Amning af tvillinger, gode råd

Gode råd ved amning af tvillinger.

I Danmark har vi ingen opgørelser over, hvor mange tvillingemødre der ammer, og hvor længe de ammer. Vi har heller ingen forskningsbaserede danske vejledninger specielt rettet mod amning af tvillinger. Denne pjece er derfor lavet med baggrund i udenlandske undersøgelser, erfaringer fra Rigshospitalets barselsafdelinger og almindelig sund fornuft.

Billede af baby, der bliver ammet

Når I venter tvillinger, er det en god ide at søge generel viden om amning. De almindelige principper og anbefalinger for amning er god viden at have med sig.
Der er mange rigtige måder at gøre tingene på, og hvad der er rigtigt for den ene, er ikke nødvendigvis rigtigt for den anden. Dette gælder også amning af tvillinger.

Det vigtigste er, at den vejledning og hjælp, du får, giver mening og fungerer for dig.

Sæt amningen i system

At amme tvillinger er forbundet med flere udfordringer end at amme enkeltfødte. Den største udfordring for de fleste tvillingemødre
er at leve op til to børns individuelle behov og samtidig få plads til egne basale behov. Søvn, mad eller bare det at kunne være sig selv et øjeblik.

Gode råd

 • Lad din partner blive medindlagt på barselsafdelingen.
 • Sæt så vidt muligt amningen i system. Lad den tvilling, der vågner først, bestemme, hvornår der skal ammes.
 • Am begge tvillinger samtidig, hvis begge er gode til at sutte. Hvis ikke, am børnene i forlængelse af hinanden.
 • Prøv at få sovet, når jeres børn sover.

Sæt mælkeproduktionen i gang

Ca. 68% af alle tvillinger fødes mellem 35.-38. graviditetsuge. Det vil sige 5-2 uger før forventet termin. Selvom det ikke er mange uger for tidligt, betyder det meget for børnenes evne til at sutte effektivt og hyppigt nok til at sætte mælkeproduktionen i gang og få fat i den mængde mælk, de har brug for.

Gode råd

 • Læg børnene til brystet så hurtigt som muligt efter fødslen.
 • Læg børnene hud mod hud, også gerne hos din partner.
 • Hvis børnene ikke har suttet efter fødslen, og der er gået mere end 6 timer, er det en god ide at stimulere brysterne med en elektrisk brystpumpe. Gør det hver 3.-4. time, indtil børnene begynder at sutte.
 • Hvis børnene ikke sutter minimum 8 gange i døgnet, eller hvis de sutter meget kortvarigt efter deres første levedøgn, er det en god ide at stimulere mælkeproduktionen med en elektrisk brystpumpe. Gør det så vidt muligt efter hver amning, dog med hensyn til dit behov for søvn og hvile.

Hvornår producerer du mælk nok?

Kommer børnene til brystet minimum 8 gange i døgnet efter fødslen, stiger mælkeproduktionen støt. Mælken løber til i større mængde på ca. 3.- 4. dagen, hos tvillingemødre dog noget senere. Du kan derfor i starten have behov for, at
børnene får modermælkserstatning som supplement til amningen, også kaldet ”eftermad”.

Der er stor forskel på, hvor hurtigt du har den mælk, dine børn har brug for. Det er en god ide, at tvillingerne bliver vejet dagligt efter deres to første levedøgn for at vurdere, om der er brug for eftermad, og i hvilken mængde.

Oplever I, at jeres børn er urolige mellem amningerne, eller omvendt, for sløve til at sutte, kan det være tegn på for lidt mad.

Gode råd

 • Få jeres børn vejet dagligt efter de to første levedøgn.
 • Få justeret jeres ammeplan dagligt i samråd med personalet.
 • Får jeres børn eftermad, skal brysterne som udgangspunkt altid stimuleres med elektrisk brystpumpe i forlængelse af amning og eftermad.

En del tvillingemødre har de første dage og uger en ammeplan, der ser sådan ud:

 • Amning ca. hver 3. time, enten tvillingerne samtidig eller efter hinanden.
 • Eftermad på kop, sprøjte eller flaske til et eller begge børn.
 • Udmalkning eller stimulering med elektrisk brystpumpe (10 min på hvert bryst). Evt. udmalket mælk gives til børnene ved næste måltid.

Når I kommer hjem

Inden, I tager hjem fra barselsafdelingen, er det vigtigt, at I sammen med personalet får lavet en ”ammeplan”, som tager højde for udfordringerne
hjemme hos jer. Er der andre småbørn, der skal passes? Skal din partner snart starte på arbejde igen?

En del tvillingemødre må opgive amningen helt eller delvist af forskellige årsager. Nogle ammer i få uger, andre supplerer med modermælkserstatning i noget af eller hele ammeperioden, mens andre kun ammer den ene tvilling. Der er mange
rigtige måder at gøre tingene på.
Husk på, at det allervigtigste ikke er, om du ammer eller ej, men at I som familie kan få hverdagen til at hænge sammen.

Brug barselstelefonen

Har du brug for råd og vejledning, så ring til barselstelefonen, tlf.: 21 60 56 84 kl. 9.30-15 eller tlf.: 21 60 87 41 kl. 20-7 de første syv dage efter
fødslen.


Tekst: Pernille Engstrøm Truelsen, jordemoder på Rigshospitalet.
Uddannet IBCLC (internationalt certificeret ammeekspert)

Redaktør