Afasi, samtalestøtte

Information om samtalestøtte tilpersoner med afasi og deressamtalepartner.

Kom godt i gang

Brug en samtalebog

Skriv nøgleord

Tegn

Brug naturlige tegn

Brug et ja/nej kort

Brug billeder

Giv god tid

Efter oplæg fra logopæd Inger Roed Sørensen i samarbejde med Center for
Hjerneskade. Revideret nov. 2016 ved logopæd Annelise Petersen Løvholt.

Redaktør