Arzerra - behandling med

Arzerra er et kunstigt fremstillet antistof, som ødelægger nogle af de hvide blodceller, der er af betydning for aktivering af immunsystemet og dannelsen af antistoffer.

Baggrund 

Arzerra (ofatumumab) er et kunstigt fremstillet antistof, som ødelægger nogle af de hvide blodceller, der er af betydning for aktivering af immunsystemet og dannelsen af antistoffer. Behandling med den type antistof har en kraftig, sygdomsdæmpende effekt ved multipel sklerose, og anvendes også til behandling af neuromyelitis optica, som er en skleroselignende sygdom. 

Hvornår anvendes Arzerra?

Arzerra anvendes ind imellem til behandling af attakvis og progressiv multipel sklerose og neuromyelitis optica. Arzerra anvendes overvejende, hvis behandling med andre anstistoffer, der virker på samme måde, ikke er velegnet, fx pga. overfølsomhedsreaktioner.

Undersøgelser før behandling

Behandlingen svækker immunforsvaret. Det er derfor vigtigt, at du gør lægen opmærksom på, om du har kroniske infektioner eller tendens til alvorlige infektioner. 
Før behandlingen foretages en MR-skanning, og der tages røntgenbilleder af lungerne. Der tages også forskellige blodprøver, blandt andet for smitsom leverbetændelse, HIV og tuberkulose. 
Hvis du ikke har haft skoldkopper bør du vaccineres inden behandlingen, og der skal tages stilling til, om du har behov for andre vaccinationer, da effekten af vacciner er nedsat under behandling. Desuden må visse vacciner, fx mod gul feber, slet ikke gives hvis du er i behandling med Arzerra.

Bivirkninger

Ved behandlingen ødelægges de såkaldte B celler i blodet. Det gør, at der frigives stoffer, som kan udløse feber og allergi-lignende gener. Der kan forekomme kvalme, opkastning, feber, kulderystelser, diarré, træthed, hovedpine, ledsmerter, kløe, udslæt og hævelse i ansigt, mundhule og svælg. Endvidere forekommer åndenød og forbigående blodtryksfald. For at forebygge dette får du derfor udleveret medicin, som dæmper bivirkningerne. Bivirkningerne er kraftigst ved første behandling, og aftager gradvist ved de efterfølgende behandlinger.
Hvis du er i behandling for forhøjet blodtryk skal du holde pause med medicinen i 1 døgn før behandlingen. Hvis du har hjerteproblemer, fx hjertekrampe eller hjertesvigt, kan dette forværres under behandlingen. 
Da behandlingen dæmper immunsystemet, er der øget tendens til at få både milde og mere alvorlige infektioner. Der er i enkelte tilfælde set dødsfald på grund af infektioner, særlig hos patienter, der i forvejen er svækkede eller har tendens til lungeinfektioner.

Behandlingen øger også risikoen for infektioner, der kun ses hos patienter med et svækket immunforsvar, og der er øget risiko for at få helvedesild.
Behandlingen kan i sjældne tilfælde påvirke knoglemarven, så dannelsen af andre celler påvirkes. Det kan give risiko for meget alvorlige infektioner eller blødninger. 

Du skal derfor søge læge, så du kan få taget blodprøver, hvis du får alvorlige symptomer på en infektion, hvis du har en infektion med høj feber i mere end tre dage, eller hvis du får tendens til blødninger i huden (store blå mærker) eller slimhinderne (fx blødning fra tandkødet)

Behandling med Arzerra

  • Behandling med Arzerra gives først to gange med to ugers mellemrum. Herefter gives en behandling hvert halve år.
  • Blodprøver tages senest 2 uger før du får behandlingen
  • Du får inden behandlingen udleveret paracetamol, et binyrebarkhormon (methylprednisolon) og et antihistamin (Telfast), som du skal tage hjemmefra om morgenen for at forebygge bivirkninger. 
  • Du taler med en sygeplejerske ved hver behandling. Det er vigtigt, at du er i Scleroseklinikken til den tid, du er indkaldt. Hvis du på behandlingsdagen har symptomer på en infektion må behandlingen ikke gives uden en forudgående lægelig vurdering. 
  • Du får lagt drop i hånd eller arm når du skal have behandlingen
  • Det tager typisk 3-5 timer at give medicinen, og du skal blive i klinikken 1 time efter at du har fået medicinen.
  • Under infusionen kontrollerer sygeplejersken regelmæssigt puls og blodtryk.
  • Hvis du får bivirkninger efter at du er kommet hjem kan du tage Telfast (180 mg). Hjælper det ikke, eller har du alvorlige bivirkninger, skal du kontakte læge.

Undersøgelser under behandlingsforløbet

Der foretages under behandling en årlig kontrol MR-skanning. Der tages regelmæssigt blodprøver i behandlingsforløbet, ligesom du regelmæssigt skal til lægeundersøgelse. Hvis du får nye symptomer, særligt i form af gradvist indsættende hukommelses- eller koncentrationsproblemer, personlighedsændring, synsnedsættelse, styringsbesvær i arme eller ben, balancebesvær eller lammelser skal du straks kontakte Scleroseklinikken, som arrangerer, at du hurtigt kan blive undersøgt af en læge, som tager stilling til, om du skal undersøges med for eksempel MR-skanning af hjernen, eller om du skal tilbydes attakbehandling med binyrebarkhormon. 

Graviditet og amning

Du må ikke blive gravid i 12 måneder efter seneste behandling, og skal derfor anvende sikker prævention. Du må heller ikke amme under behandling. Der gælder ikke særlige forholdsregler for mænd i behandling med Arzerra.

Redaktør