177-Lutetium Dotatate - behandling af neuroendokrine svulster

Om behandling af neuroendokrine svulster med stoffet 177-Lutetium Dotatate. Det radioaktive stof giver en kraftig lokal bestråling som fører til at tumorcellerne går til grunde.

Dekorativt billede

Hvordan virker behandlingen med 177Lutetium-DOTATATE?

Neuroendokrine svulster og dattersvulster har ofte modtagere (receptorer) på overfladen af cellerne, hvor hormonet somatostatin kan binde sig til. Denne egenskab bruger vi til at finde svulsterne, ved en såkaldt Cu-Dotatate PET skanning. Ved undersøgelsen gives radioaktivt mærket somatostatin ind i en blodåre og dette binder sig til svulsternes receptorer. Når man herefter skanner vil svulster og dattersvulster træde tydeligt frem.

Ved behandling med DOTATATE bruger vi det samme princip som ved Cu-Dotatate skanningen.

Somatostatin på svulster

Når 177Lutetium-DOTATATE er sprøjtet ind i en blodåre binder det sig til somatostatinreceptorerne på svulsterne. Det radioaktive stof (177Lutetium) giver en kraftig lokal bestråling som fører til at tumorcellerne går til grunde.

DOTATATE behandling er givet til mange patienter i Europa med god effekt.

Hvilke patienter med neuroendokrine svulster kan tilbydes behandlingen?

 • Patienter, hvor svulsten/svulsterne ikke kan fjernes ved operation.
 • Patienter, med en kraftig optagelse på Cu-Dotatate PET scanning
 • Patienter, hvor svulsterne sidder, så behandlingen kan gives uden at gøre skade på det omkringliggende væv.
 • Patienter som ikke er svækket af sygdommen og som selv klarer dagligdagens rutiner.
 • Nyre og leverfunktion må kun være let påvirket og der må ikke være væsentlig blodmangel eller påvirkning af knoglemarven.

Er behandlingen farlig og er der bivirkninger?

De fleste patienter tåler behandlingen godt. Det radioaktive stof udsender hovedsagelig beta-stråling, som kun rækker få millimeter. Bestrålingen er således størst lokalt på svulsterne og har kun ringe virkning på resten af kroppen.

Da nyrerne optager det radioaktive stof og udskiller det i urinen, kan nyrefunktionen påvirkes. For at forebygge dette får du både før og under behandlingen væske (aminosyreopløsning) direkte i blodåren via et drop. Alligevel kan nyrerne i sjældne tilfælde tage skade. Skaden er som regel kun let og forbigående, og kun i sjældne tilfælde blivende.

Forbigående påvirkning af knoglemarven ses hos nogle. Det kan medføre faldende blodprocent, fald i antallet af blodplader og hvide blodlegemer, men giver meget sjældent anledning til symptomer, som kræver behandling. Symptomerne er træthed, åndenød, blødning eller infektioner, som i nogen tilfælde vil kræve behandling under indlæggelse på hospital. En lettere påvirkning af leverens funktion ses hos enkelte, men er sjælden og forbigående.

Under behandlingen med DOTATATE og i få dage efter har ca. 20 % af patienterne kvalme og alment ubehag. Opkastninger kan forekomme under behandlingen. Dette kan skyldes det radioaktive stof eller væskebehandlingen med aminosyrer. Patienter med carcinoid svulst kan opleve forværring af symptomer som flushing og diarre lige efter behandlingerne. Det skyldes den celledød som behandlingen giver. Let hårtab forekommer ofte, men er sædvanligvis forbigående.

Hvilken effekt forventes behandlingen at have?

Hos ca. 60 % vil kræftsvulsternes vækst stabiliseres og ikke vokse yderligere, og hos ca. 25 % forventer vi at kunne halvere størrelsen af svulsterne. Vi forventer kun, at behandlingen kan fjerne svulsterne helt hos mindre end 5 % af patienterne, mens kræftsvulsterne vil fortsætte med at vokse hos ca. 15%. Symptomer, som skyldes svulsternes udskillelse af hormon, kan forsvinde eller mindskes hos 70-90 % af patienterne.

Plan for behandling og kontrolundersøgelser

Der planlægges med 4 behandlinger med DOTATATE med ca. 8 ugers mellemrum. Du får udleveret en personlige behandlingsplan hvor alle behandlinger og kontrolundersøgelser er vist i en kalender.

