Behandling af neuroendokrin kræft med carboplatin og etoposid

Carboplatin og etoposid er kemoterapi som hæmmer kræftcellernes vækst. Formålet med behandlingen er at lindre eventuelle symptomer.

Behandling af neuroendokrin kræft med carboplatin og etoposid

Den form for kræft, du lider af, er ofte meget følsom for kemoterapi. Vi vil tilbyde dig behandling bestående af en kombination af to forskellige typer kemoterapi: carboplatin og etoposid. I denne pjece kan du læse om, hvordan behandlingen foregår, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen, og hvilke bivirkninger, du kan opleve. 

Sådan virker behandlingen

Carboplatin og etoposid er kemoterapi som hæmmer kræftcellernes vækst.
Formålet med behandlingen er at lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan den få sygdommen til at svinde i kortere eller længere tid. 
Behandlingen med carboplatin og etoposid foregår ambulant og tager ca. ½ time. Før hver behandling vil du tale med en læge. Du kan tage hjem samme dag, du har fået behandlingen. Du er planlagt til at skulle have 3-6 behandlinger i alt. De gives med 3 ugers mellemrum, og undervejs vil du blive fulgt med blodprøver og scanninger. Behandlingen afbrydes dog forinden, hvis du ønsker det, hvis der er for mange bivirkninger, eller hvis den ikke har tilstrækkelig effekt på din sygdom.
Når du er færdig med behandlingen, vil du overgå til opfølgningsforløb i klinikken.

Før start på behandling

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus senest 1½ time før lægesamtalen. Med blodprøverne undersøger vi, hvordan dit immunforsvar, dine blodplader og blodprocent er. Vi undersøger også dine salte i blodet samt hvordan dine nyrer og lever fungerer. Hvis du bor udenfor Region Hovedstaden, skal blodprøverne tages på et sygehus dagen før inden kl.10.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis der er behov for at udsætte behandlingen.

Du vil få udleveret kvalmestillende medicin af sygeplejersken. Denne medicin skal tages 1 time før behandlingen starter. 

Det kan være en god idé at skrive spørgsmål ned, så du husker dem når du taler med lægen.

På behandlingsdagen

Når du møder i klinikken, vil du blive hentet af en sygeplejerske i venteværelset. Behandlingen gives oftest i vores behandlingsrum, hvor der også er andre patienter, der modtager behandling. Mens du får behandling, sidder du i en stol. Før behandlingen går i gang, får du anlagt et drop, da behandlingen med carboplatin gives i en blodåre. Etoposid gives som kapsler i 3 dage. Når dagens behandling er slut, fjernes droppet igen. Carboplatin gives over ca. 30 min. Inden du går du hjem får du udleveret etoposid-kapsler, kvalmestillende medicin og tider til næste behandling. Der tilbydes snacks og drikkevarer under behandlingen. 

Forholdsregler ved etoposid-kapsler

Må medicinen deles eller knuses?

Nej, kapslerne skal synkes hele.

Hvordan skal medicinen tages?

Kapslerne tages sammen med et stort glas vand. Hvis du får kvalme af kapslerne, kan du tage dem på tom mave, dvs. tidligst to timer efter du har spist, og mindst en time inden du planlægger at spise.

Mad og drikke

Du må spise og drikke, som du plejer.

Hvornår skal medicinen tages?

Du skal tage medicinen, som du har fået at vide af lægen eller sygeplejersken.

Opbevaring af medicinen

Opbevares ved stuetemperaturer og utilgængeligt for børn.

Hvis du glemmer at tage en dosis eller kaster op

Du skal ikke tage en ny dosis, men tage næste dosis som planlagt.

Hvis du tager for stor en dosis

Kontakt straks klinikken, hvis du har taget mere medicin, end lægen har foreskrevet.

Hvis en kapsel går i stykker

Væsken i kapslerne kan være skadelig, hvis den kommer i kontakt med hud, øjne eller slimhinder. Hvis dette skulle ske, skal du øjeblikkeligt vaske området grundigt.

Bivirkninger af behandlingen

Du kan få en række bivirkninger ved behandlingen. Listen med bivirkninger kan virke voldsom, men det er de færreste, der får alle bivirkningerne. Og det er ikke alle, der er lige alvorlige. Det er vigtigt, at du fortæller os om dine bivirkninger. Nogle bivirkninger kan vi behandle eller lindre, og nogle kan vi forebygge udvikler sig tilpermanente gener. Opstår der svære eller uacceptable bivirkninger, vil lægen udsætte eller stoppe din behandling.

De fleste patienter oplever følgende bivirkninger:

  • Kvalme og opkastning. Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin. Sig til hvis den medicin du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
  • Træthed. Kræftrelateret træthed (fatigue) kan forekomme. Du kan med fordel undersøge hvilke aktiviteter, der giver dig energi og forsøge at undgå dem, der gør dig mere udmattet.
  • Hårtab. Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Sørg for at få en parykrekvisition i klinikken, for så får du et tilskud fra Rigshospitalet. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
  • Påvirkning af knoglemarven. Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling. Det kan bl.a. vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød, hjertebanken, feber, blødning eller rød og blå mærker i huden


Mange patienter oplever følgende bivirkninger:

  • Forstoppelse og diarré. Forstoppelse og diarré kan forekomme på grund af både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Vi kan vejlede dig om medicin mod generne, hvis du har brug for det.
  • Smagsforstyrrelser. Mad og drikke kan smage anderledes på grund af kemoterapien. En del oplever at meget mad og drikke smager metallisk.
  • Nedsat lyst og evne til seksuelt samvær. Kemoterapien kan påvirke lysten til seksuelt samvær. Derudover kan kvinder opleve tørhed i skeden og mænd kan få rejsningsproblemer. 

Hvis du vil vide mere, kan du finde information på www.minmedicin.dk 

Når du kommer hjem/er hjemme

Vigtigt! Kontakt os straks ved disse symptomer

  • Feber over 38,5 eller over 38,0 i 2 målinger inden for 2 timer
  • Blødning

Vi anbefaler at du anvender et termometer til endetarmen.
Anvender du mundtermometer, skal du tillægge 
0,5 grad til den målte temperatur

Brug prævention

Du kan godt have samleje, mens du er i behandling. Mængden af kemoterapi, der udskilles gennem sæd eller skedens slimhinder er så lille, at det ikke skader din partner. Kemoterapi kan skade et foster i 1. trimester, så I skal bruge et sikkert svangerskabsforebyggende middel som P-piller eller spiral under behandlingen og seks måneder efter.

Behandlingen kan påvirke din fertilitet

Behandlingen kan påvirke din evne til at få børn. Hvis du og din partner ønsker at få børn, bør du derfor overveje at få nedfrosset sæd, æg eller æggestok, inden behandlingen går i gang. Lægen kan fortælle mere om dine muligheder og kan evt. henvise dig til fertilitetsrådgivning.

Mere viden

Du kan læse mere om medicinsk behandling af kræft og få en mere indgående beskrivelse af de enkelte bivirkninger og hvordan de kan afhjælpes i hæftet ”Medicinsk kræftbehandling”. Du får hæftet udleveret af sygeplejersken.

Du kan læse mere om carboplatin og etoposid samt deres bivirkninger på www.minmedicin.dk og www.cancer.dk

Redaktør