Behandling af småcellet lungekræft med carboplatin, etoposid og strålebehandling

Heri findes information om behandling med carboplatin og etoposid i forbindelse med lungekræft.

Behandling af småcellet lungekræft med carboplatin, etoposid og strålebehandling

Du har fået tilbudt behandling med carboplatin og etoposid. I denne pjece kan du læse om, hvordan behandlingen foregår, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen, og hvilke bivirkninger, du kan opleve. 

Sådan virker behandlingen

Den form for lungekræft, du lider af, er meget følsom for kemoterapi og strålebehandling. Vi vil tilbyde dig en behandling bestående af en kombination af strålebehandling samt to forskellige typer kemoterapi: carboplatin og etoposid. Både strålebehandling og kemoterapi hæmmer kræftcellers vækst. Formålet med behandlingen er at forsøge at gøre dig rask. 

Carboplatin og etoposid gives som drop i armen på første behandlingsdag og tager ca. 2 timer. Etoposid gives yderligere 2 dage som drop og tager ca. 1 time. Behandlingen varer således 3 dage. Behandlingen foregår ambulant, så du kan tage hjem, sammen dag som du har fået behandlingerne. Inden hver behandling vil du tale med en læge. Du skal have 4 behandlinger i alt med ca. 3 ugers mellemrum, og undervejs vil du blive fulgt med blodprøver og skanninger. Behandlingen afbrydes dog forinden, hvis du ønsker det, hvis der er for mange bivirkninger, eller hvis den ikke har tilstrækkelig effekt på din sygdom. Samtidig med kemoterapien skal du have 30 strålebehandlinger. Disse er fordelt med 2 strålebehandlinger dagligt på alle hverdage og varer 
dermed ca. 3 uger.
Du vil modtage yderligere information om strålebehandlingen i Strålebehandling, klinik 3981.

At give kemoterapi og strålebehandling samtidig er den mest effektive behandling i din situation, men den er også forbundet med flere bivirkninger, end hvis behandlingerne gives adskilt. Efter afslutning af kemoterapi og strålebehandling, vil de nogle blive tilbudt en forebyggende strålebehandling mod hjernen, medens nogle ikke skønnes at få gavn heraf. Det vil vi tale med dig om til den tid. Under alle omstændigheder vil du, når du er færdig med behandlingen, overgå til opfølgningsforløb i klinikken.

Før start af behandling

Husk at få taget blodprøver

Du skal have taget blodprøve før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus senest 1½ time før lægesamtalen. Med blodprøverne undersøger vi, hvordan dit immunforsvar, dine blodprøver og blodprocent er. Vi undersøger også dine salte i blodet, samt hvordan dine nyrer og lever fungerer.  

Du kan med fordel skrive dine spørgsmål ned, så du har dem når du taler med lægen.

Husk at tage kvalmestillende medicin

Du får udleveret kvalmestillende medicin af sygeplejersken. Denne medicin skal tages 1 time før behandlingen på den første dag.

På behandlingsdagen

Når du møder i klinikken, vil du blive hentet af en sygeplejerske i venteværelset. Behandlingen gives oftest i vores behandlingsrum, hvor der også er andre patienter der modtager behandling. Mens du får behandling, sidder du i en stol. Før behandlingen går i gang, får du anlagt et drop, da behandlingen gives i en blodåre. Når dagens behandling er slut, fjernes droppet igen, medmindre du bliver enig med sygeplejersken om at lade det sidde til dagen efter, hvor du skal have etoposid alene. Først gives carboplatin, over 30 min. og dernæst gives etoposid over 60 min. Inden du går du hjem får du udleveret kvalmestillende medicin og tider til næste behandling. Der tilbydes snacks og drikkevarer under behandlingen.

Bivirkninger af behandlingen

Du kan få en række bivirkninger ved behandlingen. Listen med bivirkninger kan virke voldsom, men det er de færreste, der får alle bivirkningerne. Og det er ikke alle, der er lige alvorlige. Det er vigtigt, at du fortæller os om dine bivirkninger. Nogle bivirkninger kan vi behandle eller lindre og nogle kan vi forebygge udvikler sig til permanente gener. Opstår der svære eller uacceptable bivirkninger, vil lægen udsætte eller stoppe din behandling.

De fleste patienter oplever følgende bivirkninger:

  • Kvalme og opkastning. Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
  • Træthed.  Kræftrelateret træthed (fatigue) kan forekomme. Du kan med fordel undersøge hvilke aktiviteter, der giver dig energi og forsøge at undgå dem, der gør dig mere udmattet.
  • Hårtab. Langt de fleste taber alt håret af denne behandling. Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
  • Påvirkning af knoglemarven. Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling. Det kan bl.a. vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød, hjertebanken, feber, blødning eller rød og blå mærker i huden. 

Mange patienter oplever følgende bivirkninger:

  • Forstoppelse og diarré. Forstoppelse og diarré kan forekomme på grund af både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Vi kan vejlede dig om medicin mod generne, hvis du har brug for det.
  • Irritation ved spiserøret. Hvis strålebehandlingen gives tæt på spiserøret, kan det medføre smerter og synkebesvær
  • Rødme på huden. Du kan opleve rødme på huden i det bestrålede område.
  • Nedsat lyst og evne til seksuelt samvær. Kemoterapien kan påvirke lysten til seksuelt samvær. Derudover kan kvinder opleve tørhed i skeden og mænd kan få rejsningsproblemer. 

Hvis du vil vide mere, kan du finde information på www.minmedicin.dk 

Når du kommer hjem/er hjemme

Vigtigt! Kontakt os straks ved disse symptomer

  • Feber over 38,5 eller over 38,0 i 2 målinger inden for 2 timer
  • Blødning

Vi anbefaler at du anvender et termometer til endetarmen.
Anvender du mundtermometer, skal du tillægge 0,5 grad til den målte temperatur.

Brug prævention

Du kan godt have samleje, mens du er i behandling. Mængden af kemoterapi, der udskilles gennem sæd eller skedens slimhinder er så lille, at det ikke skader din partner. Kemoterapi kan skade et foster i 1. trimester, så I skal bruge et sikkert svangerskabsforebyggende middel som P-piller eller spiral under behandlingen og seks måneder efter.

Behandlingen kan påvirke din fertilitet

Behandlingen kan påvirke din evne til at få børn. Hvis du og din partner ønsker at få børn, bør du derfor overveje at få nedfrosset sæd, æg eller æggestok, inden behandlingen går i gang. Lægen kan fortælle mere om dine muligheder og kan evt. henvise dig til fertilitetsrådgivning.

Mere viden

Du kan læse mere om medicinsk behandling af kræft og få en mere indgående beskrivelse af de enkelte bivirkninger og hvordan de kan afhjælpes i hæftet ”Medicinsk kræftbehandling”. Du får hæftet udleveret af sygeplejersken.

Du kan læse mere om carboplatin og etoposid samt deres bivirkninger på www.minmedicin.dk og www.cancer.dk

Redaktør