Aarskontrol for patienter med bloedersygdomme

Heri findes oplysninger og informationer om årskontrol i Afdeling for Blodsygdomme.

Egen forberedelse

Patientvejledning

Kære bløder

Du har tid til årskontrol i Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet.
Som forberedelse til dette kontrolbesøg vil vi bede dig samle en række oplysninger og medbringe arket med disse ved besøget. 

Allergier
Aktuel medicin
Antal mindre blødninger siden sidste kontrol
Antal større blødninger siden sidste kontrol
Forbrug af faktorkoncentrat og cyklokapron
Antal sygedage/fraværsdage grundet blødninger
E-mail
Telefonnumre
Medbringe vaccinationskort
Særlige problemstillinger der ønskes drøftet Hjemmeblodtryksmåling, hvis aftalt.
Oplysningerne kan indskrives i vedlagte skema.

Med venlig hilsen
Personalet
Afdeling for Blodsygdomme
Rigshospitalet

Vedlagt

Skema til forberedelse til årskontrol.
Tilladelse til udveksling af helbredsoplysninger.
Ark til registrering af forbrug af blødermedicin. Ark til hjemmeblodtryksmåling (hvis aftalt).

Redaktør