Ambulant kirurgisk abort - afsnit 5032

Patientinformation til patienter, der skal have foretaget ambulant kirurgisk abort på afsnit 5032. Læs om forberedelser, selve indgrebet og tiden efter.

På operationsdagen skal du møde på afsnit 5032, opgang 5, 3. sal.

Dato:_______ Dag:_______ Mødetidspunkt:_______

Denne informationspjece er en vejledning til dig, der skal have foretaget en abort i fuld bedøvelse. Det er vigtigt, du læser pjecen grundigt igennem både før og efter operationen.

Inden du møder til indgrebet, skal du forberede dig på følgende måde:

Dagen før indgrebet

 • Du skal købe smertestillende medicin: Tabl. Panodil/Pinex á 500 mg og tablet Ipren á 200 mg. Medicinen er håndkøbsmedicin.
 • Du skal fjerne evt. neglelak og piercinger.

Skal jeg faste?

Du skal møde fastende til indgrebet. Det betyder, at du må spise og drikke som vanligt indtil 6 timer før mødetidspunktet. Du må drikke vand og saft indtil 2 timer før mødetidspunktet.

Hvad skal jeg forberede hjemmefra inden operationen?

 • Du skal oplægge 2 tabletter Cytotec dybt i skeden. Tabletterne har du fået udleveret i Kvindesygdomme, klinik 4004.

Kontraindikationer

Præparatet Cytotec må ikke anvendes, hvis du har øjensygdommen grøn stær, hjertekarsygdom eller forhøjet blodtryk.

 • Når du har oplagt tabletterne, kan du ikke fortryde aborten. Du kan herefter få blødning, men normalt ikke mere end menstruationsstyrke.
 • Vi anbefaler, at du tager 1 g (2 tabl.) Panodil/Pinex og 2 tabl. Ipren á 200 mg som smertestillende samtidig med, at du oplægger Cytotec tabletterne.
 • Du kan tage din vanlige medicin om morgenen.
 • Du skal gå i bad og tage rent tøj på om morgenen inden indgrebet.
 • Lad ur og smykker blive hjemme.
 • Du må gerne have en pårørende med.
 • Husk at lave en aftale med en pårørende, som kan hente dig, så snart personalet vurderer, at du er klar til at blive udskrevet.

På operationsdagen

På operationsdagen skal du møde på afsnit 5032, opgang 5 3. sal. Ved forsinkelse/udeblivelse skal du kontakte os på telefon 35 45 50 32. Der kan være ventetid på grund af fx. akutte patienter. Vi anbefaler derfor, at du tager læsestof, musik m.v. med til ventetiden.

Husk at i timerne efter operationen må du ikke være alene hjemme. Der skal derfor være en voksen person sammen med dig.

Du må ikke selv køre bil 24 timer efter bedøvelsen og operationen.

Selve indgrebet

Sygeplejersken i afdelingen hjælper dig med at blive klar til operationen. Indgrebet foregår i fuld bedøvelse (narkose). Du får en plastikslange (kanyle) lagt i hånden og gennem denne kan vi give dig sovemiddel. 

Vi måler puls, blodtryk og iltmætning under forløbet, og der er en person fra narkoseafdelingen hos dig under indgrebet.

Indgrebet

Indgrebet tager ca. 15 minutter. Hvis din blodtype er Rhesus negativ, får du en indsprøjtning med anti-D for at undgå, du danner rhesusantistoffer. Du får et kort/bevis med som dokumentation for dette.

Efter indgrebet vågner du hurtigt op, bliver hjulpet i seng og bliver kørt til opvågningsstuen. Her vil du ligge ca. ½ -1 time. Du vil få tilbudt noget at drikke og spise.

Udskrivning

Når du føler dig godt tilpas, har ladt vandet og kun bløder lidt, kan du blive udskrevet.

Prævention og seksualitet

Hvis du skal tage p-piller, begynder du med den første pille samme aften, som abortindgrebet er foretaget. Denne dag regnes for den første dag i din menstruationscyklus. Du skal anvende kondom ved samleje, så længe du bløder, også selvom du har fået lagt spiral op eller er begyndt på p-piller. Dette er for at forebygge underlivsbetændelse.

Kontrol

Du skal kontakte din egen læge med henblik på kontrol 1 uge efter operationen.

Efter indgrebet er det normalt at:

 • Der kommer lidt blødning, evt. helt frem til næste menstruation.
 • Din første menstruation kan være kraftigere end vanligt.
 • Du kan få lette smerter i underlivet op til en uge efter operationen.

Gode råd

 • Du bør ikke tage karbad eller gå i svømmehal, men gerne brusebad, så længe du bløder
 • Du bør ikke bruge tamponer de første 2-3 uger.

Efter indgrebet

Ved abortindgrebet afbrydes den proces af forandringer, du kan have oplevet under graviditeten. Graviditetssymptomerne forsvinder, således også den graviditetsbetingede kvalme. Derimod kan brystspændinger fortsætte en uges tid.

Det er almindeligt ”ikke at føle sig som sig selv” i dagene efter indgrebet. Samtidig med lettelsen over, at abortindgrebet er vel overstået, er det almindeligt at føle psykisk tomhed i dagene efter. Hvis du har brug for mere information, kan du læse i pjecen ”Abort”, som du har fået udleveret.

Hvornår den første menstruation kommer, er forskelligt fra fra kvinde til kvinde. Menstruationen kommer som regel indenfor de første 4-6 uger efter aborten.

Kontakt Kvindesygdomme, akutmodtagelse 5032, hvis du inden aborten eller i den første uge efter indgrebet har:

 • Blødning kraftigere end ved menstruation.
 • Blødning med klumper.
 • Ildelugtende udflåd.
 • Kraftige smerter.
 • Temperaturforhøjelse over 38,5o C.

Opstår komplikationer mere end en uge efter, skal du kontakte din praktiserende læge.

Redaktør