Bedøvelse, patientinformation

Her får du en generel information om bedøvelse på Rigshospitalet.

Denne pjece giver dig en generel information om bedøvelse på Rigshospitalet.

Valg af bedøvelse

Inden operationen taler du med en anæstesilæge om hvilken bedøvelse – anæstesiform, du skal have. Anæstesilægen gennemgår din journal og spørger dig ud om erfaringer med tidligere bedøvelse, dit helbred, herunder allergi, tandstatus, alkohol og rygevaner samt evt. medicin. Disse oplysninger er vigtige i forhold til valg af bedøvelse. Herefter tager anæstesilægen, i samråd med dig, stilling til, hvordan du skal bedøves.

Du skal faste før operationen

For at mindske risikoen for opkastning under bedøvelsen, er det vigtigt, at mavesækken er tom. Du skal faste 6 timer før operationen, dvs. at du ikke må spise fast føde eller drikke mælkeprodukter i 6 timer inden bedøvelsen. I fasteperioden må du heller ikke indtage pastiller, bolsjer eller tygge tyggegummi. Du må gerne drikke indtil to timer før operationen,  2 glas vand, saft, te eller kaffe (uden mælk).

Nogle patienter skal faste længere

Anæstesilægen vil give dig besked, hvis det er aktuelt for dig.

Før operationen

Hvis du ønsker det, kan du få afslappende medicin før operationen. Du må gerne bære briller, høreapparat og tandprotese på turen til operationsgangen. Vi opbevarer dem forsvarligt under operationen. Du skal tage din vanlige medicin, medmindre anæstesilægen har givet dig anden besked.

Du må ikke

  • Medbringe penge, smykker, ur eller mobiltelefon, medmindre du skal lokalbedøves.
  • Du må ikke have kontaktlinser, makeup eller neglelak på.

På operationsgangen

På operationsstuen vil du blive modtaget af anæstesisygeplejerske, anæstesilæge og operationssygeplejerske. Du vil få lagt et tyndt plastikrør i en blodåre, hvori der kan gives væske og medicin. Dit blodtryk og puls vil blive målt løbende under operationen, og der vil desuden blive sat en iltmåler på fingeren.

Hvis du skal fuldt bedøves

Du får sprøjtet bedøvende medicin i plastikrøret og falder efter kort tid i søvn. Herefter sover du under hele operationen og vil ikke have nogen fornemmelse af tiden. Under operationen giver vi smertestillende medicin, og hvis du har behov for yderligere, så får du det, når du vågner op.

Hvis du skal lokalbedøves

Vi benytter forskellige former for lokalbedøvelse:

  • Ved en rygbedøvelse bliver lokalbedøvende medicin sprøjtet ind i ryggen (spinal- eller epidural), hvor det bedøver den del af kroppen, som skal opereres.
  • Man kan også lokalbedøve et mindre område, f.eks. en arm.

Benyttes der kun lokalbedøvelse, er du vågen og smertefri under operationen. Du vil dog stadig kunne mærke tryk eller berøring. Hvis du ønsker det, kan du få afslappende medicin, så du ligger og småsover. Du er velkommen til at tage din egen musik med. Hvis du hører musik via mobiltelefon skal denne stå i fly-mode (musikafspillere medtages på eget ansvar).

Efter operationen

Når operationen er overstået, bliver du kørt til opvågningsafsnittet – eller direkte tilbage til afdelingen, afhængigt af indgrebet og din tilstand. Dog kommer de fleste patienter, der har været i rygbedøvelse, på opvågningsafsnittet. På opvågningsafsnittet overvåges din tilstand, indtil du er klar til at komme tilbage til afdelingen. Du får ekstra ilt via næsekateter og smertestillende medicin efter behov. Hvis du får kvalme eller kaster op, får du medicin mod det. Hvis ikke noget taler imod det, kan du få små isklumper eller vand.

Besøg og forespørgsler

Dine pårørende (dog kun 1-2 personer) må gerne komme på et kort besøg på opvågningsafsnittet, hvis du selv ønsker det, og det er muligt, fx af hensyn til de andre patienter.

Redaktør