Ablation af atrieflagren (forkammerflagren)

Heri findes information om behandling med ablation (varmebehandling) ved hurtig hjerterytme.

Hvert år bliver mange mennesker ramt af en rytmeforstyrrelse i hjertet, uden at den udgør en akut trussel på livet. Men uden behandling kan rytmeforstyrrelsen på længere sigt forringe livskvaliteten og give et dårligere fysisk og psykisk helbred.

Behandlingen af hurtig hjerterytme har tidligere udelukkende været medicinsk. I dag har vi mulighed for at give en mere effektiv behandling med ablation (varmebehandling).

Indlæggelsesperioden i forbindelse med behandlingen er normalt 1 dag, og denne pjece beskriver forløbet før, under og efter indgrebet.

Hjertets impulssystem

Hjertets sammentrækning styres af elektriske impulser, som løber gennem hjertemusklen. Impulsen starter normalt i et lille impulscenter (sinusknuden) i højre forkammer og breder sig derfra ud i forkamrenes muskelvæv.
Herefter passerer impulsen videre til hjertekamrenes muskelvæv via AV-knuden og det His-ske bundt - et ledningsbundt, som forgrener sig i flere mindre bundter - og videre ud til de enkelte muskelceller.

Atrieflagren

Ved atrieflagren opstår en hurtig impulsdannelse i hjertets højre forkammer, hvorved sinusknuden midlertidigt sættes ud af funktion. Impulscirklen bliver ved med at løbe i ring i højre forkammer (i sjældne tilfælde venstre forkammer). Impulsdannelsen løber videre ned i hjertekamrene, og den hurtige hjerterytme kan fortsætte i kortere eller længere tid, indtil sinusknuden igen overtager impulsfunktionen.

I godt 90% af tilfældene lykkes behandlingen. Ca. 10% af patienterne kan efter behandlingen få tilbagefald med nye episoder af forkammer-flagren. Forkammer-flagren og forkammer-flimren er to rytmeforstyrrelser, der kan forekomme sammen. Der er derfor en vis risiko for forkammer-flimren efter en ablation for forkammer-flagren. 

Medicinsk behandling op til behandlingsdagen

Tager du medicin, der regulerer hjerterytmen, skal du fortsætte med denne behandling. Tager du blodfortyndende medicin (Marevan, Marcoumar, Pradaxa (Dabigatran), Eliquis (Apixaban), Lixiana (Edoxaban) eller Xarelto (Rivaroxaban), skal du også fortsætte uændret med dette. Din INR-værdi skal ligge mellem 2 og 3 i ugerne op til indlæggelsen, da afvigelser herfra kan medføre, at behandlingen udsættes (gælder ikke Pradaxa, Xarelto, Eliquis og Lixiana).

Forundersøgelsen

Du bliver indkaldt til en forundersøgelse 1-7 dage før selve indlæggelsen. Her få du optaget journal ved henholdsvis en læge og en sygeplejerske ud fra Spørgeskema om helbred, som du har udfyldt på forhånd. Derudover skal du have taget

 • blodprøver
 • elektrokardiogram (EKG)
 • blodtryksmåling

Du kan forvente, at hele forundersøgelsen varer ca. 2 timer. Herefter kan du gå hjem igen.

Dagen før behandlingen (hjemme)

Dagen inden behandlingen skal du følge disse retningslinjer:

 • Du må spise indtil kl. 02.00 på behandlingsdagen
 • Du må gerne drikke 2 glas vand/saft kl. 06.00; herefter må du kun drikke ½ glas vand til morgenmedicinen
 • Du skal tage din sædvanlige morgenmedicin (dog ikke vanddrivende), med mindre andet er aftalt
 • Du skal fjerne hårene i begge lysker i et område på 20 x 20 cm, samt ryg/bryst fra skulder til navle
 • Du skal i bad enten aftenen før eller på selve behandlingsdagen. Undlad at smøre dig med creme og fjern evt. neglelak. Ingen ure og smykker.

Behandlingsdagen

Du møder på det aftalte tidspunkt i afsnittet og får anvist seng og patienttøj. Vi måler dit blodtryk og evt. INR-værdier (hvis du er i blodfortyndende behandling), ligesom du får anlagt et plastik-rør (venflon) i hånden eller albuebøjningen, hvorigennem du kan få tilført medicin og væske. Derudover får du tilbudt smertestillende medicin med henblik på at forebygge ubehag og evt. rygsmerter, der kan forekomme i forbindelse med at ligge stille igennem længere tid.

Behandlingen foregår på Hjertesygdomme, operation 2011/2012 på 1. sal. De fleste går selv ned til operationsstuen (husk morgenkåbe og bukser), hvor en sygeplejerske tager imod dig.

Hele behandlingen varer som regel 2-3 timer og udføres i lokalbedøvelse, som anlægges i huden omkring blodårerne i højre og venstre lyske. Bedøvelsen vil kortvarigt spænde i huden.

Der indføres oftest flere katetre (incl. ablationskatetret) i blodårerne i højre og venstre lyske. Årerne har ingen nervebaner, hvorfor indføringen af katetret sjældent kan mærkes. 

Indføringen af katetrene finder sted under røntgengennemlysning. Når de er placeret det rigtige sted i hjertet, tilføres energi til spidsen af katetret. Herved sker en opvarmning til ca. 60o C, hvorved den lille smule væv, som bidrager til rytmeforstyrrelsen, går til grunde. 

