Alemtuzumab - behandling med

MabCampath (eller Alemtuzumab) er en medicinsk kræftbehandling, som virker ved at binde sig til et meget specifikt område på kræftcellerne.

Patientvejledning

Indledning 

Denne vejledning skal give dig og dine pårørende viden om den medicinske kræftbehandling kaldet MabCampath, eller Alemtuzumab, og hvordan behandlingen kan påvirke dig.
Vi håber, at denne viden kan forberede dig på forløbet og de gener, der kan opstå. 

Vejledningen danner udgangspunkt for samtaler mellem dig og personalet her i afsnittet om dit behandlingsforløb.  

Præparatnavn

Den behandling, du er blevet tilbudt, består af stoffet Alemtuzumab. Det sælges under navnene Campath® og MabCampath®. I det følgende vil stoffet blive omtalt som MabCampath®.

Behandlingens virkning på din sygdom

MabCampath® virker ved at binde sig til et meget specifikt område på kræftcellerne. Når MabCampath® har bundet sig til cellen, bliver cellen ødelagt af immunforsvaret. 

Sådan gives behandlingen

Behandlingen foregår i klinikken eller på sengeafsnittet. MabCampath® gives som en indsprøjtning under huden.  Efter indsprøjtningen, mens stoffet fordeler sig i kroppen, skal du forblive på sengeafsnittet til observation. 

Behandlingsforløbet

Det afhænger fuldstændig af din sygdom og den øvrige behandling, hvor ofte og hvor mange gange i alt, du skal have MabCampath®. Du kan for eksempel få behandling tre gange om ugen i op til 12 uger, en gang hver 14.dag eller med et helt andet tidsinterval. Din læge og sygeplejerske vil fortælle dig hvor ofte og hvor længe, du skal behandles. 

Under forløbet vil du hyppigt få taget blodprøver. Dette er for at lægen og sygeplejersken kan se, om dit immunforsvar kan klare behandlingen. 
De vigtigste tal i blodprøverne er antallet af hvide blodlegemer og forskellige undertyper af hvide blodlegemer. Hvis antallet af hvide blodlegemer falder for meget, vil lægen give dig en lavere dosis MabCampath® ved næste behandling, færre doser pr. uge eller holde en pause med behandlingen.

Bivirkninger generelt

Alle mennesker er forskellige og reagerer derfor forskelligt på behandlingen. Bivirkninger er ikketilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige, men ikke alvorlige. Andre er sjældne, men kan være alvorlige. 
Tal med lægen eller sygeplejersken, hvis du oplever bivirkninger. Afhængig af graden af bivirkninger og hvilke bivirkninger, det drejer sig om, kan lægen i samråd med dig reducere dosis, afbryde behandlingen midlertidigt eller vælge at stoppe behandlingen.

Bivirkninger ved MabCampath® beskrives i det efterfølgende. Hvis du ønsker uddybende information, er du altid velkommen til at spørge personalet. Du kan også selv opsøge information om medicinen på internettet, f.eks. på indlaegsseddel.dk eller medicin.dk

Bivirkninger ved MabCampath

Allergisk reaktion (overfølsomhedsreaktion)

Behandling med MabCampath® aktiverer dit immunforsvaret. Dit aktive immunforsvar arbejder flere steder i kroppen. Du kan opleve at få feber og kulderystelser under behandlingen. Andre bivirkninger kan være udslæt, træthed, kløe eller åndedrætsbesvær. Mindre hyppige bivirkninger under behandlingen kan være opkast og diarre. Muligvis mærker du slet ingenting til behandlingen. 

For at undgå de nævnte bivirkninger vil din sygeplejerske give dig forskellige former for forebyggende medicin en halv time før, du skal have indsprøjtningen med MabCampath®.

Hvis du alligevel oplever de nævnte symptomer under behandlingen, skal du straks gøre personalet opmærksom på det; du vil da muligvis få noget mere af den forebyggende medicin. I timerne efter behandlingen vil din sygeplejerske regelmæssigt måle dit blodtryk, puls og temperatur. 
I sjældne tilfælde er immunforsvarets reaktion på MabCampath® så voldsom, at din læge må vælge helt at stoppe den videre behandling med MabCampath®.

Infektion

Den vigtigste bivirkning ved MabCampath® er svækkelse af immunforsvaret, især overfor virus. De ondartede celler, som MabCampath® skal ødelægge, stammer fra immunforsvaret. Der er mange af de normale celler fra immunforsvaret, der ligner de ondartede celler; de bliver derfor også angrebet og ødelagt af MabCampath. Du får medicin, der forebygger specielle virusinfektioner, herunder herpes og helvedesild, og medicin, der forebygger en særligt alvorlig form for lungebetændelse. Selvom du får den forebyggende behandling, kan du godt risikere at få en infektion; hvis du får symptomer på en infektion skal du kontakte afsnittet med det samme.

Hvilke symptomer skal du især være opmærksom på:

 • Almen utilpashed og kulderystelser
 • Temperatur over 38,3ºC. 

