Adalimumab

Information til patienter der skal have foretaget behandling med Adalimumab.

Patientinformation om behandling med Adalimumab, et biologisk lægemiddel.

Hvad er Adalimumab

TNF-alfa er et proteinstof, som produceres af kroppens hvide blodlegemer. Hos flertallet af patienter med Crohn’s sygdom og colititis ulcerosa, sker der en overproduktion af TNF-alfa, og det er en af de vigtige årsager til, at betændelsesprocessen i tarmslimhinden kan blusse op. Adalimumab er et antistof, der bindes til TNF-alfa dermed nedsættes betændelsesaktiviteten i tarmen eller i Crohn fistler. Der er udført flere kontrollerede undersøgelser, som viser at Adalimumab fører til væsentlig reduktion i sygdomsaktiviteten hos 50-65 % af de patienter, der modtager behandlingen. Adalimumab er godkendt i Danmark til behandling af Crohns sygdom, colitis ulcerosa og leddegigt.

Hvordan foregår behandlingen med Adalimumab?

Adalimumab gives som subcutan injektion med 2 ugers interval. De 2 første gange gives 160 mg og 80 mg, herefter 40 mg. I nogle tilfælde kan højere eller lavere doser anvendes.

Første behandling gives i vores klinik. Her vil du blive oplært til selv at tage medicinen.

Hvad er effekten af Adalimumab og hvor hurtigt indsætter denne?

Adalimumab dæmper betændelsesaktiviteten ved Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa hos 50-65% af de behandlede patienter. Patienter med aktive fistler, typisk omkring endetarmsåbningen, vil opleve færre smerter, aftagende pus-produktion og for de flestes vedkommende bedre almenbefindende med mindre træthed. Patienter med colitis ulcerosa opnår at antallet af blodige og slimede afføringer reduceres eller i bedste fald helt ophører. Virkningen indsætter i mange tilfælde efter 1 – 2 uger og i de undersøgelser med Adalimumab der er gennemført har ca 50% af patienterne effekt efter 12 måneders behandling.

Kan behandlingen med Adalimumab stoppes og startes igen?

Det anbefales at behandlingen gives fortsat hver 2 . uge, men hvis der kommer ro i symptomerne kan behandlingen efter aftale med den behandlende læge stoppes. Skulle der senere komme opblussen, kan behandling med Adalimumab genoptages. 

Læge og patient

Hvilke bivirkninger er der til behandlingen?

Behandlingen med Adalimumab gennemføres sædvanligvis uden umiddelbare bivirkninger. De mest almindelige gener er let irritation på injektionsstedet.

Enkelte patienter klager over let hovedpine, lette mavesmerter eller evt. influenzalignende symptomer med muskelsmerter og feber. Tilfælde med udslet og besværet vejrtrækning forekommer sjældent. Bivirkningerne er generelt forbigående og kræver sædvanligvis ingen medicinsk behandling.
Adalimumabbehandlingen påvirker immunapparatets funktion og medfører derfor en øget risiko for infektioner. Kontakt din læge hvis du under Adalimumabbehandling får symptomer på en infektion med f. eks. feber og hoste. Det kan dreje sig om både harmløse infektioner som hudinfektioner, forkølelsessår, men også mere alvorlige infektioner som f. eks. lungebetændelse.

Hvis du tidligere har haft tuberkulose eller været i kontakt med patienter med tuberkulose er det vigtigt at du oplyser herom inden behandligen startes. Adalimumabbehandling indebærer en risiko for at en ikke aktiv tuberkulose kan komme i udbrud og inden behandlingen startes vil blive undersøgt for mulig
tuberkulose med røntgenbillede af lungerne eller en blodprøve til påvisning af bakterien.

Der er rapporteret enkelte tilfælde af lymfekræft hos patienter med Crohn’s sygdom behandlet med lægemidler der virker ved at blokere TNF-alfa. En sammenhæng mellem behandlingen og udvikling af kræftsygdom er højst usikker, men det er vigtigt at du er informeret om, at der er en mulig teoretisk
sammenhæng mellem behandling med Adalimumab og risiko for kræftudvikling på langt sigt.

Læge og patient

Hvilke forsigtighedsregler skal iagttages under handling?

Erfaringerne med behandling med Adalimumab under graviditet er begrænsede, men man kan tilbyde behandlingen til gravide og ammende. Hvis du er i behandling med Adalimumab og planlægger graviditet, så diskuter behandlingsmulighederne med den læge du har kontakt til i vores klinik.

Husk at søge læge hvis du under behandlingen får feber eller andre symptomer på infektion

Redaktør