Abatacept - behandling med

Abatacept er et biologisk lægemiddel og anvendes til børn og voksne med gigt- og bindevævssygdomme.

Abatacept er et biologisk lægemiddel og anvendes til børn og voksne med gigt- og bindevævssygdomme.

Indtagelse
Abatacept gives som en indsprøjtning under huden en gang om ugen. De første to gange skal man have en dobbeltdosis. Du eller dine forældre lærer sædvanligvis hurtigt selv at klare dette. Abatacept skal opbevares i køleskab (2-8 grader) og bør ikke udsættes for sollys og fugt. 

Abatacept kan også gives direkte i en blodåre ved en infusion over 30 min. Mellem 1. og 2. behandling går der 2 uger, men herefter gives behandlingen hver 4. uge.

Virkning
Ved gigt og bindevævssygdomme er dele af immunsystemet overaktiveret. Abatacept dæmper immunsystemet ved at hæmme nogle af de immunaktive celler, så de ikke overaktiverer immunsystemet. Effekt af behandlingen indtræder hurtigt, men fuld effekt ses først efter 3 til 6 måneder.

Bivirkninger
De hyppigste bivirkninger er hovedpine og kvalme, imens eller lige efter medicinen er indgivet. Idet de biologiske lægemidler dæmper immunsystemet, er der en øget infektionsrisiko, derfor anbefaler vi følgende forholdsregler. 

Forholdsregler 

Tuberkulose (TB): 
Inden start af et biologisk lægemiddel undersøges man for TB med en blodprøve, fordi der er risiko for opblussen af tidligere TB. Har du eller dit barn været i et land med meget TB, som f.eks. Afrika, i mere end 3 måneder, skal der gives en forebyggende behandling mod TB grundet risikoen for aktivering af en tidligere TB infektion.

Skoldkopper:
Inden start af et biologisk lægemiddel undersøges man for tidligere skoldkopper, idet infektionen kan blive meget voldsom under en biologisk behandling. Der tilbydes vaccine mod skoldkopper, hvis man ikke tidligere har haft skoldkopper. Hvis du/dit barn har været udsat for skoldkopper/udvikler skoldkopper eller helvedes ild, skal du stoppe dit biologiske lægemiddel og kontakte ambulatoriet for at få behandling.

Vacciner:
Vacciner med ”levende virus” (f.eks. MFR, skoldkopper og gul feber) frarådes, idet immundæmpende medicin kan medføre abnorm reaktion på en levende vaccine. Rådfør dig/Jer gerne med ambulatoriet før vaccinationer og før udlandsrejser. 

Hepatitis B:
Inden start af et biologisk lægemiddel undersøges for Hepatitis B med blodprøve, idet infektionen kan blive påvirket af et biologisk lægemiddel. 

EBV (kyssesyge):
Hvis du får EBV skal du stoppe dit biologiske lægemiddel og kontakte ambulatoriet næste hverdag. 

Feber:
Ved feber over 38 grader skal man holde pause med sit biologiske lægemiddel. Ved feber mere end to døgn kontaktes egen læge for at få undersøgt om der er behov for en behandling. Det biologiske lægemiddel må genoptages, når man har været feberfri i 2 døgn.  

Kontrol

Regelmæssig klinisk kontrol og blodprøvekontrol er nødvendig, for at opdage eventuelle bivirkninger til medicinen. 

For en mere detaljeret information henvises til www.min.medicin.dk.

Redaktør