Ambulant operation i fuld bedøvelse - afsnit 5031/5032

Patientinformation til patienter, der skal have foretaget en ambulant operation i fuld bedøvelse på sengeafsnit 5031/5032. Læs om forberedelser, selve indgrebet og tiden efter.

På operationsdagen skal du møde på sengeafsnit 5031/5032 opgang 5, 3. sal.
Mødetid oplyses ved opringning til 35 45 50 31/35 45 50 32 efter kl 17 dagen før operationen. 

Denne informationspjece er en vejledning til dig, som skal have foretaget en operation i fuld bedøvelse. Det er vigtigt, du læser denne pjece grundigt igennem før og efter operationen.

Skal jeg faste?

Du skal møde fastende til indgrebet. Det betyder, at du må spise og drikke som vanligt indtil 6 timer før mødetidspunktet. Du må gerne drikke vand og saft indtil 2 timer før mødetidspunktet

Dekorativt billede

Hvad skal jeg forberede hjemmefra inden operationen?

  • Du kan tage din vanlige medicin om morgenen.
  • Du skal gå i bad og tage rent tøj på om morgenen inden indgrebet.
  • Lad ur og smykker blive hjemme.
  • Husk at lave en aftale med en pårørende, som kan hente dig, så snart personalet vurderer, at du er klar til at blive udskrevet.

Der kan være ventetid på grund af fx. akutte patienter. Vi anbefaler derfor, at du tager læsestof, musik m.v. med til ventetiden.

Selve indgrebet

Sygeplejersken hjælper dig med at blive klar til operationen. Indgrebet foregår i fuld bedøvelse (narkose). Du får en plastikslange (kanyle) lagt i hånden, og gennem denne kan vi give dig sovemiddel. Vi måler puls, blodtryk og iltmætning under forløbet, og der er en person fra narkoseafdelingen hos dig under indgrebet. Indgrebet tager ca. 15 minutter. Efter indgrebet vågner du hurtigt op, bliver hjulpet i seng og bliver kørt til afdelingen. Her vil du ligge ca. ½-1 time. Du vil få tilbudt noget at drikke og spise.

Udskrivning

Efter ca. 1 time vil du være klar til at blive udskrevet. Du må ikke selv køre bil 24 timer efter bedøvelsen og operationen.

Kontakt os, hvis du i den første uge efter indgrebet har:

•     Kraftige smerter
•     Temperaturforhøjelse over 38,5o C.

Ved komplikationer indenfor den første uge ring til Kvindesygdomme, akutmodtagelse 5032. Opstår komplikationerne mere end en uge efter skal du kontakte din praktiserende læge.

Redaktør