Hvad kan du selv gøre for at undgå infektioner:

 • God håndhygiejne efter toiletbesøg og før måltider
 • Undgå kontakt med personer, der hoster, er forkølede eller har feber.

Du kan risikere, at svækkelsen af immunforsvaret varer i mange måneder, hvilket i værste fald kan medføre meget alvorlige infektioner. 

Blodmangel (anæmi)

Du kan have øget risiko for at få lav blodprocent (hæmoglobin) i perioder af din behandling. Blodmanglen opstår hvis antallet af røde blodlegemer bliver nedsat, når behandlingen med MabCampath® påvirker de raske celler i knoglemarven. Hvis blodprocenten er lav, skal du måske have blodtransfusion.
Hvis du får de symptomer, der er nævnt nedenfor, skal du kontakte afsnittet. 
Hvilke symptomer skal du være opmærksom på:

 • Åndenød
 • Hjertebanken.

Hvad kan du selv gøre for at mindske generne ved lav blodprocent:

 • Undgå stor fysisk anstrengelse.
 • Rejse dig forsigtigt, så du ikke falder.

Blødning

Du kan have øget risiko for at få blødning i perioder af behandlingen. Det skyldes at de raske celler i knoglemarven hæmmes af MabCampath®. I knoglemarven dannes blandt andet blodplader (trombocytter), hvis mængde i blodet bliver nedsat. Blodpladerne er med til at stoppe blødninger. Hvis du får et eller flere af de symptomer, der er nævnt nedenfor, og blødningen ikke hører op af sig selv, skal du kontakte afsnittet. Du skal måske have transfusion med blodplader (blodtransfusion).
Hvilke symptomer skal du især være opmærksom på:

 • Blødning fra næse eller mund 
 • Blod i afføring eller urin
 • Mange blå mærker eller små blårøde prikker i huden, specielt på underbenene.

Hvad kan du selv gøre for at undgå blødning:

 • Brug en blød tandbørste
 • Tag ikke gigtpiller (Ibuprofen®, Todolac® o. lign.) og medicin, der indeholder acetylsalisylsyre (Kodimagnyl®®, Treo®), da de øger risikoen for blødninger
 • Undgå meget kraftig fysisk anstrengelse
 • Du bør ikke drikke alkohol, hvis dit blodpladetal er lavt, fordi alkohol kan forstærke blødningstendensen
 • Undgå forstoppelse.

Hudgener

Du kan i behandlingsforløbet få rødme og irritation ved indstiksstedet.
Hvad kan du selv gøre:

 • Kontakt afsnittet, hvis du får udslæt, så lægen kan vurdere det og eventuelt ændre din behandling.

Hurtig nedbrydning af leukæmi-celler

Du kan opleve, at de syge celler i din krop nedbrydes hurtigere end kroppen kan udskille affaldsstofferne fra de ødelagte celler. Dette kan i værste fald medføre urinsur gigt eller nyresvigt. Hvis du har mange syge celler før behandlingen, vil du muligvis modtage en forebyggende behandling med stoffet Allopurinol (Apurin®). 
Derudover er det vigtigt, at du drikker rigeligt (2-3 liter). 

Til kvinder i den fødedygtige alder

Du må ikke blive gravid under behandlingen med MabCampath® og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen. MabCampath® kan overføres fra moderen til fosteret og gøre fosteret modtagelig overfor infektioner, hvilket kan være livstruende under graviditeten og efter fødslen. Selvom du er steriliseret, skal du alligevel anvende prævention. Hvis en menstruation udebliver, skal du straks kontakte afsnittet.

Til mænd

Du må ikke gøre din partner gravid, mens du er i behandling med MabCampath® og i mindst 6 måneder efter afsluttet behandling. Det er ikke undersøgt, i hvor høj grad MabCampath® påvirker mandens sædkvalitet.

Supplerende behandling

Tablet Clemastin (Tavegyl®)

Forebygger at du får en overfølsomhedsreaktion. Du skal være opmærksom på, at denne tablet kan gøre dig træt og sløv, så du skal udvise forsigtighed ved bilkørsel (og maskinbetjening) i op til 12 timer efter du har indtaget tabletten.

Tablet Paracetamol (Panodil®)

Forebygger at du får en forbigående temperaturstigning. 
Evt. Tablet Prednisolon eller Prednison Forebygger også at du får en overfølsomhedsreaktion. 
Evt. Tablet Allopurinol (Allopurinol® eller Hexanurat®) 
Virker beskyttende på nyrefunktionen ved at hæmme dannelsen af giftige stoffer fra døde celler. Allopurinol kan evt. give hudkløe og udslæt. 

Kontakt altid afsnittet ved

 • Temperatur over 38,3 oC eller gentagne målinger med temperatur over 38,0 oC (målingerne foretages med 1 times interval)
 • Blødning, som ikke standser af sig selv
 • Stærke smerter
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine
 • Åndenød eller stakåndethed
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, fødder eller fingre 
 • Udslæt
 • Forstoppelse igennem flere dage
 • Diarré, som rækker ud over 1-2 dage
 • Vedvarende opkastninger i mere end ca. 1-2 dage
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, fx på grund af kvalme
 • Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte afsnittet.
Redaktør