Apopleksi og TCI, angående bilkørsel

Information om bilkørsel efter apopleksi (slagtilfælde) og TCI (passerende blodprop).

Kære


Efter en blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi) eller efter passerende blodprop i hjernen (TCI eller TIA) kan der, i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning for førere af motorkøretøjer, være krav om køreforbud.

Forbuddets varighed vil afhænge af den enkeltes risiko, og af hvilke skader man har pådraget sig. Forbuddet vil således være forskelligt fra person til person. Man kan derfor godt komme ud for at få et køreforbud selv om symptomerne har været kortvarige.

I dit tilfælde må du tidligst genoptage kørsel med personbil eller motorcykel:

dd-mm-år.…………………………………………….............
Dog kun i tilfælde af at der ikke har været tegn på ny blodprop eller blødning i hjernen eller nyt TCI-tilfælde.

Før genoptagelse af kørsel bør du drøfte dette med din behandlende læge (egen praktiserende læge eller kontaktlæge på hospitalets klinik, hvis du fortsat følges dér).

Din læge vil, ud fra hvilke følger du har efter apopleksi, vurdere om du umiddelbart kan genoptage kørsel, eller om du forud bør have vejledende køretime(r) eller gå til en vejledende køreprøve. I visse tilfælde vil din læge fraråde, at du genoptager kørslen.

Vejledende køretime(r) eller vejledende køreprøve kan foregå via egen kørelærer eller via PTU (Instituttet for Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede), Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre. Tlf. 36-739000. PTU vil også kunne være behjælpelig med ansøgning om handicapbil, hvis dette skulle være nødvendigt. 

Hvis det drejer sig om erhvervskørekort gælder andre regler. Som udgangspunkt vil kørselsforbuddet være af dobbelt længde i forhold til kørselsforbud i personbil/motorcykel. Endelig stilling tages af embedslægen.

Vi er med hensyn til ovenstående forpligtet af loven og dermed også forpligtet til at underrette myndighederne, såfremt aftalen ikke overholdes.

Med venlig hilsen

 

……………………………………………................................
Læge
Blodpropper og Blødninger i Hjernen
Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme

Redaktør