BEACOPP - behandling med

Dette er en vejledning til dig og dine pårørende om den medicinske kræftbehandling kaldet BEACOPP.

Indledning

Denne vejledning skal give dig og dine pårørende viden om den medicinske kræftbehandling kaldet BEACOPP, og hvordan behandlingen kan påvirke dig. Denne viden kan forberede dig på forløbet og de bivirkninger, der kan opstå.

Behandlingens indhold

Behandlingen BEACOPP strækker sig over 8 dage og består af flere forskellige stoffer, der virker mod din sygdom på forskellige måder. Nogle af dagene skal du have behandling med kemoterapi på hospitalet og nogle af dagene er tabletbehandling derhjemme.  

Navnet BEACOPP kommer af de stoffer, der indgår:

B = Bleomycin (kemoterapi)                      

E = Etopofos (kemoterapi)                        

A = Adriamycin/Doxorubicin (kemoterapi)              

C = Cyclofosfamid (kemoterapi)

O = Oncovin/Vincristin (kemoterapi)

P = Procarbazine (kemoterapi)

P = Prednisolon (binyrebarkhormon)

For at forebygge bivirkninger til behandlingen får du understøttende behandling. Denne beskrives i et senere afsnit.

Kemoterapi

Kemoterapi er cellegifte, som primært rammer og ødelægger celler, der deler sig hurtigt. Stofferne virker ved at beskadige cellernes arveanlæg (DNA) og forhindrer dermed celledeling. Celler, der deler sig hyppigt eller som ikke kan reparere skadet DNA, er mest følsomme for kemoterapi, og kræftceller har netop disse karakteristika. Kemoterapi udgør derfor en vigtig del af din behandling.

Binyrebarkhormon

Binyrebarkhormon i store doser bremser lymfekræft. Det virker også kvalmestillende.

Behandlingsforløbet

Behandlingsforløbet består af flere behandlingsserier. Du får typisk 6 serier BEACOPP med 3 ugers intervaller. Det præcise antal behandlinger afgør din læge ud fra netop din sygdom.

Hver serie er ens. Du får behandling med 3 forskellige slags kemoterapi den første dag i en serie, behandling med 1 slags kemoterapi anden og tredje dag samt behandling med 2 slags kemoterapi den 8. dag i en serie. Behandlingen de øvrige dage består af tabletter og en indsprøjtning med vækstfaktor. Tabletterne er både kemoterapi, binyrebarkhormon og understøttende behandling.

Der går ca. 3 uger fra én serie starter til den næste forventes at kunne starte. Du bliver kontrolleret med scanning og blodprøver undervejs i behandlingsforløbet for at se, hvor godt din sygdom reagerer på behandlingen.

Du skal være forberedt på, at en behandling kan udsættes, hvis din tilstand eller blodprøver ikke tillader ny behandling. Dette tager din læge stilling til fra gang til gang. Der kan også være behov for blodprøver og blodtransfusioner imellem serierne.

Sådan får du behandlingen

Behandlingen med BEACOPP gives almindeligvis ambulant. Første dag varer behandlingen ca. 2 timer.

Du skal før hver behandlingsserie have taget blodprøver enten 1-2 dage inden behandlingen eller samme dag.

Dag 1

 • Når du ankommer til afdelingen, ser personalet dine blodprøvesvar, taler med dig, og bestiller derefter kemoterapien på apoteket.
 • I ventetiden får du udleveret kvalmestillende medicin og prednisolon tabletter.
 • Kemoterapien får du som infusion i et perifert venekateter (PVK = tynd plastikslange, der lægges i en blodåre på armen eller hånden). Hvis du har et centralt venekateter, får du behandlingen deri.  Kemoterapien kommer i 3 poser, og mellem hver pose skal der skylles med saltvand.
 • Sygeplejersken sikrer, at dit perifere venekateter er velfungerende og ligger korrekt, idet noget kemoterapi kan skade vævet, hvis det løber uden for blodåren og ud i vævet. Fortæl sygeplejersken hvis du får svie og smerter nær det anlagte perifere venekateter, så infusionen kan stoppes.
 • Det er vigtigt at holde armen i ro, når du får kemoterapi i blodåren, så er risikoen for at kemoterapien kommer ud i vævet meget lille.
 • Første dag du får behandling, får du 3 stoffer, adriamycin, cyclofosfamid og etopofos.
 • Du får fjernet dit perifere venekateter inden du tager hjem..
 • Du får udleveret medicin og en medicinliste.

