Attak - behandling af

Ved et attak er der nye symptomer eller en forværring af sklerosen, der varer over 24 timer, og ikke skyldes svækkelse pga. en anden sygdom.

Attakker

Ved et attak er der nye symptomer eller en forværring af sklerosen, der varer over 24 timer, og ikke skyldes svækkelse pga. en anden sygdom, som for eksempel feber, stress eller træthed. En infektion kan i sig selv udløse et attak, men infektionen skal være behandlet og feberen skal være væk, før attakket kan vurderes og eventuelt behandles. Attakker forekommer oftest ved attakvis sklerose, men ses også ved primær og sekundær progressiv sygdom. Der kan både gives attakbehandling ved alle undertyper af sklerose og hos patienter med et muligt første attak. Ved et attak sker der en aktivering af immunforsvaret, som fører til skader på nervefibrene i hjernen eller rygmarven. Denne kan dæmpes med binyrebarkhormonet methylprednisolon (Medrol). Binyrebarkhormoner dannes i forvejen i kroppen, og har både under infektioner og under stress livsvigtige funktioner ved at hindre en for kraftig aktivering af immunsystemet. I bedste fald kan behandlingen afkorte attakket og fremme ophelingen, men man kan ikke på forhånd vide, hvor godt behandlingen virker, eller hvor hurtigt den virker. To attakker hos samme person ligner ikke altid hinanden, og virkningen af behandlingen er heller ikke nødvendigvis den samme hver gang. Langt de fleste har dog god effekt af behandlingen, og får også behandlet flere attakker med tiden.
Når man har et attak bør man hvile mere og eventuelt være sygemeldt. Attakket skal ikke nødvendigvis behandles akut (samme dag), men behandlingen bør være indledt indenfor de første uger (sjældent mere end 1 måned). Behandling senere i forløbet af et attak kan dog også have effekt. 

Ved sværere attakker, der fx påvirker gangfunktionen, kan der være behov for et egentligt genoptræningsforløb.

Behandling

Methylprednisolon gives i dag som tabletbehandling. Der gives 1 gram én gang daglig (helst om morgenen) i 3 dage som 10 Medrol tabletter à 100 mg. Ved alvorlige attakker gives i nogle tilfælde supplerende behandling med 500 mg daglig i yderligere 2-4 dage. Da behandlingen ofte giver søvnløshed og rastløshed anbefaler vi, at man tager en sovepille (7,5 mg Imozop) om aftenen mens man får behandlingen. Vi anbefaler også, man tager syredæmpende medicin (40 mg pantoprazol om morgenen sammen med Medroltabletterne), da sure opstød og andre mavegener er almindelige under behandlingen. Sovemedicin og syredæmpende medicin udleveres sammen med Medroltabletterne på Skleroseklinikken. For at forebygge udvikling af knogleafkalkning skal du samtidig starte behandling med tilskud af kalk og D-vitamin, fx med Unikalk Forte (fås i håndkøb, 1 tablet 2 gange daglig), og du vil blive henvist til en knogleskanning, hvis du ikke har fået lavet en sådan for nylig. Behandlingen med kalk og Dvitamin skal fortsætte i mindst ét år.

Bivirkninger

Da behandlingen er kortvarig, er bivirkningerne stort set altid forbigående. Oftest ses, som ovenfor nævnt, søvnløshed, rastløshed, øget appetit og mavegener. Samtidigt kan man få hjertebanken, som også er forbigående, og i sværere tilfælde også kan behandles. Lidt væskeophobning og akne (bumser) kan ses.

Personer med sukkersyge skal have taget ekstra blodsukkermålinger, og ofte er der behov for ekstra insulin, da blodsukkeret kan stige forbigående.Der kan forekomme psykiske svingninger i form af enten opstemthed eller tristhed (depression), og derfor er det vigtigt at få sovet godt. Meget sjældent kan en psykose, d.v.s. sindssygelignende tilstand udløses. 
I meget sjældne tilfælde kan methylprednisolon give en allergisk reaktion med fx åndenød eller blodtryksfald.

Yderligere information kan findes på indlægssedlen eller i Medicinhåndbogen
(www.medicinhaandbogen.dk). Mange af de bivirkninger, der nævnes her forekommer dog kun ved daglig brug over en længere periode.

Redaktør