Attakvis multipel sklerose med Mavenclad - behandling af

Mavenclad (cladribin) bruges ved alvorlig attakvis multipel sklerose (MS) hos voksne.

Mavenclads virkning

Mavenclad (cladribin) bruges ved alvorlig attakvis multipel sklerose (MS) hos voksne.
Mavenclad er et lille molekyle, der forstyrrer stofskiftet specifikt i de hvide blodlegemer, som er ansvarlige for sklerosesygdom (lymfocytter). Behandlingen består af tabletter, der gives som to årlige behandlingsserier af 2 x 5 dages varighed.
Statistisk set reducerer Mavenclad attakhyppigheden med ca. 60% sammenlignet med den ubehandlede patient. Desuden reduceres sygdomsaktiviteten på MR-skanninger og udvikling af vedvarende funktionsnedsættelse. Virkningsvarigheden af behandlingen er langvarig (op til adskillige år efter to behandlingsserier).

Hvem kan tilbydes behandling med Mavenclad?

Behandlingen tilbydes til patienter med meget aktiv sklerose, hvor andre behandlinger er mindre egnet.

Før behandlingen startes

Inden behandlingen skal du have taget en del blodprøver. De skal afdække din risiko for alvorlige infektioner som følge af behandlingen, som heller ikke må gives, hvis du har en igangværende infektion. Ud over blodprøver skal der foreligge ny MR skanning og et normalt røntgenbillede af dine lunger. Graviditet skal være udelukket.

Hvordan sker behandlingen?

Behandlingen sker i Skleroseklinikken. Det er en tabletbehandling, men tabletterne skal håndteres på en særlig måde, hvorfor medicinen udleveres til dig dagligt i behandlingsugen af en sygeplejerske.
Doseringen afgøres af din læge efter din vægt.
Behandlingsforløbet består af to behandlingsuger med en  måneds mellerum. Dette behandlingsforløb gentages efter et år. Ved behov kan behandlingsforløbet atter gentages følgende år. Der tages kontrolblodprøver efter hver behandlingsserie (efter 1, 2, 3, 6 og 12 måneder)

Bivirkninger og risici

Mavenclad virker ved at hæmme funktionen af immunapparatets lymfocytter. Hos ca. 1 ud af 10 påvirkes lymfocyttallet i en grad, så man må forvente at have øget modtagelighed blandt andet for virusinfektioner, som i sjældne tilfælde kan være alvorlige. Denne virkning kan vare op til 9 måneder efter behandlingen. Især kan reaktivering af skoldkoppevirus være generende (helvedesild). Ved helvedesild får man et rødt område i den ene halvdel af ansigtet eller på kroppen, hvor der senere tilkommer væskefyldte blærer. Hvis du opdager et sådant udslæt, skal du søge læge med henblik på hurtig behandling. Hvis antallet af lymfocytter i blodet bliver meget lavt, anbefaler vi forebyggende tabletbehandling heraf.

Vaccination

Vaccinationer skal gives af din praktiserende læge. Mavenclad påvirker dit immunapparats reaktion på vaccinationer. Hvis du ikke har haft skoldkopper, skal du vaccineres herfor inden Mavencladbehandling. Inden behandlingen skal du desuden overveje, om du vil vaccineres mod influenza, HPV, leverbetændelse og andre vacciner, som kan være nyttige i forbindelse med udenlandsrejse. Der må ikke gives levende vacciner (eksempelvis gul feber og skoldkoppevaccine) lige før og i en længere periode efter behandling med Mavenclad, og vaccination med levende vaccine skal være afsluttet 6 uger inden Mavenclad. Man kan atter begynde at modtage vaccination ca. 6 måneder efter seneste Mavenclad-dosis.

Graviditet og amning

Mavenclad kan sandsynligvis både skade det ufødte barn og påvirke mænds sæd. Det er derfor vigtigt, at du eller din partner anvender sikker prævention i mindst 6 måneder efter hvert behandlingsforløb med Mavenclad. Det er muligt, at Mavenclad påvirker omsætningen af P-piller hos kvinder, hvorfor supplerende prævention må anbefales mindst fire uger efter hver behandling (indtil næste menstruation). Man må ikke amme i de dage, man får tabletter, og i en uge efter man har fået de sidste tabletter.

Redaktør