BOH-Udskiftning af Philips CPAP-apparat

Udskiftning af CPAP-maskine fra producenten Philips på Bornholm

Du skal have udskiftet din CPAP-maskine fra producenten Philips. Samtidig med udskiftningen af maskinen, vil du få foretaget en kontrol, hvor vi aflæser informationen fra din nuværende maskine for at vurdere din behandling.

Den nye maskine vil blive udleveret på Bornholms Hospital Ullasvej 8, indgang A, Teleambulatoriet, 3700 Rønne.

Kontrollen vil blive varetaget af personale fra afdelingen via videokonsultation.

Booking af tid til udlevering af ny CPAP-maskine:
Du får besked i MinSP, hvor du herfra kan booke din tid til udskiftning.
Hvis du bliver forhindret, er det vigtigt, at du aflyser tiden hurtigst muligt.

Udlevering af ny maskine kommer til at foregå således:
Du skal medbringe dit nuværende CPAP-apparat, slange og maske og SD-kort, samt udfyldt spørgeskema.

Hvis du ikke har mulighed for at udfylde spørgeskemaer hjemmefra, vil vi opfordre dig til at møde i god tid, så du kan udfylde dem inden kontrollen.
Du tjekkes ind hos sekretæren, medbring gerne sundhedskort.

Du får udleveret din nye maskine, der er indstillet med dine individuelle tryk.
Du skal aflevere din brugte maskine her samt SD-kort, som indlæses inden konsultationen.

Tag plads i venteområdet. Vær opmærksom på, at ventetid kan forekomme.

Sygeplejersken aflæser dit SD- kort, gennemgår dine spørgeskemaer og laver herudfra en vurdering af din behandling og fremtidige kontrolbehov. Du skal forvente, at kontrollen tager omkring 15 minutter.

Du kan gennemgå maskinen sammen med personalet inden du går, og kan få svar på evt. spørgsmål omkring maskinen.

Har du brug for ny maske eller reservedele, forsøger vi at imødekomme dit behov, men i nogle tilfælde vil vi være nødsaget til at eftersende.

Hvis du oplever problemer med den nye maskine, og hvis information fra vores hjemmeside ikke kan løse dine udfordringer, så kan du kontakte sygeplejerskerne i deres telefontid, mandag, onsdag og fredag fra. kl. 09-10.30 tlf. 38 63 42 01.

Baggrund for udskiftning

Udskiftning af din CPAP-maskine sker, fordi Philips har fejlmeldt maskinerne. Udskiftningen berører omkring 8000 patienter med behandlingskrævende søvnapnø, og vi ønsker at gøre dette bedst og hurtigst muligt.

Du kan læse mere om Philips’ fejlmelding af apparater på vores hjemmeside: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/neuro/hjerne-og- nerveundersoegelser/dcss/undersogelse-og-behandling/Sider/Fejlmelding- p%c3%a5-soevn-og-respirationsudstyr-fra-Philips-Respironics.aspx

 

Redaktør