Bækkenpulsårerne - ultralydsundersøgelse

Det undersøges, om forsnævringer på bækkenpulsårerne kan påvirke blodforsyningen til nyrerne.

Kort om undersøgelsen

Du skal have undersøgt, om du har forsnævringer på dine bækkenpulsårer, som kan betyde, at din nyre ikke får blod nok. Det undersøger vi ved en ultralydsskanning. Ultralyd er lydbølger, som danner billeder på en skærm. Lydbølgerne udsendes og opfanges via et ultralydshoved, som vi fører hen over huden.

Du skal forvente, at undersøgelsen varer cirka 15 minutter.

Vigtig forberedelse

Mød fastende

Du skal møde fastende. Det betyder, at du ikke må spise og drikke de sidste 3 timer før din aftale. Hvis du har diabetes, anbefaler vi, at du tager din medicin, spiser og drikker, som du plejer.

Tag din medicin med et lille glas vand

Op til undersøgelsen kan du tage din vanlige medicin med et lille glas vand, selvom du faster.

Medbring en liste over din medicin

Hvis du tager medicin, skal du medbringe en liste over, hvilken medicin du tager og hvor meget. Det er vigtigt for din undersøgelse, at vi kender medicinens navn, styrke, dosis og årsagen til, at du tager den. Hvis du ikke har en liste, så tag din medicin med i stedet.

På hospitalet 

Undersøgelsen

Du ligger ned, mens vi skanner dig. Vi fører ultralydshovedet hen over din mave med et let pres. Vi følger med på en skærm, hvor vi kan se, om pulsårerne er forsnævrede.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Redaktør