Aubagio, behandling

Information til patienter om behandling med Aubagio.

Information til patienter

Hvad er Aubagio?

Aubagio er en tablet til behandling af attakvis dissemineret sklerose. Det virksomme stof i tabletten hedder Teriflunomid. 

En tablet indeholder 14 mg Teriflunomid og skal tages 1 gang dagligt. Tabletterne skal synkes hele med lidt vand.

Du kan tage tabletten på det tidspunkt af dagen der passer dig bedst, men vi anbefaler, at du tager tabletten på samme tidspunkt hver dag. Hvis du glemmer en tablet kan du tage den på et senere tidspunkt end du plejer, men du skal ikke tage to tabletter på én gang.

Hvor godt virker Aubagio?

Aubagio virker ved at reducere antallet af aktiverede immunceller.

Aubagio nedsætter risikoen for et skleroseattak med cirka 30 %, udsætter tiden til sygdomsforværring og nedsætter antallet af nye skleroseforandringer på MR scanning sammenlignet med placebo.

Desværre kan Aubagio hverken standse eller helbrede dissemineret sklerose, og allerede erhvervede kroniske symptomer bedres ikke af behandlingen.

Bivirkninger til Aubagio

Aubagio har generelt få alvorlige bivirkninger.

De vigtigste bivirkninger er forhøjelse af leverenzymerne, let udtynding af håret samt øget tendens til infektionssygdomme. 

Endvidere beskrives føleforstyrrelser, kvalme, opkastninger, diarre, forhøjet blodtryk, udslæt, uren hud, muskel- og knoglesmerter, samt vægttab.

Aubagio må ikke udskrives til patienter med svær lever- eller nyresygdom, ved alvorligt nedsat knoglemarvsfunktion eller ved alvorlige immunsygdomme.

Kontrol af Aubagiobehandling

Før behandlingen startes kontrolleres dit blodtryk og der tages blodprøver for immunfunktionen og leverfunktionen. For kvinder kontrolleres det også at du ikke er gravid.

Hos nogle patienter i Aubagio behandling ses stigning af leverenzymerne i et sådant omfang at behandlingen ikke kan fortsætte. Dette opstår for de meste indenfor de første 6 måneder, og leverfunktionen kontrolleres derfor særligt tæt i dette tidsrum. Du skal således have taget blodprøver to gange om måneden det første halve år og herefter hver tredje måned.

Herudover kontrolleres dit blodtryk jævnligt under behandlingen.

Du anbefales at kontakte os i tilfælde af svær infektion, da vi i nogle tilfælde vil anbefale dig at holde pause med Aubagio.

Vaccinationer

Vaccinationer med levende, svækkede vacciner frarådes under Aubagiobehandling.

Graviditet og amning

Aubagio må under ingen omstændigheder tages under graviditet, da stoffet kan skade det ufødte barn. Kvinder i den fødedygtige alder skal derfor anvende sikker prævention (p-piller eller spiral) under behandlingen og skal omgående kontakte Skleroseklinikken 16 ved mistanke om graviditet.

Aubagio udskilles i modermælken og må ikke tages under amning.

Udvaskningsprocedure

Aubagio udskilles langsomt fra kroppen, og det tager i gennemsnit 8 måneder fra man ophører med behandlingen, før stoffet er forsvundet fra blodbanen. Hvis man ønsker at fremskynde udskillelsen af stoffet (f. eks. i tilfælde af graviditet eller bivirkninger), kan en udvaskningsprocedure anvendes. Her skal man tage en pulverkur med Questran eller aktivt kul over 11 dage, hvorefter indholdet af Aubagio i blodet eventuelt kan kontrolleres med en blodprøve.

Redaktør