Åben kontakt til Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 28

Information om åben kontakt, som er en mulighed for at få hjælp til at løse et akut problem hele døgnet, som er opstået i hjemmet.

Kære patient

Når man har fået konstateret en alvorlig og sandsynligvis kronisk neurologisk lidelse, tilbyder Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 28 åben kontakt. Dette indebærer at patienter, pårørende og hjemmeplejen døgnet rundt kan få hjælp til at løse et akut problem, som er opstået i hjemmet. Dette problem skal have tilknytning til patientens neurologiske lidelse.

Det indebærer, at vi, i den udstrækning det er muligt, vil løse problemet samme dag alternativt næste dag. Det kan også indebære at patienten indlægges, såfremt dette måtte være nødvendigt.

Formålet med åben kontakt er, at man mange gange kan undgå en indlæggelse, såfremt problemet kan løses i hjemmet eller ved et ambulant besøg.

Et andet formål er, at en eventuel indlæggelse kan ske direkte til Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, uden patienten skal via akutklinik/ modtagelse på sygehuset, og derfor giver en hurtigere kontakt til afdelingen.

Vedlagt er telefonnumre og procedure for anvendelse af åben kontakt.

Du vil her få kontakt med plejepersonale, og man vil, efter problemet er diskuteret, få aftale om eventuelt:

 • Indlæggelse
 • Ambulant besøg
 • Kontakt til hjemmepleje
 • Løsning af praktiske problemer
 • Andet

Ved aftale om indlæggelse:

 • Afsnittet sørger for transport
 • Patienten indlægges i Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 28

Husk at medbringe:

 • Medicin/medicinliste

Efter indlæggelse vil du blive:

 • Undersøgt af læge
 • Vurderet af plejepersonale
 • Behandlet, hvis det er nødvendigt
Redaktør