Behandling af misdannede vener

Venøse misdannelser består af ekstra vener (blodårer), der ikke har nogen funktion, men som kan forårsage problemer.

Skleroterapi af venøs misdannelse 

Med denne pjece vil vi gerne informere om din forestående behandling

Hvad er venøs skleroterapi og hvorfor er det nødvendigt?

Venøse misdannelser består af ekstra vener (blodårer), der ikke har nogen funktion, men som kan forårsage problemer. Blodet samles i den venøse misdannelse i stedet for at løbe tilbage til hjertet. Det medfører, at blodet samler sig og fylder op i et område.  Det kan give en blålig misfarvning på huden eller i slimhinden, hvis misdannelsen ligger tæt på dem.

Venøs skleroterapi er en metode til at formindske størrelsen af den venøse misdannelse, så den giver færre gener, færre smerter og bliver kosmetisk mere acceptabel. På Rigshospitalet anvender vi to forskellige skleroterapimetoder: indsprøjtning af medicin og laserbehandling. Metoderne anvendes ofte i kombination. 

Når der sprøjtes medicin i den venøse misdannelse, sker der en reaktion i venerne, så der dannes ar i misdannelsen, og den skrumper. Denne metode egner sig til venøse misdannelser, der ligger dybere end én cm under hud eller slimhinde. Behandlingen foregår i fuld bedøvelse. Medicinen sprøjtes direkte i den venøse misdannelse, mens der røntgenfotograferes, så lægen kan se nøjagtigt, hvor misdannelsen befinder sig. Denne behandling udføres af en speciallæge i radiologi på røntgenafdelingen. 

Venøse misdannelser, der ligger overfladisk, kan behandles med laser. Laserbehandling giver en mindre forbrænding inde i den venøse misdannelse, som medfører, at der dannes ar i misdannelsen, så den skrumper. Mindre venøse misdannelser kan laserbehandles i lokalbedøvelse. Behandlingen udføres af en øre-næse-hals kirurg, der har specialiseret sig indenfor laserbehandling.

Inden operationen

 • Du møder lægen, der skal varetage operationen.
 • Du skal faste, som aftalt med narkoselægen.
 • Du må gerne drikke vand og saftevand indtil 2 timer før operationen. 
 • Du bør have været i bad og vasket hår inden operationsdagen.
 • Du må ikke have kontaktlinser, neglelak eller make-up på, når du kører til operationsgangen.
 • Du bør så vidt muligt lade værdigenstande blive hjemme.
 • Sygeplejersken giver noget beroligende medicin til børn før operationen, hvis dette på forhånd er aftalt med narkoselægen.
 • Det vil være muligt at have nærmeste pårørende (højst to) med på operationsgangen
 • Forældre må være hos barnet, indtil det er bedøvet.

Faste og bedøvelse

Du kan læse mere om dette i pjecerne:
"Patientinformation om bedøvelse"  (Voksne)
Skal du bedøves?” (Børn)

Operationen 

Der kan være ventetid fra mødetidspunkt til operationstidspunkt. 
Mindre overfladiske venøse misdannelser opereres i lokalbedøvelse og tager ca. 30 min. Operation for større eller dybere beliggende venøse misdannelser, gøres i fuld bedøvelse og tager cirka 1 time.

Er der risici?

Skleroterapi forårsager irritation og hævelse, så området, der er blevet behandlet, vil se værre ud end normalt efter behandlingen. Området kan være ømt i et par dage, og der kan være behov for at tage smertestillende medicin. Der er en let øget risiko for at få infektion i den venøse misdannelse efter skleroterapi. Du vil få behov for antibiotika, hvis det sker. Den medicin, der sprøjtes ind i den venøse misdannelse, forårsager irritation. Det kan også irritere huden over misdannelsen, og der kan komme sår på huden. Hvis det sker, skal du kontakte din læge. Medicinen kan også irritere nerver nær området, der er blevet behandlet, hvilket kan forårsage midlertidig følelsesløshed.

Efter operationen 

Når operationen er overstået, kommer du på en opvågningstue de første timer. Forældre må igen være hos deres barn på opvågningsstuen. De fleste patienter kan udskrives samme eftermiddag, med mindre din tilstand gør det nødvendigt at overnatte.

Kosten efter operationen 

Der er ingen kostrestriktioner, og du må spise efter evne. 
Forholdsregler, når du er kommet hjem Du bør ikke være alene det første døgn.
Afhængig af placering og størrelse af den venøse misdannelse, kan der være behov for nogle dages sygemelding efter operationen. Børn skal være hjemme fra vuggestue/børnehave, hvis der er feber eller smerter. 
Hvis du har brug for dokumentation for indlæggelsen, kan dette udleveres inden udskrivelsen. 

Smerter 

Efter operationen kan du have smerter. Du kan derfor have behov for smertestillende medicin i de første døgn. 

Vi anbefaler følgende:

Paracetamol 2 tabletter á 500 mg 4 gange i døgnet (håndkøb) til voksne. 
Paracetamol dosis til børn afhænger af barnets alder og vægt. Tal med apoteket om dette. Paracetamol tabletterne skal være indkøbt inden operationsdagen. 
Du skal kontakte hospitalet, hvis

 • Du har mange smerter, og smertetabletterne ikke hjælper
 • Huden i nærheden af det behandlede område får sår eller bliver mørkfarvet
 • Det behandlede område er usædvanligt varmt, rødt og smertefuldt, og du får feber eller ikke kan spise og drikke som sædvanlig.

Ambulant kontrol

Du vil få tilsendt et brev per post eller i e-boks, med en indkaldelse til ambulant opfølgning efter 2-3 måneder. Vi vil her evaluere forløbet og effekten af behandlingen. Du kan have brug for flere operationer for at formindske den venøse misdannelse. Da skleroterapi forårsager hævelse og ubehag, er det mest sikkert at udføre flere mindre behandlinger for at begrænse bivirkningerne. Skleroterapi vil ikke ”helbrede” den venøse misdannelse, men formindske størrelsen, så generne aftager eller helt forsvinder.

Afbud 

Hvis du ikke ønsker at benytte operationstilbuddet, bedes du meddele os det hurtigst muligt. 

Redaktør