. Nogle bivirkninger kan vi behandle eller lindre og nogle kan vi forebygge udvikler sig til permanente gener. Opstår der svære eller uacceptable bivirkninger, vil lægen udsætte eller stoppe din behandling.

De fleste patienter oplever følgende bivirkninger:

  • Kvalme og opkastning. Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
  • Træthed.  Kræftrelateret træthed (fatigue) kan forekomme. Her kan du undersøge hvilke aktiviteter, der giver dig energi og forsøge at undgå dem, der gør dig mere udmattet.
  • Hårtab. Nogle oplever en udtynding af håret, men oftest ikke et komplet hårtab. Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
  • Påvirkning af knoglemarven. Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling. Det kan bl.a. vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød, hjertebanken, feber, blødning eller rød og blå mærker i huden. 

Mange patienter oplever følgende bivirkninger:

  • Påvirkning af slimhinderne i øjne, mund, mave og tarm. Det kan give svie, ømhed og svamp i munden samt ondt i maven med forstoppelse eller diarré.
  • Nedsat lyst og evne til seksuelt samvær. Kemoterapien kan påvirke lysten til seksuelt samvær. Derudover kan kvinder opleve tørhed i skeden og mænd kan få rejsningsproblemer. 

Hvis du vil vide mere, kan du finde information på www.minmedicin.dk 

Når du kommer hjem/er hjemme

Vigtigt! Kontakt os straks ved disse symptomer

  • Feber over 38,5 eller over 38,0 i 2 målinger inden 2 timer
  • Blødning

Vi anbefaler at du anvender et termometer til endetarmen.
Anvender du mundtermometer, skal du tillægge 
0,5 grad til den målte temperatur

Brug prævention

Du kan godt have samleje, mens du er i behandling. Mængden af kemoterapi, der udskilles gennem sæd eller skedens slimhinder er så lille, at det ikke skader din partner. Kemoterapi kan skade et foster i 1. trimester, så I skal bruge et sikkert svangerskabsforebyggende middel som P-piller eller spiral under behandlingen og seks måneder efter.

Behandlingen kan påvirke din fertilitet

Behandlingen kan påvirke din evne til at få børn. Hvis du og din partner ønsker at få børn, bør du derfor overveje at få nedfrosset sæd, æg eller æggestok, inden behandlingen går i gang. Lægen kan fortælle mere om dine muligheder og kan evt. henvise dig til fertilitetsrådgivning.

Mere viden

Du kan læse mere om medicinsk behandling af kræft og få en mere indgående beskrivelse af de enkelte bivirkninger og hvordan de kan afhjælpes i hæftet ”Medicinsk kræftbehandling”. Du får hæftet udleveret af sygeplejersken.

Du kan læse mere om topotecan samt bivirkningerne på www.minmedicin.dk og www.cancer.dk

Redaktør