Aflukning af tolvfingertarmen (Duodenal atresi)

Duodenal atresi er en medfødt misdannelse, derikke er arvelig.

Information og vejledning til forældre, hvis barn er født med duodenalatresi

Om Duodenal atresi

Duodenal atresi er en medfødt misdannelse, der ikke er arvelig. Sygdommen opstår i fosterstadiet på grund af en fejl i de processer, hvor organer dannes.

Ved duodenalatresi vil barnet hurtigt efter fødslen kaste maden op og få udspilet mave.

Opkastet vil være grønt, på grund af galden fra mavesækken, der ikke kan passere igennem det aflukkede sted og videre ned i tarmen. Sygdommen medfører, at barnet får tarmstop, og derfor er en operation nødvendig.

Jeres barn vil selvfølgelig blive nøje overvåget, og mavesækken vil blive aflastet med en slange, der går gennem næsen til mavesækken (en sonde).

Operation

Operationen foretages inden for barnets 2-3 første levedøgn. Børnekirurgen fjerner tillukningen og syr tarmens ender sammen igen, så der dannes passage for maden og tarmsafterne.

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn

Operationen vil foregå, mens jeres barn er indlagt på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn. Jeres barn vil være indlagt der så længe, lægerne vurderer, det er nødvendigt.

Efter operationen

Når et barn bliver opereret, vil det altid blive overvåget meget nøje også efter operationen. I skal derfor ikke blive forskrækkede over overvågningen, men vide at det er til jeres barns bedste.

Efter operationen vil jeres barn have en eller flere af nævnte:

Drop

En direkte adgang til blodåren, som vi bruger til at tilføre væske, medicin og ernæring.

Sonde

En slange, der går gennem næsen og ned i mavesækken så jeres barn ikke skal kaste op.

Dræn

En slange, der går til selve operationsområdet, og som sørger for, at blod og sekret kan komme ud.

Kateter til blæren

Aflaster operationsområdet

Plastre og forbindinger

De første par dage efter operationen vil jeres barn ligge i respirator, da den smertestillende medicin godt kan hæmme vejrtrækningen på helt små børn.

Smerter

Jeres barn vil efter operationen have en smertepumpe tilkoblet blodåren (droppet), for at mindske smerterne. Pumpen er indstillet af smerte teamet på operationsafdelingen.

Der vil de første 2-3 dage komme en smertesygeplejerske på besøg for at sikre sig, at jeres barn får den rigtige smertebehandling.

Amning

Det er kirurgen, der bestemmer, hvornår jeres barn må begynde at spise eller ammes igen.

Jeres barn vil have en sonde til mavesækken, der vil tømme mavesækken for galde og sekret. Det vil i starten være grønt, og der vil komme meget. Hvor meget, der kommer, er afgørende for, hvornår jeres barn må spise igen. Det er altid børnekirurgens beslutning.

Så længe barnet ikke må die hos mor, er det vigtigt, at mor hurtigt starter udmalkning, så mælkeproduktionen vedligeholdes til barnet er klar til at die.

Ernæring

Det er vores erfaring, at der godt kan gå lang tid før barnets tarme begynder at arbejde normalt. Det kan derfor være nødvendigt at give barnet ernæring ind i blodåren, (parenteral ernæring), så barnet kan vokse, som det skal. Det er en nøje sammensat ernæring, der passer til helt små børn.

Pleje og pasning af barnet

I vil i samarbejde med det plejepersonale, der passer jeres barn, tilrettelægge dagens forløb. I er selv meget velkomne til at tage jeres barn op og vaske og passe jeres barn. Men det vil altid være sygeplejersken, der tager sig af hygiejnen ved operationsområdet og skifter forbindinger.

Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme i Mave, Tarm og Urinveje, klinik 4271

Når jeres barn ikke længere har brug for respirator og intensiv behandling, vil I blive flyttet til Klinik for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme i Mave, Tarm og Urinveje. Her vil I have et forløb af kortere eller længere varighed.

Der vil under indlæggelsen være daglig stuegang, og der vil også dagligt blive taget beslutninger, der vedrører jeres barn, som vi ikke på forhånd kan vide. Men beslutningerne vil altid blive taget i samråd med jer og afhænger af den daglige situation.

Udskrivelse og videre plan

Når jeres barn spiser sin mad selv og tager på i vægt, er I ved at være klar til at komme hjem. Hvis jeres barn stadig har brug for pleje af operationsområdet, vil vi oplære jer i dette.

I kan evt. starte med kun at tage hjem på besøg, og så komme dagligt på hospitalet til vægt og kontrol. Der vil også blive etableret kontakt til jeres sundhedsplejerske, der langsomt skal overtage vægtkontrollen af jeres barn
Efter udskrivelsen skal jeres barn komme til kontrol i i Klinik for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme i Mave, Tarm og Urinveje (opgang 42, 7. sal).
Det er forskelligt fra barn til barn, hvor ofte I skal komme til kontrol.

Institution og dagpleje

Alle børn født med dudenalatresi kan som udgangspunkt komme i institution eller dagpleje som andre børn. Med mindre det har været et meget langt forløb, og der er nogle problemer, der gør, at det er bedre for barnet at være hjemme lidt længere.

Dette kan I efter udskrivelsen tale med børnekirurgen og sygeplejerskerne i klinikken om.

Redaktør