Ambulant forundersøgelse forud for El-Fys procedure

Heri findes information om ambulant forundersøgelse forud for El-Fys procedure

Du møder i 3142 og melder din ankomst ved modtagerskranken, som vi vise dig hen til klinikken.

I klinikken skal du tale en sygeplejerske og evt. en læge om din kommende procedure og behandling. Du vil få taget blodprøver og elektrokardiogram (EKG). Du får også vejledning til hvordan du skal forberede dig frem til indlæggelsen til selve El-Fys proceduren.

Samlet forventes den ambulant forundersøgelse at tage 2 timer. Der kan forekomme ventetid mellem samtalerne, så det er en god ide at medbringe læsestof eller lignende.

Forudsætningen for at samtalerne og evt. undersøgelser i klinikken gennemføres inden for den afsatte tid er, at du medbringer vedlagte spørgeskema (Helbredsskema) i udfyldt stand. Hvis du ikke har mulighed for at medbringe skemaerne i udfyldt stand, bedes du møde ind en ½ time tidligere før din ambulante tid og udfylde dem der.

Til ambulant forundersøgelse bedes du medbringe:

  • Dette brev
  • Medicinliste
  • Vedlagte spørgeskema i udfyldt stand
  • Udfyldt informeret samtykke

Vi anbefaler at du og dine pårørende læser vedlagte pjece inden du møder til den ambulante samtale. 

Bemærk venligst:

Der er vedlagt parkeringstilladelse, der kan benyttes ved ambulant forundersøgelse. Kom i god tid, da det kan være svært at finde en parkeringsplads (se i øvrigt vedlagte information om ”parkering ved Rigshospitalet”).

Redaktør