 Dag 2+3

 • Du får infusion med etopofos.
 • Sygeplejersken lægger et perifert venekateter og infusionen varer ca. 30 minutter. Herefter kan du gå hjem.

Dag 4-7

 • Du får tabletbehandling hjemme, både kemoterapi som tabletter, procarbazin, prednisolon og understøttende behandling.

 Dag 8

Du skal have taget blodprøver inden du møder.

 • Sygeplejersken lægger et perifert venekateter.
 • Du får 2 slags kemoterapi som infusion, bleomycin og oncovin. Det varer ca. 30 minutter. Hvis du har brug for blodtransfusion, får du det herefter.
 • Du skal også have en indsprøjtning med vækstfaktor i låret eller i maveskindet i dag, indsprøjtningen kan du få i afdelingen eller få med hjem.
 • Du skal fortsat tage din medicin efter medicinlisten, du fik udleveret dag 1.

Understøttende behandling

For at forebygge bivirkninger ved kemoterapi får du forskellige former for understøttende medicin. Det er vigtigt, at du tager dine tabletter som foreskrevet, da det er en del af din medicinske kræftbehandling.

Kvalmestillende

Du får forebyggende medicin mod kvalme i forbindelse med kemoterapien. Du vil oftest få en kombination af flere slags kvalmestillende tabletter. De virker på hver deres måde, og det er derfor vigtigt, at du tager dem som foreskrevet. Vær opmærksom på at meget af den kvalmestillende medicin kan give forstoppelse og hovedpine. Sig det til personalet, hvis du alligevel oplever kvalme.

Allopurinol

Allopurinol forhindrer, at affaldsstoffer fra de ødelagte kræftceller ophobes i din krop. Affaldsstoffer kan skade nyrerne og kan give podagra (urinsur gigt). Drik derfor 2-3 liter væske på dagen, du har fået behandling og den efterfølgende uge. Vær opmærksom på, at allopurinol kan give hududslæt.

Pantoprazol

Pantoprazol er en syrepumpehæmmer, der skal forhindre dannelsen af for meget mavesyre. Når du får prednisolon tabletter i længere tid, som i BEACOPP behandlingen, kan du få tendens til øget mavesyre, og derfor får du pantroprazol forebyggende.

Sulfametoxazol med trimetoprim

Får du forebyggende mod en bestemt atypisk lungebetændelse kaldet pneumocyste pneumoni (PCP). Du er i risiko for at få PCP, når du er i behandling med kemoterapi. Tabletten får du én gang daglig og du bør tage den sammen med et måltid. Typiske bivirkninger er mavesmerter, diarre, kvalme og opkastning. Der kan også forekomme hudkløe og hududslæt.

Indsprøjtning med vækstfaktor (filgrastim)

Vækstfaktor stimulerer knoglemarven til at danne hvide blodlegemer, så du hurtigere får gendannet dit immunforsvar. Vækstfaktor bliver typisk givet én gang i hver serie som en indsprøjtning i huden, f.eks. i maveskindet eller i låret. Hvis du skal have indsprøjtningen derhjemme, kan du eller din pårørende lære at tage den selv ellers arrangerer afdelingen, at en hjemmesygeplejerske giver dig den. Vækstfaktor kan give influenzalignende gener, såsom muskel- og ledsmerter, let forhøjet temperatur, og du kan få reaktion fra indstiksstedet.

Bivirkninger og komplikationer til behandlingen

Bivirkninger er ikke tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige men ikke alvorlige. Andre er sjældne men kan være alvorlige. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin, mens andre er uundgåelige. Det er derfor vigtigt, at du er forberedt på disse.

I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, f.eks. infektioner, som kan være alvorlige og livstruende. Endvidere kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter behandlingen er afsluttet, eventuelt flere år efter.

Generelle bivirkninger

De generelle bivirkninger til medicinsk kræftbehandling og til behandling med BEACOPP omfatter:

 • kvalme, opkastning og nedsat appetit
 • påvirkning af knoglemarvens funktion med risiko for infektioner og behov for blodtransfusioner
 • hårtab
 • forandringer af hud og negle
 • mundgener
 • træthed

Disse bivirkninger kan du læse om i pjecen ”Medicinsk kræftbehandling”.