Forberedelse før første behandling

Før første behandling vil vi sikre os, at din sygdom er i en fase, hvor du sandsynligvis vil kunne få effekt af behandlingen og at du kan tåle denne form for behandling.

Derfor er der planlagt et undersøgelsesprogram som består af:

 • CT-scanning, Cu-Dotatate PET-skanning og nyrefunktionsundersøgelse
 • Blodprøver for tumormarkører og hormoner samt for knoglemarvs- og nyrefunktion.
 • Opsamling af urin i 2 døgn (kun patienter med Carcinoid svulst)
 • Hos kvinder i den fødedygtige alder foretages graviditetstest fordi bestrålingen kan skade et eventuelt foster. Testen gentages forud for hver af de følgende behandlinger og skal være negativ før behandlingen gives. Testen må højest være 1 uge gammel og foregår i form af en blodprøve.

Du vil få en grundig information om behandlingen af en læge, og her aftales også om du skal holde pause eller ophøre med den medicin du bliver behandlet med i øjeblikket. Dette skrives på din personlige behandlingsplan, så du altid kan se hvad I har aftalt.

Du må i hele behandlingsperioden ikke planlægge eller gennemføre en graviditet på grund af risiko for fosterskader. Alle mænd og kvinder i den fødedygtige alder tilrådes derfor at anvende prævention i hele behandlingsperioden og indtil 4 måneder efter sidste behandling.

Sådan foregår behandling med DOTATATE

Ved hver af de 4 behandlinger bliver du indlagt om morgenen på Hormon- og Stofskiftesygdomme, sengeafsnit 3131 på Rigshospitalet. Inden du møder på sengeafsnittet skal du henvende dig i blodprøvetagningen i stueetagen og få taget blodprøver.

På sengeafsnit 3131 vil du blive vist til rette af en sygeplejerske og få opdateret din patientjournal af en læge. Du får også kvalmestillende medicin for at forebygge kvalme og opkastning i forbindelse med behandlingen.

Herefter bliver du kørt i sengen eller går selv til Nuklearmedicin, klinik 4011. Du får anlagt PVK (drop) i en blodåre i hver arm til indsprøjtning af henholdsvis DOTATATE og aminosyreopløsning. Hvis du i forvejen har et centralt venekateter eller Port a Cath, kan dette også anvendes.

Først får du en infusion med aminosyrer som beskytter dine nyrer under behandlingen og efter ½ - 1 time får du DOTATATE. Du vil i alt opholde dig ca. 4 timer på klinikken. Medbring gerne læsestof og tag også sko og lange bukser / badekåbe med. Der er fjernsyn og gode lænestole til rådighed, ligesom du får en let frokost i løbet af opholdet på klinikken.

Du skal regne med flere besøg på toilettet for at komme af med den væske, du får. Med urinen udskilles den overskydende radioaktive medicin, som ikke har fæstnet sig på kræftcellernes receptorer. Du får målt graden af radioaktivitet i kroppen, inden du bliver kørt tilbage til sengeafsnittet på 13. sal.

De næste 24 timer bliver du isoleret på sengestuen. 

Du vil ofte ligge sammen med en anden patient, som samme dag har modtaget samme behandling. Du skal opholde dig på sengestuen med lukket dør, men du kan ringe på telefonen (5 3131) og tilkalde personalet. Personalet vil holde afstand til dig, for ikke at udsætte sig selv for unødig stråling. De kommer derfor ikke hyppigt på stuen. Hvis der opstår en uforudset situation, vil du naturligvis modtage hjælp og nødvendig behandling som alle andre indlagte patienter. Måltiderne skal indtages på stuen. Det er vigtigt at drikke rigeligt for hurtigere at udskille overflødig radioaktivitet med urinen. Medbring gerne snacks og drikkevarer selv, hvis der er noget du foretrækker.

Der er toilet i tilknytning til sengestuen. Undgå så vidt muligt ethvert spild af urin eller opkast. Vandladning skal derfor altid foregå siddende på toilettet. Patienttøj til vask skal anbringes i den opstillede kurv på sengestuen, ligesom affald skal i en lille pose, som bindes knude på og derefter smides i den sorte sæk.

Næste dag foretages fornyet skanning på Nuklearmedicin, klinik 4011 for at måle stråleaktiviteten. Hvis stråleaktiviteten er under den gældende grænse, kan du udskrives eller flytte på patienthotellet. Hvis stråleaktiviteten er for høj, må du forblive isoleret på stuen yderligere et døgn. Det sker yderst sjældent. Hvis der er restriktioner i forhold til hjemtransporten, bliver du informeret om det i klinikken i forbindelse med skanningen. Sekretæren på sengeafsnittet er behjælpelig med at få arrangeret ændringerne.

