Ambulant forundersøgelse forud for atrieflimmer ablation

Heri findes information om ambulant forundersøgelse forud for atrieflimmer ablation.

Vi vil bede dig møde ind på 2 forskellige dage, som er beskrevet herunder:

  • Den første dag er en ambulant forundersøgelse/samtale, hvor du skal klargøres til selve behandlingen
  • Den anden dag foregår selve behandlingen, hvor du vil blive indlagt. Brev med behandlingsdatoen kommer i et særskilt brev

Du skal møde fastende den første dag, hvor du skal klargøres til behandlingen. Det betyder, at du ikke har spist de sidste 4 timer og drukket de sidste 2 timer, før du møder på Rigshospitalet. Ved forundersøgelsen, den første dag, vil der være samtale med sygeplejerske og evt. læge. Du vil få taget blodprøver og elektrokardiogram (EKG). Ligeledes skal du til ultralydsundersøgelse (TEE). Det er denne undersøgelse, der kræver, at du er fastende. 

Forudsætningen for at samtalerne og evt. undersøgelser i klinikken gennemføres inden for den afsatte tid er, at du medbringer vedlagte spørgeskema (Helbredsskema) i udfyldt stand. Hvis du ikke har mulighed for at medbringe skemaerne i udfyldt stand, bedes du møde ind en ½ time tidligere før din ambulante tid og udfylde dem der.

Til ambulant forundersøgelse bedes du medbringe:

  • Dette brev
  • Medicinliste
  • Vedlagte spørgeskema i udfyldt stand
  • Udfyldt informeret samtykke

Da der kan forekomme nogen ventetid mellem de ambulante besøg den givne dag, anbefaler vi, at du medbringer en bog eller andet at læse i. 

Derudover anbefaler vi også, at du og dine pårørende læser vedlagte pjece, inden du møder til den ambulante samtale. 

Senere samme dag, hvor du møder til forundersøgelsen, skal du til en ultralydsundersøgelse (TEE) af dit hjerte. Det foregår via et kateter som føres ned igennem spiserøret, hvilket er grunden til, at du skal møde fastende den første dag, til forundersøgelsen. Lige inden undersøgelsesstart får du lokalbedøvelse i svælget. Derfra skal der gå 1 time, før du igen må spise og drikke. Vi vil foreslå, at du medbringer lidt mad og drikkevarer, alternativt kan det købes i cafeen i stueetagen. Herefter kan du gå hjem igen. Vær opmærksom på, at du IKKE selv må køre bil resten af dagen pga. den beroligende medicin, der gives i forbindelse med undersøgelsen. Du skal forvente, at hele forundersøgelsesdagen vil vare 4-5 timer.

Bemærk venligst:

Der er vedlagt parkeringstilladelse, der kan benyttes ved ambulant forundersøgelse. Kom i god tid, da det kan være svært at finde en parkeringsplads (se i øvrigt vedlagte information om ”parkering ved Rigshospitalet”). 

Det er desværre ikke muligt at få gratis parkering ved selve indlæggelsen, men parkeringsbillet kan købes ved de opsatte parkeringsautomater.

Redaktør