Baklofenpumpe operation

Baklofenpumpes funktion er, at den automatisk afgiver den rette mængde medicin.

Forberedelse til operation:

Du bliver indlagt dagen før operationen på sengeafsnit for Hjerne- og Nervesygdomme. Her vil du få skrevet læge- og sygeplejejournal samt få taget blodprøver. Desuden skal du tale med en narkoselæge samt den kirurg, som skal foretage operationen. Tag venligst al din medicin med, alternativt en opdateret liste over din medicin. Du skal fortsætte med din vanlige medicin, indtil lægen laver en nedtrapningsplan for din medicin vedrørende spasticitet. Du skal holde pause med evt. blodfortyndende medicin inden operationen.

Selve operationsdagen: 

Du skal faste fra midnat, og om morgenen vil sygeplejepersonalet hjælpe dig med at blive gjort klar til operationen. Du er fuldt bedøvet under operationen og mærker intet.

Baklofenpumpens funktion:

Du får opereret en tynd plastikslange ind i rygmarvskanalen. Slangen bliver forbundet under huden med en pumpe, der har form og vægt som en ishockeypuck. Pumpen kan mærkes på maven, oftest i venstre side. Den afgiver automatisk den rette mængde medicin. Pumpen bliver fyldt med ny medicin med 2 – 6 måneders interval. Det foregår ved en ambulant kontrol i Scleroseklinikken på afsnit N2084 (telefon 35 45 26 61).

Efter operationen:

Når du er blevet opereret, bliver du overflyttet til et opvågningsafsnit til observation i et døgn. Dagen efter kommer du tilbage til sengeafsnit 7064. Du bliver først udskrevet, når der er begyndende effekt af pumpen. Almindeligvis vil det være 2–5 døgn efter operationen.

Operationsrisici / bivirkninger:

Hvis du får hovedpine, kvalme eller opkastninger efter operationen, skal du ligge ned, drikke 2 liter væske og tage tablet Pamol 1 gram x 4 daglig. Huden omkring såret eller pumpen kan i sjældne tilfælde blive betændt og i sådanne tilfælde bør du hurtigst mulig vurderes ved neurologisk eller neurokirurgisk læge. Det kan betyde, at pumpen skal fjernes igen. Vær i øvrigt varsom med pumpestedet og undlad stramt tøj og buksekanter over pumpen, da det slider på huden og kan forskubbe pumpen.

Efter udskrivelsen skal du være opmærksom på træthed og sløvhed. Dette kan skyldes, at pumpen afgiver en for stor dosis medicin. Hvis det sker, bør du straks ringe på telefom 35 45 35 45 og bede om vagthavende læge i Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme. Du får et pumpe ID-kort, hvorpå der står, hvilken pumpe du har og et telefonnummer til en kontaktperson i Scleroseklinikken. Ved dødsfald skal pumpen fjernes på grund af det batteri, der sidder i pumpen.

Redaktør