Attak ved multipel sklerose med Methylprednisolon, behandling

Information til patienter behandling af attak ved multipel sklerose med Methylprednisolon

Information til patienter

Af Jette Frederiksen, professor, overlæge, Skleroseklinikken, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme

ATAKKER

Et attak er defineret som et nyt symptom fra centralnervesystemet eller en forværring i tilstanden der varer mindst 48 timer, og som ikke skyldes svækkelse af en anden sygdom som for eksempel feber eller betændelse. Virus eller anden betændelsessygdom kan i sig selv udløse et attak, men betændelsessygdommen skal først være behandlet og bedret, før attakket kan vurderes og eventuelt behandles.

Ved et attak sker der en abnorm reaktion i immun celler (de hvide blodlegemer) og denne overreaktion kan dæmpes med binyrebarkhormon, kaldet methylprednisolon. I bedste fald kan methylprednisolon-behandlingen afkorte attakket, og helingsprocessen fremmes, men man kan ikke på forhånd vide, hvor godt behandlingen virker, eller hvor hurtigt den virker.

To attakker hos samme person ligner ikke altid hinanden, og virkningen af methylprednisolon er heller ikke nødvendigvis den samme. 

Når man har et attak bør man hvile mere, eventuelt være sygemeldt, men ikke nødvendigvis være sengeliggende. Attakket skal ikke behandles akut (samme dag), men behandlingen bør være indledt inden for ca. 14 dage.

BEHANDLING MED METHYLPREDNISOLON (MEDROL)

Methylprednisolon (Medrol) tages som tabletter over 15 dage, med højst dosis (½ gram dagligt) de første 5 dage.

I særlige tilfælde gives Methylprednisolon (SoluMedrol) som en opløsning, der gives i blodåren (et drop), som løber ind over ca. 2 timer. Der gives 1 gram en gang daglig i 3 på hinanden følgende dage.

BIVIRKNINGER VED BEHANDLINGEN

Da behandlingen er kortvarig, er bivirkninger alle forbigående. Langt de fleste har god effekt af behandlingen og får også behandlet flere attakker med tiden. 

Oftest ses søvnløshed og rastløshed, hvorfor sovepiller anbefales. Samtidigt kan man få hjertebanken og lidt hurtig puls, som også er forbigående. 

Der kan forekomme psykiske svingninger i form af enten opstemthed eller tristhed (depression), og derfor er det vigtigt at få sovet godt. Meget sjældent kan en psykose dvs. sindsygelignende tilstand blive udløst.

Personer med mavesår bør have en lindrende behandling samtidigt, da behandlingen kan give sure opstød og svie i maven. Lidt væskeophobning og lidt acne (bumser) kan ses. 

Personer med sukkersyge skal have ekstra blodsukkermålinger, da blodsukkeret ofte vil stige forbigående. I meget sjældne tilfælde kan methylprednisolon give en allergisk reaktion med for eksempel åndenød eller blodtryksfald.

Mange af de bivirkninger, der nævnes i Lægemiddelkataloget og indlægssedlen, forekommer kun ved langvarigt brug, som for eksempel ved behandling af gigtsygdomme i mange måneder. Her nævnes følgende: Måneansigt, tøndeformet krop, undertrykkelse af eget binyrebarkhormon, sukkersyge, knogleskørhed, tynd hud og sårhelingsproblemer. Disse forekommer ikke ved de nævnte attakbehandlinger.
 
For at forebygge knogleskørhed efter gentagne behandlinger tilrådes dog ekstra indtag af kalk og D-vitamin under behandlingen, f. eks i form af tablet Calcichew 500 mg x 2 dgl.

GRAVIDITET OG AMNING

Methylprednisolon bør ikke anvendes, da der er utilstrækkelig data (men kan i særlige tilfælde anvendes efter lægens anvisning).

Redaktør