​​

Tværprofessionelt uddannelsessymposium

Rigshospitalets Tværprofessionelle Uddannelsessymposium  - 8. december 2022​

Forum for Uddannelse er initiativtagere, og ønsker med symposiet at skabe et grundlag for udveksling af viden fra udviklings- og forskningsprojekter på hele hospitalet. Vi håber især at styrke sammenhængen mellem det præ- og postgraduate uddannelsesområde og mellem professioner.

Målgruppen

 • Alle på Rigshospitalet der beskæftiger sig med udvikling og forskning indenfor uddannelse og læring, - såvel præ- som  postgraduat

 • Ledelser på alle niveauer med henblik på ledelsesmæssigt fokus på uddannelsesopgaven 

 • Eksterne samarbejdspartnere

Program

​​​Hent programmet​ (pdf, åbnes i ny fane)

Abstractbog

Kontakt

Hvis du har spørgsmål  eller gode ideer til symposiet, er du velkommen til at skrive til
Bolette Holck, uddannelseskonsulent, Direktionssekretariatet 
bolette.holck@regionh.dk

Projektgruppen bag symposiet

 • Jeanne Devantier, CCS, HOC, Formand
 • Jette Led Sørensen, Professor, JMC
 • Anne Frandsen, Koordinerende uddannelseskonsulent, DIR
 • Robert Jensen, Funktionschef, SEC
 • Rikke Vita Borre Jacobsen, Uddannelsesansvarlig overlæge, HOC
 • Morten Finnemann, Konsulent, Forbedringsafdelingen
 • Sanne Miri Schroll, Fysioterapeut underviser, HOC
 • Karin Christiansen, Ledende lægesekretær, NEU
 • Kristine Elberg Dengsø, Klinisk sygeplejespecialist, CKO
 • Mette Jørgensen, Bioanalytiker underviser, DIA
 • Helle Pries Lund, Sekretær, DIR
 • Bolette Holck, Uddannelseskonsulent, DIR​

Slides fra oplægsholderne

​Keynote speaker( Birgitte Bruun)​

​Tema 1:

Undervisnings ud fra patientens forløb og situation

Tema 2:

Anerkendende læringskultur

Tema 3:

Forskning i uddannelse, uddannelse i forskning

​​
Redaktør