Ambulant - og åben kontakt til patienter med hjernekræft

Tilbud om et ambulant forløb i Hjernekræft, klinik 48 samt åben kontakt på Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 38.

Vi tilbyder dig et ambulant forløb i Hjernekræft, klinik 48 samt åben kontakt på Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 38.

Tilbud om et ambulant forløb på Hjernekræft, klinik 48

Du vil blive indkaldt til jævnlige besøg, hvor du får en samtale med en neurolog og en forløbssygeplejerske/sosu-assistent med særlig kendskab til din sygdom. De vil følge dig og din familie i dit sygdomsforløb efter udskrivelse. 

Du/I bliver indkaldt til det første besøg cirka 1½ måned efter udskrivelsen. Hvis det er muligt anbefaler vi, at der deltager en pårørende ved de ambulante besøg.

Hvad kan du få hjælp til i klinikken?

Vi kan afhjælpe og give vejledning i relation til de problemer, der vil kunne indtræde i forbindelse med din sygdom.

  • Spørgsmål omkring medicin
  • Formidle kontakt til hjemmeplejen i din kommune
  • Belastende symptomer der hæmmer livskvaliteten i relation til en kræftsygdom i hjernen
  • Afdække genoptræningsbehov både fysisk og kognitiv/sproglig ved vurdering af fysio- og ergoterapeut samt talepædagog
  • Udarbejdelse af genoptræningsplan som sendes til hjemkommunen

Der kan opstå andre spørgsmål og problemstillinger i forbindelse med et sygdomsforløb, som du er velkommen til inddrage os i.

Kontakt klinikken

Kontakt klinikken på alle hverdage ml. kl. 08.00-15.00 på telefon 38 63 36 38.
Kontaktlæge i klinikken er overlæge Katja Lohmann Larsen.

Åben kontakt til Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 38 

Ved åben kontakt til Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 38 kan patienter, pårørende og hjemmeplejen døgnet rundt kontakte afsnittet, hvis der opstår problemer eller der kommer symptomer, der har relation til din sygdom. 

Hospitalspersonalet vurderer om du har brug for at blive indlagt, eller om der er behov for at fremskynde dit ambulante besøg.

Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 38 48 kan kontaktes døgnet rundt på telefon 38 63 36 38.

Ved aftale om indlæggelse:

  • Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 38 kan sørge for transport
  • Patienten indlægges på Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 38
  • Medbring medicin/medicinliste


Ved indlæggelse vil du blive:

  • Vurderet af plejepersonale
  • Undersøgt af læge og få udarbejdet en pleje og behandlingsplan

Find vej

Benyt indgang 1 eller 3 og gå til blå opgang. Her kan du tage en elevator til 8. sal, hvor du finder Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 38.

Redaktør