Min Sundhedsplatform - følg med i din behandling

Som patient på Herlev, Gentofte, Hvidovre, Amager, Nordsjællands og Bornholms hospitaler samt Rigshospitalet har du digital adgang til dit hospital på minsundhedsplatform.dk. Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital samt Region Hovedstadens Psykiatri følger efter i maj 2017

Gå direkte til Min Sundhedsplatform

Log ind på minsundhedsplatform.dk med NemID

Det kan du på Min Sundhedsplatform

På Min Sundhedsplatform kan du bl.a.:

  • Stille spørgsmål til afdelinger, hvor du har et aktuelt forløb
  • Læse dele af din journal
  • Se prøvesvar
  • Se kommende aftaler til ambulante besøg. Du kan se tid og sted. Indkaldelser med vigtig information sendes digitalt til borger.dk/e-boks.dk
  • Anmode om at aflyse eller ændre tid til kommende aftaler
  • Booke en aftale, hvis din afdeling giver dig mulighed for det

På nuværende tidspunkt kan det være forskelligt fra afdeling til afdeling, hvad du kan på Min Sundhedsplatform.

Giv fuldmagt

Du kan give fuldmagt til, at en pårørende over 18 år kan få adgang til din profil på Min Sundhedsplatform.

Du kan også få adgang til dit barns profil på Min Sundhedsplatform, hvis barnet er under 15 år, og du har forældremyndigheden eller er værge.

Hvem kan logge på Min Sundhedsplatform?

Alle borgere, der indenfor de seneste 10 år har været patient på et af regionens hospitaler, kan logge på Min Sundhedsplatform.

Der vil kun være registreret helbredsoplysninger om dig, og du kan kun gå i dialog med afdelingen, hvis du har eller har haft et forløb på et af disse hospitaler:

  • Herlev Hospital eller Gentofte Hospital – hvis du har været i behandling efter 21. maj 2016
  • Rigshospitalet – hvis du har været i behandling efter 5. november 2016
  • Hvidovre Hospital, Amager Hospital, Nordsjællands Hospital eller Bornholms Hospital – hvis du har været i behandling efter 18. marts 2017

Patienter, der har fået prøvesvar fra laboratorier på regionens hospitaler, kan dog også se svaret i Min Sundhedsplatform.

Sundhedsplatformen på alle hospitaler

Min Sundhedsplatform er den borgerrettede del af Sundhedsplatformen – et nyt fælles it-system for alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Sundhedsplatformen erstatter 30 forældede og usammenhængende it-systemer og skal øge kvaliteten, sikkerheden og sammenhængen i behandlingen. Der er tale om en fælles, elektronisk patientjournal for 44.000 ansatte og 2,5 mio. borgere.

I maj 2016 kom Herlev Hospital og Gentofte Hospital på Sundhedsplatformen som de første, og i maj 2017 er alle hospitaler i Region Hovedstaden på. Hospitalerne i Region Sjællands følger trop i efteråret 2017.

Se tidsplanen for hvornår de forskellige hospitaler tager Sundhedsplatformen i brug

Redaktør