Baricitinib - behandling med

Baricitinib er et biologisk lægemiddel og anvendes til børn og voksne med gigt- og bindevævssygdomme.

Baricitinib er et biologisk lægemiddel og anvendes til børn og voksne med gigt- og bindevævssygdomme.

Indtagelse
Medicinen indtages som piller en gang i døgnet. Pillerne kan indtages med eller uden mad.

Virkning
Ved gigt og bindevævssygdomme er dele af immunsystemet overaktiveret. Baricitinib dæmper immunsystemet ved at hæmme nogle af de immunaktive celler, så de ikke overaktiverer immunsystemet. Effekt af behandlingen indtræder hurtigt, men fuld effekt ses først efter 3 til 6 måneder.

Bivirkninger
Erfaringen er begrænset. Hos voksne er der observeret hyppige forkølelser, stigning af fedtsyre i blodet, hududslæt og leverpåvirkning.
Idet de biologiske lægemidler dæmper immunsystemet, er der en øget infektionsrisiko, derfor anbefaler vi følgende forholdsregler. 

Forholdsregler

Tuberkulose (TB):
Inden start af et biologisk lægemiddel undersøges man for TB med en blodprøve, fordi der er risiko for opblussen af tidligere TB. Har du eller dit barn været i et land med meget TB, som f.eks. Afrika, i mere end 3 måneder, skal der gives en forebyggende behandling mod TB grundet risikoen for aktivering af en tidligere TB infektion.

Skoldkopper:
Inden start af et biologisk lægemiddel undersøges man for tidligere skoldkopper, idet infektionen kan blive meget voldsom under en biologisk behandling. Der tilbydes vaccine mod skoldkopper, hvis man ikke tidligere har haft skoldkopper. Hvis du/dit barn har været udsat for skoldkopper/udvikler skoldkopper eller helvedes ild, skal du stoppe dit biologiske lægemiddel og kontakte ambulatoriet for at få behandling.

Vacciner:
Vacciner med ”levende virus” (f.eks. MFR, skoldkopper og gul feber) frarådes, idet immundæmpende medicin kan medføre abnorm reaktion på en levende vaccine. Rådfør dig/Jer gerne med ambulatoriet før vaccinationer og før udlandsrejser. 

Hepatitis B:
Inden start af et biologisk lægemiddel undersøges for Hepatitis B med blodprøve, idet infektionen kan blive påvirket af et biologisk lægemiddel. 

EBV (kyssesyge):
Hvis du får EBV skal du stoppe dit biologiske lægemiddel og kontakte ambulatoriet næste hverdag. 

Feber:
Ved feber over 38 grader skal man holde pause med sit biologiske lægemiddel. Ved feber mere end to døgn kontaktes egen læge for at få undersøgt om der er behov for en behandling. Det biologiske lægemiddel må genoptages, når man har været feberfri i 2 døgn.  

Kontrol

Regelmæssig klinisk kontrol og blodprøvekontrol er nødvendig, for at opdage eventuelle bivirkninger til medicinen. 

For en mere detaljeret information henvises til min.medicin.dk.

Redaktør