Attakvis dissemineret sklerose med Lemtrada, behandling

Information til patienter om behandling af attakvis dissemineret sklerose med Lemtrada.

Information til patienter

Lemtradas virkning

Lemtrada er et lægemiddel, der bruges til behandling af alvorlig attakvis dissemineret sklerose (MS) hos voksne. Stoffet er et antistof mod en receptor (kaldet CD52), som findes på overfladen af den undergruppe af hvide blodlegemer, der hedder lymfocytter. Lymfocytter er celler, der normalt håndterer virusinfektioner, men som også forårsager sklerosesygdom. Blokering af denne receptor medfører henfald af et stort antal af lymfocytterne.

Ved klinisk afprøvning har Lemtrada vist sig at reducere antallet af svære attakker med cirka 55 % i forhold til patienter, der modtog behandling med betainterferon. Risikoen for handicapudvikling blev også reduceret. Lemtrada er således et meget effektivt middel mod alvorlig attakvis dissemineret sklerose.

Hvordan sker behandlingen?

Lemtrada gives som en infusion (drop) i en blodåre i løbet af 5 timer 1 gang dagligt i 5 dage. Herefter holdes behandlingspause indtil et år senere, hvor der gives 3 dages infusionsbehandling. 

Behandlingen sker i Skleroseklinikken.

Dagen før infusionen
Dagen før infusionen tager du tablet Cetirizin 10 mg (antihistamin), tablet Pantoprazol 40 mg (modvirker halsbrand) og tabl. Zovir 200 mg x 2.

På infusionsdagen om morgenen hjemme
På infusionsdagen om morgenen hjemme tager du tablet Cetirizin 10 mg, tablet Pantoprazol 40 mg, tablet paracetamol 1 g, og tablet acyclovir 200 mg.

1 time inden infusion
I vores behandlingsrum vil du 1 time før indgift af Lemtrada modtage infusion med Methyl-prednisolon (binyrebarkhormon) 1 gram intravenøst.

Under infusionen
Under infusionen af Lemtrada vil du blive tilset hyppigt af sygeplejersken og få målt blodtryk og puls.

Bivirkninger (varme, udslæt, hovedpine og ledsmerter) er oftest forbigående og kan lindres. Du skal drikke rigelig væske. Lægen kan altid tilkaldes.

Efter behandling

Efter behandlingen skal du observeres 1-2 timer.

Hvis du hjemme får symptomer på hovedpine, feber eller smerter, kan du tage tablet Pinex 1 gram maksimalt 4 gange dagligt.

Du kan evt. tage tablet Cetirizin 10 mg maks. 3 gange pr. dag ved udslæt på huden.

Bivirkninger uger og måneder efter behandlingen

Patienter, der behandles med Lemtrada, har højere risiko for at få en alvorlig virusinfektion. Før den første infusion af Lemtrada, skal du derfor påbegynde forebyggende behandling mod varicella zostervirus (skoldkoppe eller helvedesild-virus) i form af tablet Aciclovir 200 mg x 2 dagligt, og denne behandling fortsættes indtil 6 uger efter behandlingen.

Risikoen for infektion med bakterier og svampe er kun let øget. Infektioner skal behandles på sædvanlig måde, dvs. med antibiotika.

Hvis du behandles af en anden læge end din kendte neurolog, er det vigtigt, at du oplyser, at du har fået Lemtrada.

Senbivirkninger

Der kan indtræde senbivirkninger op til 4 år efter sidste medicinindgift. Disse bivirkninger kan være alvorlige, hvis de ikke bliver opdaget. Det er derfor vigtigt, at du kender de kliniske tegn herpå, samt møder til blodprøver og urinprøve hver måned indtil 48 måneder efter den sidste infusion med Lemtrada.

Disse senbivirkninger er såkaldte autoimmune sygdomme, dvs. at de er udløst af ens eget immunsystem, der misforstår opgaven, og går til angreb mod dele af ens egen krop.

