Baklofentest

Baklofentesten foregår således, at lægen fører en tynd kanyle ind i hulrummet mellem lændehvivlerne.Herefter sprøjter lægen en lille dosis medicin ind i kanylen.

Information til patienter

Behandling af svær spasticitet med en Baklofenpumpe

Spasticitet (øget spænding i musklerne) er et hyppigt og ofte meget generende symptom ved rygmarvssygdomme. En del patienter har glæde af medicin i tabletform, men såfremt spasticiteten ikke kan blive behandlet med tabletter, kan behandling med en Baklofenpumpe være en god løsning.

Du vil blive indlagt i Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 7064 til en test, der viser, om du vil have gavn af en Baklofenpumpe.

Forberedelse til Baklofentest

Du bliver indlagt dagen før testen på Hjerneog Nervesygdomme, sengeafsnit 7064. Her vil du få skrevet læge- og sygeplejejournal.

Hvis du har feber eller infektion, må du gerne ringe til afsnittet inden indlæggelsen for at udsætte testen, til du er frisk.

Selve testdagen

Sygeplejepersonalet vil hjælpe dig med at blive klar til testen. Du skal være vasket og have spist morgenmad til klokken 9.00. En sygeplejerske vil måle dit blodtryk, puls og temperatur.

Baklofentest

Baklofentesten bliver altid udført af en læge. En sygeplejerske vil være til stede for at hjælpe både dig og lægen. Lægen / sygeplejersken vil inden testen informere dig om proceduren, så du er forberedt. Lægen desinficerer til en start din hud nederst ved lændehvirvlerne.

Du bliver lejret på siden og får ført en tynd kanyle ind i hulrummet mellem lændehvivlerne. Herefter sprøjter lægen en lille dosis medicin ind i kanylen. Lægen / sygeplejersken spørger løbende til, hvordan du har det efter injektionen og vurderer Baklofenens virkning. Normalt vil du kunne mærke en virkning af Baklofen efter 1-4 timer.

Begge vil efterfølgende undersøge, hvorledes din spasticitet aftager. Dine ben bliver afslappede, men efter 6 timer begynder den sædvanlige spasticitet at vende tilbage igen, dette sker i takt med at Baklofenens virkning begynder at aftage.

Det kan ikke garanteres, at din stand- og gang funktion kan bevares under behandling med Baklofenpumpen. Hvis du har rollator eller andet redskab til forflytning må du tage det med, så vi kan afprøve dine funktioner på testdagen.

Efter testen

Sygeplejersken vil fortsat observere dig, indtil virkningen af Baklofen ophører. Du vil som regel blive udskrevet samme eftermiddag.
Hvis du kan gå eller forflytte dig selv, skal du være opmærksom på, at dine ben kan føles lidt svage. Plasteret på indstiksstedet kan du tage af efter 6 timer.

Lægen vil drøfte med dig, om du vil kunne have glæde af en operation.

Risici / bivirkninger

Sædvanligvis er der ingen komplikationer ved testen. Selve stikket gennem huden kan du mærke. Af og til vil nålen på vejen til hulrummet i lændehvirvlerne kunne strejfe en nerverod ned til benet, hvilket kan medføre et kortvarigt smertejag i benet.

Ved ca. 1 ud af 20 tests opstår efterfølgende en ”postlumbalpunktur” hovedpine. Dette er en tilstand, hvor hovedpinen er til stede, når du står op, men forsvinder når du ligger ned. Skulle du få dette, anbefaler vi, at du drikker rigeligt væske, ligger næsten fladt i sengen i muligvis flere dage og tager tablet Pinex 1 gram 4 gange dagligt.

”Postlumbalpunktur” hovedpine er altid forbigående. Varer den mere end 2 – 3 døgn, eller forsvinder den ikke, når du ligger ned, bør du kontakte: 35 45 35 45 og bede om vagthavende læge på Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme.

Risikoen for, at du kan få betændelse i forbindelse med testen, er uendelig lille. Hvis du får feber og stærk hovedpine, skal du ringe på tlf. nummer: 35 45 35 45 og bede om vagthavende læge på Afdeling for Hjerneog Nervesygdomme.

Redaktør