Ambulant forundersøgelse af modermærke og operation i lokal bedøvelse

Heri findes information om ambulant forundersøgelse af modermærke og operation i lokalbedøvelse.

Hensigten med denne pjece er, at give dig information om det behandlingsforløb du er blevet henvist til i vores afdeling.

Efter den henvisning vi har modtaget, er planen, at du først skal have en samtale med en læge (forundersøgelse) og samme dag får fjernet modermærket i lokalbedøvelse. For at give dig en hurtig behandling, er forløbet planlagt i nogle tidsmæssigt faste rammer, som det er vigtigt, du er bekendt med og kan følge. Det videre forløb afhænger af svaret på den vævsprøve, som du får taget i lokalbedøvelse.

Forundersøgelse

Når du kommer ind til lægen i ambulatoriet, vil lægen gennemgå dine helbredsoplysninger ud fra det skema, som du har fået udleveret/ tilsendt. Lægen gennemgår din hud og det/de modermærke(r), som du er henvist for. Derefter kommer du ind på den ambulante operationsstue og får fjernet modermærket i lokalbedøvelse.

Hvor foregår operationen?

I ambulatoriet for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3004, opgang 3 i stueetagen. 

Må mine pårørende komme med? 

Dine pårørende er velkomne til at komme med til forundersøgelsen, og de er velkomne til at vente i venteværelset, mens du bliver opereret. 

Skal jeg tage særlige hygiejniske forholdsregler? 

Af hensyn til hygiejnen har personalet operationshue og maske på under operationen, og du får ligeledes en operationshue på og skal tage skoene af, inden du kommer ind på stuen. Såfremt du skal opereres i ansigtet, bør du undlade at tage make-up og mascara på.

Må jeg spise inden operationen?

Operationen foregår i lokalbedøvelse, derfor anbefales det, at du har spist og drukket noget inden operationen. Du vil være vågen under hele  operationen.

Hvordan foregår operationen?

Efter du er lagt tilrette på operationslejet, vasker sygeplejersken det område, hvor du skal opereres. Herefter anbringer hun nogle sterile stykker uden om operationsområdet for at holde operationsområdet sterilt. Lægen/sygeplejersken sprøjter derefter lokalbedøvelse ind i området, hvor du skal opereres. Lokalbedøvelsen virker hurtigt og varer ca. 3 timer.

Har jeg smerter efter operationen?

Som regel kan smerter efter operationen afhjælpes med Paracetamol (Panodil, Pinex), som kan købes i håndkøb. Præparater med acetylsalisylsyre, f.eks Kodimagnyl bør du undgå, da det øger risikoen for blødning. Hvis Paracetamol ikke er nok til at dække dine smerter, kan du tale med lægen som har opereret dig eller din egen læge om at få noget andet smertestillende medicin.

Er der forholdsregler efter operationen?

Det afhænger af, hvor på kroppen du er opereret. Er du opereret i ansigtet eller på hovedet, bør du de første dage undgå

  • At bukke hovedet nedad
  • At drikke og spise noget der er varmt.
  • Ligge fladt i sengen (du kan bruge en ekstrapude)

Hvis du er opereret omkring munden, bør du desuden kun spise blød eller flydende kost i ca. fem dage. Er du opereret på benet, er det bedst have benet oppe f.eks. på en stol, når du sidder ned. Du bør undgå at gå for meget. Personalet vil informere dig om, hvor meget du må foretage dig efter operationen, bl.a. hvornår du må gå på arbejde og hvornår du må dyrke motion. Efter trådene er fjernet, anbefales du at anvende f.eks Mikropore plaster fra 3 M i tre måneder, som du selv kan skifte ved behov. 

Hvor og hvornår skal trådene fjernes?

Du skal kontakte din egen læge for at få fjernet trådene. Hvornår afhænger af, hvor på kroppen du er opereret. Lægen eller sygeplejersken vil give dig besked om dette inden du går hjem.

Hvornår får jeg svar på vævsprøven?

Du vil få udleveret en ambulant tid til svar på vævsprøven. Der vil lægen også gennemgå den videre plan med dig. Du skal være opmærksom på at der kan være ventetid i forbindelse med svar på vævsprøven.

Tid til ambulant svar på vævsprøve:

Onsdag, den ____ /____ - ____kl. 10.00/13.00

Trådfjernelse ved egen læge/ __________om ____ dage

Tid til ambulant operation:
_____dag, den ____ /____ - _____ kl. _____ eller

Tid til indlæggelse:
_____dag, den ____ /____ - _____ kl. _____

Egne noter:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________________

 

 Næste & øjenomgivelserYdre læbe & kæbeområdeKind og hals
Dag 0Koldt flydendeKoldt flydendeKoldt flydende
Dag 1FuldkostLunken flydendeLunken blød kost
Dag 2FuldkostFlydende kostBlød kost
Dag 3FuldkostBlød kostFuldkost
Dag 4FuldkostFuldkostFuldkost
Redaktør