Ablation/hjertekateterisation - efter en

Heri findes information om, hvad man skal være opmærksom på efter en ablation eller hjertekateterisation

Information til patienter og forældre

I denne pjece finder du informationer om, hvad du skal være opmærksom på efter en ablation eller hjertekateterisation.

Efter udskrivelse

  • Forbindingen i lysken må fjernes næste dag.
  • Dit barn må komme i bad næste dag.
  • Dit barn skal holde sig i ro og må komme i institution eller skole 4 dage efter proceduren.
  • I skal kontakte afdelingen, såfremt der kommer tegn på infektion i lysken, eller hvis dit barn får feber inden for de første dage.
  • Lette smerter i lysken og et mindre blåt mærke er almindeligt ved indstiksstedet dagene efter indgrebet. Smerterne kan behandles med paracetamol (Panodil).
  • Dit barn vil blive indkaldt til ambulant kontrol efter 3-6 mdr. afhængig af proceduren.

Særligt vigtigt efter ablation

Barnet skal have blodfortyndende medicin med Magnyl i 1 måned efter proceduren. Det er normalt at mærke 1-3 ekstra slag i ugerne efter proceduren. Der er dog tale om enkelte slag og ikke længere perioder med hurtig hjerterytme. Er der længere perioder, har behandlingen ikke været effektiv. Man vil i det tilfælde ofte tilbyde nyt forsøg på ablation efter nogle måneder.

Særligt vigtigt efter indsættelse af coils, ASD-devices, stents, og Melodyklap

Barnet skal have blodfortyndende medicin med Magnyl i 6 mdr. efter ASD devices og Melodyklap.

  • Barnet skal have forebyggende antibiotikabehandling, hvis det skal til tandlæge og have lavet noget, der vil bløde. Dette gælder i 6 mdr. efter indsættelse af coils eller ASD-devices. Se medgivet pjece for ”Endocardit”.
  • Hvis barnet har fået indsat en melodyklap, skal det have forebyggende behandling resten af livet. Se medgivet pjece ”Endocardit”.
  • God tandhygiejne er vigtigt for alle hjertepatienter.

Ved mistanke om sygdom der ikke direkte vedrører operationen og jeres barns hjertesygdom, skal I rette henvendelse til egen læge.

Redaktør