Behandlingen kan opleves som varme og trykken i brystet, halsen og ryggen (kortvarigt), men kun mens der ablateres. Mellem behandlingerne føler du ikke ubehag. Vi giver smertestillende medicin, hvis du har behov for det.
For at forebygge dannelsen af blodpropper omkring katetrene gives blodfortyndende medicin under behandlingen.

Ved en række behandlinger anvendes det såkaldte Stereotaxis system, som består af to store magneter placeret på hver side af behandlingslejet. Magneterne muliggør at særlige katetre til behandlingen kan styres rundt meget præcist ved hjælp af et joystick placeret i kontrolrummet lige ved siden af behandlingsrummet. Det er efter lægelig vurdering, hvornår Stereotaxis systemet skal anvendes.

På baggrund af ovenstående bedes du informere os, hvis du har fået indopereret metal hvor som helst i kroppen.

Efter forventet afsluttet behandling følger vi de elektriske signaler fra dit hjerte på skærmen i 15 minutter. Er alt stadig i orden, fjerner vi katetrene, og derefter trykkes på indstiksstedet i lysken i 5-10 minutter, indtil hullet har lukket sig. Herefter kører en portør dig tilbage til sengeafsnittet. Her tager en sygeplejerske imod dig og

 • måler dit blodtryk og din puls
 • tjekker dine lysker for blødningstegn og fortæller dig, hvor længe du skal blive liggende fladt i sengen (sædvanligvis mellem 2 og 3 timer)
 • hjælper dig med noget at spise og drikke
 • hjælper ved eventuel vandladning etc.

Første gang, du står ud af sengen, skal du have sygeplejersken ved din side. 

Udskrivelsesdagen 

Såfremt ablationen foregår planmæssigt, bliver du udskrevet samme eftermiddag / aften. Derfor skal du på forhånd have arrangeret, hvordan du kommer hjem.

Inden udskrivelsen vil en sygeplejerske vejlede dig i, hvad du skal være opmærksom på hjemme, måle dit blodtryk og tage EKG. 

Hjemme igen

For at undgå blødning fra lysken bør du undgå at cykle og løfte byrder over 4 kg de første 4 dage. I tilfælde af en blødning (hæmatom) skal du sørge for at aflaste indstiksstedet i lysken ved at lægge dig ned, trykke på indstiksstedet ca. 10 min. og herefter ligge stille 2 timer. Hvis du herefter fortsat bløder, bør du kontakte akutfunktionen 1813 eller vagtlægen.

Har du spørgsmål eller føler dig utryg ved situationen, kan du kontakte afsnittet på tlf.: 35 45 31 42 på hverdage og på tlf.: 35 45 31 43 i weekenden for råd og vejledning.

Du må tage brusebad dagen efter behandlingen samt fjerne plaster, når indstiksstedet et lukket (tørt). 

Du må føre bil dagen efter behandlingen og genoptage dit arbejde efter 2-4 dage afhængig af dit virke.

Vedr. medicin

Hvis du er i blodfortyndende behandling, Marevan, Marcoumar, Pradaxa, Eliquis, Lixiana eller Xarelto, på grund af atrieflagren, eller du tager tablet Magnyl, fortsættes denne behandling i minimum 4 uger.
 
Er du ikke i blodfortyndende behandling, skal du i stedet tage tablet Magnyl, 150 mg dagligt.
Efter lægelig vurdering bestemmes behovet for fortsat rytmestabiliserende medicin.

Kontrol

Ved udskrivelsen vil vi sammen lægge en videre plan for både din blodfortyndende behandling, behandling med rytmestabiliserende medicin og evt. opfølgende kontrol. Efter behandlingen er der en lille risiko for, at symptomerne kommer igen. Det kan dels være den samme rytmeforstyrrelse, men det kan også være en anden type kaldet atrieflimren. Behandlingen vil afhænge af hvilken type rytmeforstyrrelse og dine symptomer. 
Du er altid meget velkommen til at stille alle de spørgsmål, du har brug for at få besvaret.

Komplikationer

Der kan i sjældne tilfælde forekomme komplikationer i forbindelse med behandlingen. På verdensplan ser det således ud:

 • Ved indstiksstedet i lysken kan der opstå en blødning (hæmatom) under huden, som giver hævelse og ømhed. Disse gener forsvinder i løbet af et par dage. Risikoen er 3%.
 • Hvis impulsbanen ligger tæt på det normale impulssystem (AV-knuden), er der risiko for at beskadige dette, hvilket betyder, at hjerterytmen bliver for langsom. Dette behandles med en pacemaker. Risikoen er 1%.
 • Blodprop i kredsløbet ses i sjældne tilfælde og kan bevirke, at der opstår et slagtilfælde, hvis blodproppen går til hjernens kar.  Ses uhyre sjældent, ca. 0,3%. 
 • Et kateter kan trænge gennem hjertevæggen, hvorved der opstår en blødning ud i hjertesækken. Dette blod fjernes i de fleste tilfælde med en kanyle, der stikkes ind i hjertesækken. Er dette ikke muligt, kan akut operation blive nødvendig. Også her er risikoen ca. 0,3%.
 • I nogle ganske få tilfælde har dødsfald forekommet i forbindelse med behandlingen, og det skal understreges, at dødsfald helt overvejende har fundet sted hos patienter med samtidig svær hjertesygdom. 
Redaktør