Ballonudvidelse af det eustakiske rør

Heri findes information til patienter, som har tillukning af det eustakiske rør, og som skal have foretaget ballonudvidelse.

Denne information henvender sig til dig, som har tillukning af det eustakiske rør og som skal have foretaget ballonudvidelse. Her kan du læse om sygdommen og behandlingen.

Hvad er det eustakiske rør?

Det eustakiske rør er et 3-4 cm langt, smalt rør, der løber fra mellemøret til svælget. Rørets funktion består i at udligne trykket i øret. Rørets øverste tredjedel består af knogle, resten af brusk. Det eustakiske rør er normalt lukket, men det åbner, når vi gaber, tygger eller synker. Når det eustakiske rør åbner, strømmer luft fra svælget ind i mellemøret, og slim kan flyde fra mellemøret til svælget. Dette er nødvendigt for at bevare et luftfyldt og sundt mellemøre.

Billedet viser mellemøret, det eustakiske rør og svælget
1. Mellemøret, 2. Det eustakiske rør, 3. Svælget

Hvad sker der når det eustakiske rør ikke fungerer?

Nedsat funktion af det eustakiske rør kan være medfødt eller kan opstå senere for eksempel som følge af infektion, allergi eller vægtøgning.
Nedsat funktion betyder, at det eustakiske rør er blokeret eller ikke kan åbne korrekt. Dette forhindrer luft i at komme ind i mellemøret. 

Således skabes der undertryk og senere væske i mellemøret. Dette kan give kronisk sygdom i trommehinde og mellemøre.

Hvad er symptomerne på nedsat funktion af det eustakiske rør?

  • Nedsat hørelse
  • Manglende evne til at trykudligne
  • Undertryk i mellemøret
  • Øresusen (tinnitus)
  • Svimmelhed 
  • Kronisk sygdom i trommehinde og mellemøre

Hvordan behandles nedsat funktion af det eustakiske rør?

Ofte er nedsat funktion af det eustakiske rør et forbigående problem, der går over af sig selv. Man kan selv forsøge at trykudligne ved at puste luft op i mellemøret samtidig med, at man holder sig for næsen (Valsalvas manøvre). Ved allergi kan man behandle med næsespray og tabletbehandling med antihistaminer. Man kan også få lagt dræn i trommehinden. Gennem drænet kan luft da strømme fra øregangen og ind i mellemøret. Hos voksne med langvarige problemer, hvor anden behandling ikke har virket, kan man vælge at foretage ballonudvidelse af det eustakiske rør.

Hvordan udføres ballonudvidelse af det eustakiske rør?

Operationen foregår i lokalbedøvelse såfremt du kan medvirke til dette. Proceduren tager ca. 5 min i alt. Der vil være lette til moderate smerter og du vil få både smertestillende samt beroligende medicin i forbindelse med indgrebet for at hjælpe dig til at slappe af. Under hele operationen har man kikkertudstyr i næsen, så næsesvælget kan inspiceres. Ved operationen føres en ballon op i det eustakiske rør. Når ballonen sidder korrekt, fyldes den med saltvand i ca. 2 min. På den måde udvides den bruskede del af det eustakiske rør. Herefter tømmes og fjernes ballonen igen. Du kan gå hjem umiddelbart efter indgrebet. Dog må du ikke selv køre bil pga. den medicin der er givet i forbindelse med indgrebet.

Er der dokumenteret effekt af ballonudvidelse af det eustakiske rør?

De undersøgelser, der indtil nu er udført viser, at 60-80% af patienterne, har god effekt af behandlingen.

Komplikationer

Der er ingen særlige forholdsregler efter operationen, du må gerne arbejde og dyrke sport.  

Der kan være lidt blodigt slim fra næsen. Meget sjældent kan opstå infektion eller større blødning. For at forebygge infektion skal du have antibiotika i 3 døgn efter operationen. 

Du skal ligeledes have flixonase næsedråber i de første 14 dage efter operationen. Dagen efter operationen skal du begynde trykudligne, ved at puste luft op i mellemøret samtidig med, at du holder dig for næsen (Valsalvas manøvre). Vi anbefaler at du øver dig på dette flere gange dagligt frem til din første ambulante kontrol. 

Smerter

Efter indgrebet kan du opleve lette smerter. For at afhjælpe dette kan du bruge smertestillende midler, som kan købes uden recept. Vi anbefaler smertebehandling med paracetamol (fx Pamol, Panodil eller Pinex) 1g maks. 4 gange i døgnet, med mindre vores læge har ordineret andet. 

Du skal kontakte os ved:

  • Feber
  • Flåd fra ørerne
  • Tiltagende smerter
  • Vedvarende blødning.

Opfølgning

Man skal ikke forvente effekt umiddelbart efter indgrebet, da det eustakiske rør kan være hævet et stykke tid efter operationen. Behandlingsresultatet vurderes ved ambulante kontroller efter 1, 3, 6 og 12 måneder.  

Redaktør