Baklofenpumpe - information om

Spasticitet (øget spænding i musklerne) er et hyppigt og ofte meget generende symptom ved både multipel sklerose og andre rygmarvslidelser.

Behandling af svær spasticitet (fra test til pumpe)

Behandling af svær spasticitet med en baklofenpumpe

Spasticitet (øget spænding i musklerne) er et hyppigt og ofte meget generende symptom ved både multipel sklerose og andre rygmarvslidelser. En del patienter har glæde af medicin i tabletform, men såfremt spasticiteten ikke kan blive behandlet med tabletter, kan behandling med en baklofenpumpe være en god løsning.

Baklofentesten

Du bliver indlagt i Neurologisk Klinik, afsnit N2083 til en test, der viser, om du vil have gavn af en baklofenpumpe.
Ved selve testen får du sprøjtet en prøvedosis baklofen direkte ind i rygmarvsvæsken gennem en nål for at sikre, at medicinen har den ønskede effekt. Medicinen baklofen gives i meget små mængder og har derfor ikke en sløvende virkning.

Lægen vil med jævne mellemrum undersøge, hvorledes din spasticitet aftager. Dine ben bliver helt slappe, men efter ca. 6 timer begynder den sædvanlige spasticitet at vende tilbage, dette sker i takt med, at baklofenens virkning begynder at aftage. Såfremt lægen herefter fortsat vurderer, at du vil have gavn af en baklofenpumpe, vil lægen indstille dig til operation i Neurokirurgisk Klinik.

Det kan ikke garanteres, at din stand- og gangfunktion kan bevares under behandling med baklofenpumpen. Hvis du har svær kraftnedsættelse i benene og egentlig kan stå pga. spasticiteten, vil en fjernelse af spasticiteten kunne betyde mindre stivhed i benene og derved usikker stand. 

Dette forhold vil lægen drøfte med dig, også i forbindelse med baklofentesten (se endvidere folderen: Baklofentest).

Operationen

Du bliver indkaldt til operation, som foregår i  fuld bedøvelse i Neurokirurgisk Klinik. Pumpen bliver opereret ind under huden på maven, og en tynd plastikslange (et kateter) føres ind i rygmarvsvæskekanalen, hvor pumpen indgiver baklofen i afmålte doser.
Et døgn efter operationen bliver du overflyttet til Neurologisk Klinik, hvor din medicin bliver justeret, så den passer til dit behov (se endvidere folderen Baklofenpumpeoperation).

Efter operationen

Ved udskrivelsen får du en tid i Skleroseklinikken til fortsat justering, opfyldning og kontrol. Du vil få udleveret et ID-kort, der bekræfter, at du har en baklofenpumpe. Dette kort skal bruges i tilfælde af rejser og/eller hospitalsbesøg. Du bedes altid have dette kort med dig.

Ambulant kontrol

Kontrollen foregår i Skleroseklinikken, hvor din pumpe vil blive fyldt med medicin. Baklofenpumpen bliver indstillet ved hjælp af en udvendig computer. Baklofenpumpen alarmerer, når den er ved at være tom. Alarmen lyder, før pumpen er helt tom, så der er noget tid at løbe på. Såfremt pumpen løber tom, vil du blot kunne mærke, at spasticiteten gradvist vender tilbage. Du bedes ringe til Skleroseklinikken (3545 2661), hvis pumpen alarmerer, da du så skal undersøges snarest muligt for at undgå tilbagevenden af svær spasticitet og eventuelt abstinenser.

Du skal være opmærksom på, at din spasticitet kan forværres ved fx let feber, sygdom, smerter i maven og blærebetændelse. Det er derfor vigtigt at overveje, om dette evt. kan være årsagen til forværring af spasticiteten, inden mængden af baklofen øges.

Røntgenundersøgelser

Røntgenundersøgelse og CT-skanning kan foretages.
Ved en MR-skanning skal pumpen standses og genstartes, efter skanningen er foretaget. Ved dødsfald skal pumpen fjernes på grund af det batteri, der sidder i pumpen.                 

Redaktør