Bivirkningerne kan være blødningssygdom (primær immun thrombocytopeni, kaldet ITP), visse nyrelidelser og lidelser i skjoldbruskkirtlen. Disse tilstande kan behandles, men hvis behandlingen forsinkes, kan det øge risikoen for komplikationer og blivende skader. Det er derfor vigtigt at opdage og straks indberette tegn eller symptomer på disse tilstande til din neurolog eller din praktiserende læge.

Blødningssygdom: ITP medfører et fald i antallet af blodplader, der er med til at størkne blodet. Det kan således medføre alvorlig blødning, hvorfor man skal kende symptomerne. Bivirkningen optræder cirka hos 1% af patienterne. Der kan ses små pletter på huden, som er lyserøde eller violette; eller man får nemt blå mærker, og der kan komme blødning fra snitsår, der er svære at standse. Menstruationer kan blive kraftigere, og der kan komme blødning mellem menstruationer. Der kan være blødning fra tandkød, fra næsen eller hoste med blod. Tilstanden kan påvises ved blodprøveundersøgelse (trombocyttal), og kan kureres med binyrebarkhormon, og vender ikke tilbage.

Nyrelidelse: I sjældne tilfælde kan udløses nyrelidelser pga. den autoimmune effekt af Lemtrada. Ved urinprøve og blodprøve vil tegnene herpå kunne opdages tidligt. Andre tegn herpå kan være blod i urinen (urinen misfarves tefarvet eller rød), hævelse af fødderne, hoste med blod, eller udvikling af forhøjet blodtryk. Bivirkningen optræder hos cirka 3 promille af patienterne. Behandling heraf er kompliceret, men efter at man er blevet opmærksom på risikoen, er der ikke set varige skader heraf.

Lidelser i skjoldbruskskirtlen: Sådanne lidelser medfører ændring i stofskiftet. Denne bivirkning er desværre hyppig, og optrådte hos 35 % af de patienter, der deltog i de kliniske forsøg. Det kan medføre enten forhøjet eller for lavt stofskifte, men kan opdages på blodprøverne (TSH), og kan behandles medicinsk.

Vaccinationer

Vaccinationer skal gives af din praktiserende læge. Hvis du ikke har haft skoldkopper, skal du vaccineres inden Lemtradabehandling. Du skal desuden overveje, om du vil vaccineres mod influenza, HPV, samt hepatitis og andre vacciner, som kan være nyttige i forbindelse med udenlandsrejse. Der må dog ikke gives visse typer af vacciner (levende vacciner) lige før og efter behandling med Lemtrada.

Vaccinationer skal være afsluttet 6 uger inden Lemtradabehandling. Man kan atter begynde at modtage vaccination ca. 6 måneder efter seneste Lemtrada-dosis.

Anden sklerosebehandling

Hos mange patienter i Lemtradabehandling ophører aktiviteten i deres sklerosesygdom. Hos et mindretal sker det ikke, og man kan så overveje en yderligere behandlingsserie to år efter første behandlingsserie. Alternativt kan genopstartes traditionel sklerosebehandling, der ofte virker glimrende, fordi sygdomsaktiviteten er kraftigt reduceret efter Lemtradabehandling.

Du må gerne modtage attakbehandling i form af binyrebarkhormon.

Graviditet 

Det vides ikke om Lemtrada kan skade et ufødt barn. Du skal derfor anvende sikker prævention, når du får behandling med Lemtrada og i mindst 4 måneder efter hvert behandlingsforløb.

Samtykkeerklæring ved Lemtradabehandling


Indsæt label

 

 

 

Der kan optræde alvorlige bivirkninger ved Lemtradabehandling, som er anført ovenfor. Vi skal derfor bede om din underskrift som dokumentation på, at du har læst ovenstående information, og accepterer de risici, der er ved behandlingen. Du skriver samtidig under på, at du har fået mundtlig information om behandlingen, og at du samtykker i behandlingsplanen:

Dato og underskrift:
 
__________________________________________

 

Undertegnede læge har givet mundtlig information om behandling med Lemtrada herunder forventelig behandlingseffekt og risiko for bivirkninger:

Dato og underskrift:
 
___________________________________________

 

Navn med blokbogstaver (eller stempel)

___________________________________________

Redaktør