Alkoholbehandling

Vedr. behandlingstilbud til alkoholikere.

Vedr. behandlingstilbud til alkoholikere: 
Alle borgere skal kontakte egen kommune, som visiterer til behandlingshjem m.v.

I henhold til Sundhedsloven § 141 skal kommunerne tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.
 
Alkoholbehandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.  

På Lænke-pensionatet i Glostrup og Blå Kors i Tåstrup har patienten mulighed for at bo i en periode og få hjælp til at komme ud af sit misbrug.

Du kan finde de andre behandlingstilbud i landet på www.hope.dk samt www.laenken.dk

Se endvidere de følgende sider:
•    Blå Kors behandlingshjem og ambulatorium 
•    Lænkeambulatorierne
•    Lænke–pensionatet i Glostrup
•    Blå Kors pensionat

Der kan henvises til Det udgående Team (DUT), som tilbyder gratis og anonym vejledning. De tilbyder bl.a. at komme på hospitalet eller i patientens eget hjem og kan oplyse om aktuelle behandlingstilbud i lokalområdet. 

Patienten kan selv kontakte DUT telefonisk med henblik på en aftale.

  • DUT, Region Hovedstaden tlf.: 20 73 15 97. 
  • DUT, Region Sjælland tlf.: 39 45 56 00

Andre nyttige telefonnumre:

  • Glostrup Lænken tlf.: 39 45 55 00
  • Blå Kors behandlingshjem, Tåstrup tlf.: 43 99 01 67
  • Anonyme Alkoholikere tlf.: 70 10 12 24
  • Den Blå Linie tlf.: 70 100 130
  • Alko-linjen tlf.: 80 200 500

Socialsygeplejersken kan kontaktes med henblik på samtale med patienten.

Redaktør