Afasi, samtalestøtte til samtalepartneren

Information om samtalestøtte til personer med afasi.

Udarbejdet af logopæd Inger Roed Sørensen i et samarbejde med Center for Hjerneskade.

Aphasia Insitute logo

Samtalestøtte til personer med afasi
- sikrer en ligeværdig og aktiv kommunikation

Det er samtalepartneren, der må påtage sig hovedansvaret for at sikre en god kommunikation med personer, der har afasi.

Vær anerkendende

 • Tal på en naturlig måde og i normal styrke
 • Tilkendegiv at du ved personen har svært ved at udtrykke sig
 • Sørg for at være systematisk
 • Brug samtalestøtte (SCA-metoden) så den måde, du kommunikerer på, er genkendelig for den person, der har afasi
Illustration af samtale mellem en sundhedsfaglig person og samtalepartneren

Brug en samtalebog

 • Vis personen med afasi, at stikord kan støtte samtalen
 • Inddrag de pårørende ved at vise, hvordan samtalestøtte fungerer i praksis
 • Bogen tilhører patienten med afasi. Understøt dette ved f.eks. at sige: ”Må jeg skrive i din bog?” Og ved at spørge patienten, om der måske er noget han/hun kan vise, ved at bruge bogen.
 • Alle professionelle omkring patienten er forpligtede til at gøre brug af samtalebogen

Brug teknikkerne IND-UD-TJEK

 • Tænk over de informationer, der formidles og overvej om nogle skal hjælpes på vej med illustrationer
 • Skriv nøgleord og lav gerne simple tegninger i samtalebogen
 • Understøt det du siger med naturlige tegn ved at pege, vise ting frem, have kontakt i øjenhøjde m.v.
 • Sørg for at personen med afasi har en aktiv rolle i samtalen
 • Giv den ramte den nødvendige tid til at reagere
 • Opsummér det vigtigste i samtalen, så personen med afasi ved, hvordan du har forstået budskabet
 • Sæt spor, så personen med afasi kan videreformidle det, I har talt om
Redaktør