I pjecen kan du også læse om senfølger til kræftbehandling, som kan omfatte både fysiske og psykiske senfølger. Mulige senfølger omfatter:

 • nedsat evne til at få børn
 • øget risiko for anden kræftsygdom
 • svækket hjertepumpefunktion
 • nerveskader, føleforstyrrelser
 • risiko for angst og depression

Du kan også selv søge information om medicinen på internettet, f.eks. på: www.indlaegsseddel.dk eller www.medicin.dk.

Bivirkninger til de enkelte stoffer

Bleomycin

Influenzalignende symptomer

Bleomycin kan give influenzalignende gener med feber og muskelsmerter. Gener kan komme få timer efter og vare nogle dage efter, at du har fået behandlingen. Hvis du har feber ud over et døgn efter behandlingen, skal du kontakte afdelingen.

Hudforandringer

Bleomycin kan give udslæt på huden – oftest på hænderne. Der kan tillige komme blærer og små sår. Der kan også komme hudforandringer i form af mørkfarvning og/eller fortykkelse af huden og der kan komme mørke striber i huden, hvis den bliver udsat for hårdt tryk fra for eksempel rygsæk eller lignende.

Påvirkning af lunger

Bleomycin kan virke giftig på lungerne og give skader, som kan være forbigående, men (sjældent) også kan blive varige og give dig nedsat lungefunktion. Hvis du er ryger, anbefaler vi, at du holder op. Høj koncentration af ilt kan forværre skaderne. Derfor vil ilt-tilskud kun blive anvendt, hvis det er absolut nødvendigt. Hvis du er dykker og anvender iltflaske, må du ikke dykke det første ½ år efter afsluttet behandling.

Du skal fortælle lægen, hvis du under behandlingen får gener som åndenød eller tør hoste.

Etopofos

Præparatet giver mavegener i form af enten forstoppelse eller diarré og mavesmerter. Det kan irritere mundslimhinden og medføre rødme, sår og/eller belægninger, og det kan medføre forhøjet blodtryk og svimmelhed. Du kan opleve ansigtsrødme under behandlingen og pigmentforandringer i huden. Sjældent ses påvirkning af nerverne i fingre og fødder samt leverpåvirkning.

Doxorubicin (Adriamycin)

Rød urin

Stoffet, der selv er rødt, kan farve urinen rød. Tårer kan også være røde. Det betyder ikke noget og forsvinder af sig selv igen dagen efter.

Hjertepåvirkning

Der kan (sjældent) forekomme hjerterytmeforstyrrelse i forbindelse med behandlingen. Hjertets muskulatur kan blive skadet og pumpekraften vil i så fald svækkes. Denne sjældne, men meget alvorlige bivirkning kan opstå både tidligt i forløbet, og flere år efter behandlingen. Fortæl lægen hvis du får gener, der tyder på hjertesvækkelse, f.eks. åndenød og hævede fødder/ben.

Vævsskade

Hvis stoffet kommer uden for blodåren, giver det smerter og alvorlig vævsskade. Der findes en modgift, som skal gives så hurtigt som muligt indenfor de første 24 timer efter skaden er sket.

Cyklophosphamid

Påvirkning af blæreslimhinden kan i sjældne tilfælde medføre blod i urinen. Dette ses dog oftest ved større doser. Meget sjældent kan stoffet skade hjertemuskulaturen med nedsat pumpefunktion til følge. Nogle oplever metalsmag i munden under infusion.

Vincristin 

Forstoppelse

Stoffet kan give forstoppelse. Det kan være nødvendigt at tage afføringsmiddel både under behandlingen og op til en uge efter. Tal med lægen og sygeplejersken om det, så du kan få de rigtige afføringsmidler.

Føleforstyrrelser

Vincristin påvirker de yderste nervespidser og kan derfor i tiltagende grad give prikkende fornemmelser eller føleforstyrrelser i fingre eller fødder, og evt. nedsat muskelkraft. Hvis du oplever føleforstyrrelser, vanskeligheder med at knappe knapper eller gå på trapper, så giv lægen besked. Det kan være nødvendigt at nedsætte mængden af vincristin eller helt stoppe med stoffet. Som regel vil føleforstyrrelserne forsvinde, når du ikke længere får vincristin, men det kan tage meget lang tid (flere måneder) og i værste fald kan forandringerne være kroniske.

