Afhentning af blod, Information til patienter

Heri findes information omkring hvordan patienter, uden sundhedsfaglig baggrund kan afhente blod fra Blodbanken og transportere det til klinikken, samt basal viden om blod.

Denne pjece giver dig uden sundhedsfaglig baggrund eller basal viden om blod, en forståelse for, hvordan blodkomponenter skal behandles under transport fra Blodbanken til klinik.

Blod og blodkompoenter

Når du har læst og forstået denne information samt underskrevet samtykkeerklæringen, har du mulighed for selv at hente blodkomponenter i Blodbanken, som din læge ordinerer til dig. Dette kan være en hjælp til, at du hurtigere kommer i gang med din transfusionsbehandling og at den samlede ventetid i klinikken dermed reduceres.

Fremstilling af blodkomponenter

Donorblod centrifugeres og opdeles i separate poser. Her kan du se de tre forskellige slags:
Blodet består af blodlegemer (ca. 45%) og væske (plasma, ca.55%). Blodlegemerne er:

 • Røde blodlegemer (erytrocytter)
 • Hvide blodlegemer (leukocytter)
 • Blodplader (trombocytter)

Sådan virker blodkomponenterne

 • Røde blodlegemer: Transporterer ilt fra lungerne (indånding) samt kuldioxid tilbage til lungerne (udånding). De anvendes i forbindelse med større blødninger, ved operationer og ved behandling af lav blodprocent.
 • Blodplader: Får blodet til at størkne og danne sårskorpe. De anvendes bl.a. ved større blødninger eller til patienter med kræftsygdomme.
 • Plasma: Sikrer, at blodet kan størkne og sørger for transport rundt i kroppen af en række vigtige stoffer f.eks. hormoner, vitaminer og proteiner – bl.a. koagulationsfaktorer. De anvendes til patienter med større blødninger
Billedet viser blodets bestanddele, de røde blodlegemer, blodplader og plasma
Blodets bestanddele, de røde blodlegemer, blodplader og plasma

Sådan håndterer du blodkomponenter

Røde blodlegemer og blodplader er levende celler, der absolut ikke må beskadiges. Derfor er det meget vigtigt, at reglerne for transporttid, temperatur og bevægelighed overholdes. Blodkomponenter er underlagt Lægemiddelstyrelsens regler for holdbarhed og transport. Blodkomponenter må aldrig udsættes for frost eller varme og skal altid transporteres indendørs. Blodet skal under transport fra Blodbanken til klinikken forblive i den pose, det er blevet udleveret i, og der må ikke holdes kaffe- eller rygepause undervejs.

Blodtyper

Alle patienter har fået bestemt deres blodtype inden en blodtransfusion. I langt de fleste tilfælde vil man transfundere med donorblod af nøjagtig samme type som patientens. Nogle gange vil man dog helt bevidst vælge donorblod af anden blodtype end patientens, f.eks i mangelsituationer. Der vil dog altid vælges en blodtype, som er fuld forligelig med patientens egen type. Inden enhver blodtransfusion med røde blodlegemer foretager Blodbanken en forligelighedsundersøgelse mellem donor- og patientblod. I tilfælde af bevidst uoverensstemmelse/valg af anden blodtype, fremgår dette af følgesedlen.

Sådan afhenter du blodkomponenter

Sygeplejersken i din klinik udleverer en bestillingsseddel, som du tager med i Blodbanken, afsnit 2034, opgang 2, 3. sal.

Du skal tage dit sygesikringsbevis med. Blodkomponenten, som udleveres til dig i ekspeditionen, er kontrolleret inden udlevering. Du bliver ikke inddraget i denne procedure. Lige før infusionen, bliver blodkomponenten kontrolleret igen af to sygeplejersker. 

Sådan er du med til at sikre, at du som patient får den bedste behandling med blod:

 • En blodkomponent skal bringes direkte op til afsnittet, så transporttiden i ikke-optimal temperatur bliver så kort som mulig.
 • Blodkomponenter skal altid behandles skånsomt og må ikke udsættes for varme, kulde eller forurening. Skal altid transporteres indendørs.
 • Transporten af en given blodkomponent fra Blodbanken til modtageren skal ske af én og samme person.
 • Blodkomponenter skal altid afleveres personligt til din sygeplejerske på modtagerafsnittet.

Husk også:

 • Alle dine personoplysninger er fortrolige
 • Navn og CPR-nr. må derfor ikke være synligt under transport af blodkomponenter 
Redaktør