Ambulant operation i fuld bedøvelse - afsnit 2042

Patientinformation til patienter, der skal have foretaget en ambulant operation i fuld bedøvelse på afsnit 2042. Læs om forberedelser, selve indgrebet og tiden efter.

På operationsdagen skal du møde på Rigshospitalet, opgang 2, 4. sal afsnit 2042. Udenfor afsnittet skal du ved ankomsten trykke på dørtelefonen og afvente, at du bliver hentet.

Denne informationspjece er en vejledning til dig, som skal have foretaget en operation i fuld bedøvelse. Det er vigtigt, du læser denne pjece grundigt igennem både før og efter din operation.

Skal jeg faste?

Du skal møde fastende til indgrebet. Det betyder, at du må spise og drikke som vanligt indtil 6 timer før mødetidspunktet. Du må gerne drikke vand og saft indtil 2 timer før mødetidspunktet.

Hvad skal jeg forberede hjemmefra inden operationen?

  • Vi anbefaler, at du tager 1 g (2 tabl.) Panodil/Pinex og 2 tabl. Ipren á 200 mg som smertestillende om morgenen
  • Du kan tage din vanlige medicin om morgenen
  • Du skal gå i bad og tage rent tøj på om morgenen inden indgrebet
  • Lad ur og smykker blive hjemme.

Husk at lave en aftale med en pårørende, som kan hente dig så snart personalet vurderer, at du er klar til at blive udskrevet.

Selve indgrebet

Sygeplejersken i opvågningen hjælper dig med at blive klar til operationen. Indgrebet foregår i fuld bedøvelse (narkose). Du får en plastikslange (kanyle) lagt i hånden, og gennem denne kan vi give dig sovemiddel.

Vi måler puls, blodtryk og iltmætning under forløbet, og der er en person fra narkoseafdelingen hos dig under indgrebet. Indgrebet tager ca. 15 minutter. Efter indgrebet vågner du hurtigt op, bliver hjulpet i seng og bliver kørt til opvågningsstuen. Her vil du ligge ca. ½-1 time. Du vil få tilbudt noget at drikke og spise.

Udskrivning

Efter ca. 1 time vil du være klar til at blive udskrevet.

Du må ikke selv køre bil 24 timer efter bedøvelsen og operationen.

Kontakt os, hvis du i den første uge efter operationen har:

  • Kraftige smerter
  • Temperaturforhøjelse over 38.5o C
  • Kraftig blødning fra skeden.
Redaktør