Vævsskade

Hvis stoffet kommer uden for blodåren, giver det smerter og vævsskade. Kontakt altid sygeplejersken, hvis du oplever svie og smerte ved dit venekateter, når du får kemoterapi.

Procarbazine

Der er en hel del fødevarer, der har indvirkning på procarbazine. Det er hovedsageligt alkohol og fødevarer, der er lagrede, gærede eller fermenterede.

Procarbazine og alkohol

Hvis du indtager alkohol samtidig med behandlingen med procarbazine kan du opleve en antabus lignende reaktion. Den kan vise sig ved blussende rødme i ansigtet, hjertebanken, hovedpine, kvalme og opkastning samt blodtryksfald. Du bør heller ikke drikke alkoholfri øl og vin, da de er gærede produkter, og dermed giver risiko for forhøjet blodtryk. Se næste afsnit.

Procarbazine og fødevarer/andre drikke

Du må ikke spise ost under behandlingen med procarbazine og indtil 2 dage efter behandlingen. Derudover kan lagret, gæret og fermenteret mad sammen med procarabazine øge risikoen for forhøjet blodtryk. Derfor skal indtaget af følgende fødevarer begrænses: yoghurt, æg, banan, avocado, overmodnet frugt, pølse/salami, lagret/saltet kød (f.eks. kødpålæg), bønner (tørrede bønner, inklusive soyabønner), fisk, kaffe og cola, ginseng og havregryn. Dette gælder indtil 2 dage efter du er stoppet med procarbazine. Symptomer på forhøjet blodtryk kan være hovedpine, træthed, næseblod, let svimmelhed, hjertebanken og åndenød.

Prednisolon

Binyrebarkhormon kan give en række bivirkninger. Disse nævnes her kort. Får du få nogle af bivirkningerne uddyber læge og plejepersonalet, hvordan de afhjælpes.

 • Rastløshed, søvnløshed, øget appetit
 • Væskeophobning
 • Svedtendens
 • Stigning i blodsukkeret og dermed udvikling af en forbigående sukkersyge eller midlertidig forværring af en sukkersyge, som du har i forvejen. Du bliver instrueret i, hvordan du skal forholde dig til forhøjet blodsukker. Det kan blive nødvendigt at give dig insulin
 • Humørforandringer: opstemthed, depression, psykose, mani, forværring af psykisk sygdom
 • Synsforstyrrelser.

For at undgå gener som f.eks. søvnløshed får du tabletterne om morgenen. Tal med din læge, hvis du har behov for sovemedicin. Enkelte bliver utilpasse, når behandlingen med prednisolon stopper. Hvis det er tilfældet for dig, kan lægen evt. planlægge nedtrapning af medicinen over 2-3 dage. Se desuden pjecen ”Værd at vide om binyrebarkhormon”.

Tiden hjemme mellem behandlingerne

Nogle patienter kan passe deres arbejde mellem behandlingerne og have en hverdag næsten, som de plejer. Andre har brug for et par ekstra dage fri, nedsat tid eller helt at holde op med at arbejde i behandlingsperioden. Det afhænger også af, hvilket arbejde, du har.

Hvad du selv kan gøre:

 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke
 • Sørg for at få frisk luft og daglig motion, f.eks. gåture
 • Sørg for at få en god nattesøvn og tag gerne en middagslur
 • Bed venner og familie om hjælp til det praktiske.

Kontakt

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte afdelingen.

Kontakt altid afdelingen ved:

 • Temperaturstigning over 38,3 OC eller gentagne målinger med temperatur over 38,0 OC (målingerne foretages med 1 times interval) eller du er alment påvirket
 • Blødninger, som ikke standser af sig selv
 • Stærke smerter
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine
 • Åndenød eller stakåndethed
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i fødder, tæer eller fingre
 • Udslæt
 • Forstoppelse gennem flere dage
 • Diarré som varer ved udover 1-2 dage
 • Vedvarende opkastninger i mere end 1-2 dage
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin f.eks. på grund af kvalme
Redaktør