BAL skyl, information om

Ved at benytte Bronkio Alveolær Lavage (BAL), kan man skylle prøvemateriale op fra lungerne. Heri findes information om undersøgelsen.

Undersøgelsen til BAL skyl

BAL = bronkio alveolær lavage

BAL er en metode til at skylle prøvemateriale op fra lungerne. Der føres en speciel kikkert (bronkoskop) ned i luftvejene, og der skylles med sterilt saltvand for at få materiale med op fra de yderste snævre luftveje til undersøgelse. Prøverne sendes til undersøgelse hos mikrobiologerne og patologerne. Undersøgelsen foretages for at finde årsagen til en lungebetændelse.

Inden undersøgelsen

Du får taget blodprøver dagen før eller på selve dagen. Det kan være nødvendigt med transfusion med blodplader, såfremt du har for få af disse. Du får foretaget et røntgenbillede af brystkassen en af dagene inden.

Du skal faste til undersøgelsen. Dvs. du må ikke spise noget 6 timer før og kun drikke tynde væsker (vand, saft) frem til 2 timer før undersøgelse. Sygeplejersken informerer dig om reglerne for faste.

Hvis du tager medicin om morgenen, så tal med personalet om, hvor meget af dette, du skal indtage.

Du må ikke bære make-up og neglelak, da det svækker muligheden for at observere dig under bedøvelsen. Du skal tage et brusebad og have hospitalets tøj samt ID-armbånd på. Du bliver kørt til undersøgelsen i en seng.

Undersøgelsen

BAL foretages i fuld bedøvelse på operationsgangen. Undersøgelsen varer 10 min., men du skal påregne ca. 30 min. fra du bliver bedøvet, til du vågner igen.

Efter undersøgelsen

Efter undersøgelsen bliver du observeret på opvågningsafdelingen, hvorefter du bliver kørt tilbage til sengeafsnittet. Du bliver observeret med måling af blodtryk, puls, temperatur og iltmætning i blodet.

Du må ikke spise og drikke i 2 timer efter undersøgelsen. Du kan opleve, at der er hoste og evt. blodtilblandet opspyt. Du kan være øm i halsen et par dage, men dette kan afhjælpes med smertestillende medicin, som du får udleveret af sygeplejepersonalet.

I sjældne tilfælde kan luftrøret læderes (pneumothorax), og det kan blive nødvendigt at lægge dræn i lungehulen for at ’suge luften ud’.

Det er ligeledes sjældent, at der kommer blødning efter BAL, men skulle det forekomme, vil du skulle have transfusion med blod eller blodplader. I yderst sjældne tilfælde kan respiratorbehandling blive nødvendig efter undersøgelsen.

Hvis du har det godt, kan du evt. udskrives igen samme dag. Du må dog ikke køre bil.

Svar på undersøgelsen

Afhængig af hvad der skal undersøges for, går der 1-5 hverdage, før der er svar på undersøgelsen.

Videregivelse af helbredsoplysninger

I tilfælde af komplikationer i forbindelse med undersøgelsen kan det blive nødvendigt med assistance fra andre afdelinger, hvorfor vi udbeder os tilladelse til videregivelse af relevante helbredsmæssige oplysninger.

Notater:

Du skal til BAL skyl

___________________dag d._______ kl._______
Du skal faste fra kl. ____  _______dag d.____
Du skal tørste fra kl.____  ________dag d.____

Redaktør