Ambulant forundersøgelse forud for ablation

Heri findes information om ambulant forundersøgelse forud fir ablation.

Vi vil bede dig møde ind 2 forskellige dage, som er beskrevet herunder:

  • Den første dag er en ambulant undersøgelse/samtale, hvor du skal du tale med en sygeplejerske og evt. læge om din kommende procedure og behandling
  • Den anden dag foregår selve behandlingen, hvor du vil blive indlagt. Brev med behandlingsdatoen kommer i et særskilt brev

Når du møder til forundersøgelse, den første dag, vil der være samtale med sygeplejerske og evt. læge. Du vil få taget blodprøver og elektrokardiogram (EKG). 

Forudsætningen for at samtalerne og evt. undersøgelser i klinikken gennemføres inden for den afsatte tid er, at du medbringer vedlagte spørgeskema (Helbredsskema) i udfyldt stand. Hvis du ikke har mulighed for at medbringe skemaerne i udfyldt stand, bedes du møde ind en ½ time tidligere før din ambulante tid og udfylde dem der.

Til ambulant forundersøgelse bedes du medbringe:

  • Dette brev
  • Medicinliste
  • Vedlagte spørgeskema i udfyldt stand
  • Udfyldt informeret samtykke

Da der kan forekomme nogen ventetid mellem de ambulante besøg den givne dag, anbefaler vi at du medbringer en bog eller andet at læse i. 
Derudover anbefaler vi også at du og dine pårørende læser vedlagte pjece inden du møder til den ambulante samtale.

Bemærk venligst:

Der er vedlagt parkeringstilladelse, der kan benyttes ved ambulant forundersøgelse. Kom i god tid, da det kan være svært at finde en parkeringsplads (se i øvrigt vedlagte information om ”parkering ved Rigshospitalet”). Det er desværre ikke muligt at få gratis parkering ved selve indlæggelsen, men parkeringsbillet kan købes ved de opsatte parkeringsautomater.

Redaktør