Aubagio - behandling med

Aubagio kan anvendes til behandling af attakvis multipel sklerose (MS).

Hvem kan tilbydes behandling?

Aubagio kan anvendes til behandling af attakvis multipel sklerose (MS). Aubagio har en dæmpende effekt på immunsystemet. I kliniske forsøg kunne behandling med Aubagio nedsætte udviklingen af varige MS gener med 30-37 %, og antallet af attakker blev nedsat med 31-36 % sammenlignet med ingen behandling (placebo). I en anden undersøgelse er effekten af Aubagio fundet atvære sammenlignelig med effekten af interferon-beta (Rebif®).

Dosering

Aubagio tabletter på 14 mg tages én gang dagligt. Det er en god idé at tage medicinen på samme tidspunkt hver dag, men hvis du glemmer at tage medicinen kan du godt tage den senere samme dag. Det er vigtigt, at du husker at tage medicinen hver dag, men hvis du en enkelt gang skulle glemme at tage medicinen skal du ikke tage to tabletter næste dag.

Bivirkninger

Behandling med Aubagio giver hos op mod 15 % lettere hårtab, som hos 90 % svinder under fortsat behandling. Diarré og kvalme kan også ses under behandling med Aubagio. Der ses en øget forekomst af forhøjede levertal i blodprøver, og da det er muligt, at Aubagio kan give alvorlige leverskader, skal der tages hyppige blodprøver under behandlingen. Der ses under behandling med Aubagio nervebetændelse hos ca. 2 %. Nervebetændelse kan give symptomer, der kan ligne MS-symptomer, med føleforstyrrelser eller nedsat kraft i hænder og fødder. Forhøjet blodtryk forekommer også lidt hyppigere under behandling med Aubagio.

Behandling med Aubagio giver, som en forventet effekt, lidt lavere tal for hvide blodlegemer i blodprøver. Dette kan formentlig føre til en lidt højere risiko for infektioner, og det er muligt, at der ved langvarig behandling er en lidt højere risiko for at få kræftsygdomme, men man har ikke set øget risiko for infektion eller kræftsygdom i de undersøgelser, der hidtil er gennemført med Aubagio.

Forsigtighedsregler

Aubagio har formentlig fosterskadende effekter, og kvinder, der kan blive gravide skal derfor bruge effektiv prævention, hvis de er i behandling med Aubagio. Da Aubagio ophobes i kroppen, og kan være op til 2 år om at blive udskilt, anbefales Aubagio generelt ikke til kvinder, der ønsker at blive gravide inden for 1-2 år. Skulle en kvinde i behandling med Aubagio ønske at blive gravid, er det muligt at fremme udskillelsen med en særlig behandling. Effekten af denne behandling skal dog kontrolleres med blodprøver for at sikre, at der ikke længere er Aubagio i kroppen, og indtil det er bekræftet, skal der fortsat bruges effektiv prævention. Aubagio må ikke bruges under amning.
Behandling med Aubagio menes ikke at påvirke sædkvaliteten hos mænd.
Du må ikke have en kronisk infektion, nedsat immunforsvar eller nedsat nyre- eller leverfunktion i svær grad, hvis du skal starte behandling med Aubagio.
Aubagio påvirker måden, hvorpå en lang række andre lægemidler nedbrydes i kroppen, og det er derfor vigtigt, at man inden behandling vurderer, om du får anden medicin, hvis effekt kan påvirkes af behandling med Aubagio.

Skift fra anden behandling 

Behandling med Aubagio kan påbegyndes umiddelbart efter ophør med interferon-beta (Avonex®, Betaferon®, Extavia® eller Rebif®) eller Copaxone®. Derimod skal der gå 4 uger efter sidste behandling med Tysabri® eller Gilenya® og 3 måneder efter sidste behandling med mitoxantron før du bør starte behandling med Aubagio.
Før start af behandling med aubagio Der skal måles blodtryk, tages blodprøver og foretages lægeundersøgelse, før du kan starte behandling med Aubagio. Når det er besluttet, at du skal starte på Aubagio, får du efterfølgende en tid hos en sygeplejerske, som kan give yderligere information om behandlingen og, hvis dette er relevant, udleverer graviditetstest, som skal foretages inden du tager den første tablet.

Efterfølgende kontroller

Ambulante kontroller hos sygeplejersken sker efter 1. måned og derefter hver 3. måned. Sygeplejersken vil spørge om bivirkninger og symptomer, måle blodtryk samt sørge for bestilling af blodprøver og udlevere medicinen. Du skal ses af læge efter 3 og 6 måneders behandling, og herefter hvert halve år. Der skal tages blodprøver hver 2. uge det første halve år du er i behandling med Aubagio og derefter hver 2. måned. Ved mistanke om attak eller uventede symptomer bedes du kontakte sklerosesygeplejersken per telefon, så der kan aftales tid til en vurdering i Scleroseklinikken.
Hvis du har fået et attak kan der gives behandling med binyrebarkhormon. Der vil som regel blive bestilt en MR skanning 3 måneder efter du er startet på behandling og derefter 1 gang årligt, så effekten af behandlingen kan følges. Vi opfordrer dig til at læse den udleverede produktinformation om Aubagio, hvor der redegøres i detaljer for mulige risici ved behandlingen, og være opmærksom på dit Aubagio behandlingskort.

OBS!

Da der, som anført ovenfor, kan være bivirkninger ved behandling med Aubagio, skal vi bede om din underskrift som dokumentation for, at du har læst ovenstående information og accepterer, at der skal anvendes effektiv prævention (hvis dette er relevant) og de risici, der er ved behandlingen. Du skriver samtidig under på, at du har fået mundtlig information om behandlingen og de nævnte risici, at du har fået udleveret produktinformation om Aubagio og Aubagio behandlingskort, at du samtykker i behandlingsplanen, og at overholdelse af denne og de nødvendige blodprøver er en forudsætning for fortsat behandling med Aubagio.

Redaktør