Min Sundhedsplatform - følg med i din behandling

Min Sundhedsplatform er en elektronisk patientjournal for dig, der er patient på et af Region Hovedstadens hospitaler. Du kan for eksempel skrive til din afdeling, læse dele af din journal og se prøvesvar.
Du har mulighed for at bruge Min Sundhedsplatform, hvis du er eller har været patient på et hospital i Region Hovedstaden.

Gå direkte til Min Sundhedsplatform

Log ind på minsundhedsplatform.dk med NemID
Min Sundhedsplatform kan ses både på pc, tablet og smartphone.

Dialog med personalet

Med Min Sundhedsplatform kan du lettere komme i kontakt med sundhedspersonalet, også hjemmefra, hvis du har spørgsmål eller behov for mere information.

Se dine sundhedsoplysninger og prøvesvar

Du kan se journalnotater, når de er journalført og godkendt, og prøvesvar, når de er klar. Der kan være op til to døgns forsinkelse. Det giver dig overblik over din behandling og gør det nemt for dig at følge med. Det betyder også, at du kan se svar, som lægen endnu ikke har haft mulighed for at gennemgå eller kontakte dig om. Hvis et prøvesvar giver anledning til videre undersøgelser eller behandling, vil du blive kontaktet.

Har du spørgsmål til dine sundhedsoplysninger eller prøvesvar, er du altid velkommen til at kontakte din læge eller hospitalsafdeling.

Modtag påmindelser – eller fravælg dem

Som udgangspunkt modtager du påmindelser via e-mail, når der fx er nye prøvesvar. Hvis du ikke ønsker at modtage påmindelser, kan du fravælge det.

Book en tid

Du kan selv booke tid til visse undersøgelser og behandlinger, og du kan aflyse, hvis du bliver forhindret. Du får besked om, hvorvidt det er muligt at booke en ny aftale, eller om det er uhensigtsmæssigt at aflyse.

Se dine aftaler

Du kan se nogle af dine aftaler i Min Sundhedsplatform, men aftaler om fx indlæggelse og operation fremgår ikke. Det er derfor vigtigt, at du fortsat tjekker borger.dk eller eboks.dk. Her kan også være information, som du bør være opmærksom på, inden du møder op til undersøgelse eller behandling.

Tjek adressen

Hvis adressen ikke fremgår af din aftale i Min Sundhedsplatform, vil du otte dage før din aftale få besked om mødested under ’Meddelelser’. Hvis du i forbindelse med din aftale har modtaget en indkaldelse på borger.dk eller e-boks.dk, kan du også se mødestedet her.

Giv fuldmagt

Du kan give fuldmagt til, at en pårørende over 18 år kan få adgang til dine oplysninger på Min Sundhedsplatform. Det kræver, at I begge udfylder en fuldmagtserklæring. 

Du kan også få adgang til dit barns profil, hvis barnet er under 15 år, og du har forældremyndigheden. Det kræver, at du udfylder en aftaleerklæring. 

Hvordan får jeg fat i erklæringerne?
Du kan som voksen give fuldmagt til en pårørende digitalt på Min Sundhedsplatform. 

Andre erklæringer  kan du udfylde elektronisk, printe og underskrive. Derefter kan du, hvis du kan scanne dem, sende dem direkte til hospitalet via meddelser på Min Sundhedsplatform. Du må ikke sende dem med almindelig email.

Log på og udnyt de digitale muligheder på Min Sundhedsplatform

Du kan også få udleveret den relevante erklæring ved dit næste besøg på hospitalet.

Dine sundhedsoplysninger

Der vil være registreret sundhedsoplysninger om dig i Min Sundhedsplatform, hvis du er eller har været i behandling på et af regionens hospitaler:

  • Herlev Hospital og Gentofte Hospital – efter 21. maj 2016
  • Rigshospitalet – efter 5. november 2016
  • Hvidovre Hospital, Amager Hospital, Nordsjællands Hospital og Bornholms Hospital – efter 18. marts 2017
  • Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden Psykiatri og Steno Diabetes Center Copenhagen – efter 20. maj 2017

Prøvesvar fra laboratorier på regionens hospitaler vil også være registreret i Min Sundhedsplatform.

Spørgeskema om dit helbred på Min Sundhedsplatform – læs om formålene

I Region Hovedstaden anvender flere af regionens afdelinger spørgeskemaer, fordi det er vigtigt at tage udgangspunkt i din situation. Spørgeskemaerne indeholder spørgsmål om fx dit fysiske og mentale helbred, symptomer og bivirkninger. Dine svar ses af enten sygeplejersken eller lægen.

Læs mere om spørgeskema om dit helbred

Videomøde med hospitalet på Min Sundhedsplatform

Hvis afdelingen og du vurderer, at din aftale med hospitalet kan gennemføres som et videomøde, vil du blive indkaldt til videomøde og skal ikke møde fysisk op på hospitalet. Videomødet kan gennemføres på din smartphone, iPad eller på din computer. Der er desuden en række forudsætninger omkring udstyr og browser, der skal opfyldes, for at videomødet kan gennemføres.

Film: Se, hvad patienterne Christian og Kirsten  synes om Min Sundhedsplatform

(03:40 min)


Resumé af videoen "Se, hvad patienterne Christian og Kirsten synes om Min Sundhedsplatform"

Christian og Birgitte er begge patienter i Region H. I forbindelse med deres undersøgelses- og behandlingsforløb har de brugt Min Sundhedsplatform/MinSP til at følge med.

Her har de bl.a. kunne se prøvesvar og skrive med deres behandler. De er begge meget glade for denne nye mulighed, og for at få et mere fleksibelt værktøj ifm. deres kontakt med hospitalet.


Min Sundhedsplatform – også i Region Sjælland

Min Sundhedsplatform er en fælles elektronisk patientjournal for hospitaler i både Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Redaktør