Bækken- og lyskepulsåren, operation for åreforkalkning

Operationen vil sikre blodforsyningen til dine ben. Lyskepulsårerne bliver renset for åreforkalkninger. I nogle tilfælde bliver der også sat en kunstig pulsåre ind i lysken.

Kort om operationen

Formålet med en operation for åreforkalkning i lyskepulsåren er at sikre blodforsyningen til dine ben og derved lindre dine symptomer. Vi fjerner åreforkalkningen ved at rense pulsåren. I nogle tilfælde sætter vi også en kunstig åre ind fra den ene lyskepulsåre til den anden, hvis bækkenpulsåren i den ene side er lukket. Det kalder vi en cross-over.

Du bliver indlagt dagen før operationen og skal forvente at være på hospitalet i 4-5 dage.

Illustration af oprensning og bypass i lyskepulsåren

Vigtig forberedelse

Fortsæt med acetylsalicylsyre

Hvis du tager medicin med acetylsalicylsyre, skal du fortsætte med det op til operationen. Vi aftaler med dig, om der er andre typer af blodfortyndende medicin, som du skal holde pause med og hvor længe. Du må ikke holde pause med medicin, før vi har aftalt det med dig. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Undgå alkohol og rygning

Undlad at drikke alkohol og ryge op til operationen. Rygning og selv små mængder alkohol øger risikoen for betændelse i sår og gør, at de er længere tid om at hele. Selv et kortvarigt stop har effekt, men har du mulighed for det, skal du undgå at ryge og drikke alkohol en måned inden operationen. Spørg din egen læge, i din kommune eller på hospitalet, hvis du har brug for støtte og vejledning.

Undlad at fjerne hår

Dagen før operationen fjerner vi dine hår i lyskerne og på maven. Du må ikke selv fjerne hår ugen op til operationen, da du risikerer at lave rifter i huden og dermed øge risikoen for betændelse.

Fjern neglelak og smykker

Under operationen sætter vi et måleapparat på en af dine fingre, som måler iltmætningen i dit blod. Derfor skal du fjerne neglelak og kunstige negle inden din operationen. Ur, smykker og piercinger skal du også tage af og så vidt muligt lade blive hjemme. Du har selv ansvaret for de ting, du tager med. Hospitalet erstatter som udgangspunkt ikke tabte eller stjålne ting.

På hospitalet 

Prøver og samtaler dagen før operationen

Du bliver indlagt dagen før operationen, hvor du får taget blodprøver, en urinprøve og et EKG (elektrokardiogram). Vi taler med dig om din indlæggelse, bedøvelsen og selve operationen. Du skal regne med, at undersøgelserne og samtalerne tager hele dagen, da du skal tale med flere personer, og der kan være ventetid mellem de forskellige forberedelser.

Du skal faste inden operationen

Din mavesæk skal være tom under operationen for at undgå, at der løber maveindhold op i lungerne, hvor det kan give en alvorlig lungebetændelse. Derfor skal du faste fra klokken 2 natten inden operationen.

Du får enten lokal eller fuld bedøvelse

Operationen sker enten i lokal eller fuld bedøvelse. Vi taler med dig om, hvordan det foregår.

Operationen

Når bedøvelsen virker, lægger vi et snit i huden i lysken. Gennem snittet frilægges pulsåren. Pulsåren lukkes af med klemmer over og neden for forkalkningerne. Vi åbner pulsåren og fjerner forkalkningerne. Åren syes sammen igen, og klemmerne fjernes. 

Hvis der også er brug for at lave en cross-over, lægger vi et snit i den anden lyske. Vi fører en kunstig blodåre fra den en lyske til den anden i en tunnel under huden allernederst på maven.

Til sidst lukkes snittene med tråde.

Operationen varer som regel 1-2 timer, men kan tage længere tid.

Efter operationen

De første timer efter operationen er du på opvågningsafdelingen. Her er du tilsluttet udstyr, som blandt andet måler hjerterytme og blodtryk. Du får også ilttilskud, og du får eventuelt væske eller medicin gennem et drop. De fleste har brug for hvile, men du må gerne få korte besøg, som skal aftales gennem sengeafdelingen. Efter cirka 4 timer kommer du tilbage på sengeafdelingen, hvor du er indlagt, indtil du er klar til at komme hjem.

Risiko ved operationen

Ved alle operationer er der risiko for ubehag og komplikationer undervejs og bagefter. Hvis der er forhold, der gør, at du er udsat for en særlig risiko, taler vi med dig om det. 

  • Blodansamling: Blodansamlinger og blå mærker forsvinder som regel af sig selv. I sjældne tilfælde er det nødvendigt med en mindre operation.
  • Lukning af den kunstige pulsåre: Ofte kan den åbnes igen ved en ny operation eller ved medicinsk behandling. Risikoen er størst den første måned.
  • Betændelse i et operationssår eller omkring den kunstige åre: Hvis det sker, kan det betyde, at du skal blive på hospitalet 1-3 uger længere. Det er som regel nødvendigt at åbne operationssåret igen.
  • Operation er uden effekt: Operationen virker som oftest på blodforsyningen med det samme, og du kan sandsynligvis mærke yderligere forbedring i benene i månederne efter. I cirka 10 % af tilfældene virker operationen dog ikke efter hensigten. Sker det for dig, taler vi med dig om behovet og mulighederne for en ny operation.

Hjemme igen

Sygemelding

Vi anbefaler cirka 4 ugers sygemelding. Hvis du arbejder med tunge løft, kan det være nødvendigt at vente lidt længere. Hvis du har brug for en sygemelding, kan du få den hos din egen læge.

Undgå hård motion og tunge løft

Området omkring operationssåret må ikke blive belastet. Derfor må du ikke cykle, dyrke motion eller løfte tunge ting over 4 kilo (2 kilo i hver hånd) den første måned.

Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du skal ud at rejse

Hvis du skal ud at rejse de første 3 måneder efter operationen, anbefaler vi, at du i god tid kontakter dit forsikringsselskab. Både forsikringsselskaber og flyselskaber kan have særlige retningslinjer, som du skal følge.

Du får mere information med hjem

Vi giver dig information om, hvad du skal være opmærksom på, når du er hjemme igen. I informationen kan du læse om praktiske forholdsregler og se, hvad du skal gøre i forhold til fx hygiejne eller smerter.

Få mere viden

Du kan få mere viden om åreforkalkning og bypassoperationer på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’åreforkalkning’ eller ’arteriel bypass’.

Redaktør