Samvær med andre personer i forbindelse med behandlingerne

Mens du er isoleret 24 timer efter hver behandling, må du ikke få besøg af dine pårørende. Personalet på sengeafsnittet vil opholde sig mindst muligt på sengestuen og med størst mulig afstand til dig for at undgå påvirkning fra strålingen mest mulig.

Der gælder særlige forholdsregler for samvær med børn (under 16 år) den første uge efter hver behandling. Længerevarende, nær kontakt med gravide og børn (under 16 år) skal undgås, det vil sige – hold så vidt muligt 1 meters afstand (både om dagen og om natten).

Af hensyn til partneren er seksuelt samvær ikke tilladt den første uge efter behandlingen. Sov ligeledes adskilt fra en voksen partner under 60 år. For en partner over 60 år gælder ingen begrænsninger.

Hvis du skal flyve i behandlingsperioden udleverer Nuklearmedicin, klinik 4011 et standardbrev, som kan medbringes, da sikkerhedsproceduren I nogle lufthavne kan indbefatte måling af stråling.

Praktiske forhold

Der er adgang til telefon på sengestuen. Der kan ringes gratis til fastnet og mobiltelefoner i Danmark samt til personalet på telefonnummer 5 3131 (internt nummer).

Der er TV på stuen, men for at kunne høre lyden skal du tage dine egne høretelefoner med eller købe et billigt engangssæt i kiosken.

Der vil være adgang til trådløst netværk på sengestuen. Ved henvendelse til personalet fås en personlig adgangskode. Yderligere oplysninger kan ses på rigshospitalet.dk/praktisk

Kontrolprogram imellem behandlingerne

Se eventuelt også på oversigten i din personlige behandlingsplan.

Ved første DOTATATE behandling skal du have en skanning også 4 og 7 dage efter behandlingen. Dette foretages oftest ambulant, men hvis du bor langt fra Rigshospitalet kan skanningerne foregå under indlæggelse på patienthotellet. Skanningerne anvendes til at kortlægge hvordan strålingen fordeler sig. Det betyder, at man kan regne ud hvor meget stråling kroppens vitale organer modtager. Det er vigtig viden som f.eks anvendes, hvis man senere får brug for yderligere behandlinger. Skanningen kan ikke anvendes til at vurdere hvor godt behandlingen virker og du får derfor ikke et svar som du kender det efter CT eller Cu-Dotatate PET skanninger.

I løbet af behandlingsforløbet med de fire DOTATATE behandlinger er der planlagt følgende kontrolprogram:

 • Blodprøver til at holde øje med nyrefunktion og knoglemarvens funktion tages hver 2. uge hos egen læge eller et lokalt hospital eller ved ambulant blodprøvetagning på Rigshospitalet.
 • Blodprøver til kontrol af kræftsygdommens udvikling (tumormarkører og hormoner) ved hver behandling og eventuel opsamling af urin finder sted i forbindelse med 3. behandling.
 • Ambulant kontrolbesøg mellem behandlingerne på Neuroendokrine Tumorer, klinik 7661 i Afdeling for Hormon- og Stofskiftesygdomme, Rigshospitalet. Bor du langt fra Rigshospitalet planlægges det i hvert enkelt tilfælde hvor dette kontrolbesøg skal foregå.

Hvis du bliver indlagt på et sygehus indenfor de første 2 uger efter behandling med DOTATATE skal du bede sygehuset om at kontakte Rigshospitalets Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin (tlf. 35 45 35 45)

Kontrol efter afslutning af de 4 behandlinger

Se også oversigten i din personlige behandlingsplan.

 • Blodprøver tages hver 2. uge hos egen læge, lokal hospital eller på Rigshospitalet (se ovenfor) indtil 8 uger efter sidste behandling. Herefter efter 3 og 6 måneder. Ved behov tages blodprøver hyppigere.
 • Ambulant kontrol på Rigshospitalet, Neuroendokrine Tumorer, klinik 7661 med lægesamtale 3, 6 og 12 måneder efter sidste behandling. Herefter ambulant kontrol og blodprøver efter behov.
 • CT-scanning efter 3, 6 og 12 måneder, herefter hver 6. måned for at følge kræftsvulsternes udvikling
 • Cu-Dotatate PET skanning efter 6 måneder og efterfølgende ved behov.
Redaktør